You are here

В очакване на поканата за създаване на мрежи за трансфер на добри практики по Програва УРБАКТ

15 September 2017

Покана за създаване на мрежи за обмен на добри практики

След успешната кампания по номиране на градове и общини – добри практики по интегрирано и устойчиво развитие, Управляващияг орган на Програма УРБАКТ ще обяви в началото на следващата седмица поканата с подробните условия за създаване на мрежи от общини/градове по обмяната и практическия трансфер на излъчените добри практики.
Българското звено по УРБАКТ ще осигури разпространи широко информацията за поканата чрез средствата на НСОРБ и основните форуми с участието на общините – Годишната среща на местните власти 15-17 октомври в к.к. „Албена“ и 22 ноември на Националната среща на евроекспертите от общините. Информация за форумите е налична на адрес: http://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/profil2/Obucheniq_obshtinski_slujiteli/Programa_GSMV_20170829.pdf и namrb-activ.org, както от звеното по УРБАКТ: Симеон Петков, s.petkov@namrb.org и 0899 923 772