You are here

Семинар по жилищна политика

15 May 2017

Възможност за участие в семинар - Любляна - Словения.

Участниците в европейска мрежа по Градския дневен ред на ЕС, посветена на жилищната политика на съюза и държавите-членки, организират допитване до местните власти от Вишеградската четворка, Словения, Хърватска, България и Румъния относно интереса им за участие в семинар в гр. Любляна, 28.06.2017г. Целта на семинара е да се обсъди плана за действие, подготвен от мрежата с оглед реалните нужди в съответните държави.

Резултатите от допитването ще послужат на организаторите да определят кого да поканят/финансират за участие в семинара. Краткото допитване е електронно, на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondCirclePartnership-Housing

От всяка държава ще бъдат поканени представители на  3 до 6 общини/града. Попълването на анкетата следва да стане в срок до 22 май.