You are here

Семинар по жилищна политика

26 June 2017
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Участниците в европейска мрежа по Градския дневен ред на ЕС, посветена на жилищната политика на съюза и държавите-членки, организират допитване до местните власти от Вишеградската четворка, Словения, Хърватска, България и Румъния относно интереса им за участие в семинар в гр. Любляна, 28.06.2017г. Целта на семинара е да се обсъди плана за действие, подготвен от мрежата с оглед реалните нужди в съответните държави.

Резултатите от допитването ще послужат на организаторите да определят кого да поканят/финансират за участие в семинара. Краткото допитване е електронно, на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondCirclePartnership-Housing

От всяка държава ще бъдат поканени представители на  3 до 6 общини/града. Попълването на анкетата следва да стане в срок до 22 май. 

Участниците в европейска мрежа по Градския дневен ред на ЕС, посветена на жилищната политика на съюза и държавите-членки, организират допитване до местните власти от Вишеградската четворка, Словения, Хърватска, България и Румъния относно интереса им за участие в семинар в гр. Любляна, 28.06.2017г. Целта на семинара е да се обсъди плана за действие, подготвен от мрежата с оглед реалните нужди в съответните държави.

Резултатите от допитването ще послужат на организаторите да определят кого да поканят/финансират за участие в семинара. Краткото допитване е електронно, на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondCirclePartnership-Housing

От всяка държава ще бъдат поканени представители на  3 до 6 общини/града. Попълването на анкетата следва да стане в срок до 22 май.