You are here

6.februārī Rīgā URBACT programmas informatīvā diena par Labās prakses konkursu - aicinām piedalīties!

23 January 2017

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pašvaldību pārstāvjus līdz 2017. gada 1. februārim reģistrēties dalībai seminārā par URBACT* programmas Labās prakses konkursa nosacījumiem un iespējamiem ieguvumiem pašvaldībām. 

 

Seminārs notiks 2017. gada 6. februārī plkst. 12:00 Rīgas Nevalstisko organizāciju namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā (zāle, 4.stāvs).

Tā kā dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, visus interesentus līdz 2017. gada 1. februārim lūdzam reģistrēties šeit . Semināra darba kārtība pieejama šeit:

Līdz 2017.gada 31.martam pašvaldības var pieteikt savu labās prakses piemēru un iegūt URBACT Labās prakses pilsētas (URBACT Good Practice City) nosaukumu, kā arī iespēju popularizēt savu pilsētu Eiropas līmenī URBACT labās prakses festivālā, URBACT publikācijās, un nodot pieredzi citām pilsētām pārneses tīklu projektu ietvaros (Pārneses tīklu konkurss plānots 2017.gada septembrī.).

Seminārā ar VARAM speciālistiem tiks diskutēts arī par Eiropas Savienības pilsētpolitikas aktualitātēm un citām iespējām pašvaldībām pilsētvides attīstībai. Varēs uzzināt par Latvijas pašvaldību pieredzi URBACT programmas projektos un par NVO pieredzi jauniešu iesaistē pilsētplānošanā, kā arī iepazīties ar Rīgas NVO namu un tā darbību.

Sīkāka informācija par URBACT programmas Labās prakses konkursu un pieteikšanās kārtību - http://urbact.eu/urbact-latvijahttp://urbact.eu/goodpracticecall

URBACT programmas izpratnē labā prakse ir tāds problēmas risinājums, kas ir praksē labi darbojies un nodrošinājis vēlamos rezultātus, un kuru varētu rekomendēt kā modeli citām pilsētām. Labajai praksei vajadzētu risināt kādu no problēmām, ar kurām saskaras daudzas Eiropas pilsētas, un piedāvāt skaidru, konkrētu risinājumu. URBACT programma meklē ilgtspējīgus, izmaksu ziņā pieejamus risinājumus, kurus Eiropas pilsētas varētu viegli piemērot savam vietējam kontekstam.

Ekspertu komisijas izvēlētās pašvaldības varēs iepazīstināt kolēģus Eiropā ar savu darbu, un iegūt Eiropas līmeņa atzinību kā URBACT labās prakses pilsētas. Šāds novērtējums pilsētas līderiem un politiķiem ir kā pierādījums pašvaldības darba kvalitātei, un var palīdzēt pozicionēt pilsētu dažādos veidos, tai skaitā piesaistot papildus finansējumu pilsētas attīstībai.

URBACT labās prakses festivālā 2017.gada septembrī, URBACT labās prakses pilsētām būs iespējams popularizēt savu labo praksi citām pašvaldībām no visas Eiropas.

Pēc labās prakses piemēru noteikšanas, kā nākamais solis 2017.gada rudenī plānots pārneses tīklu konkurss, kur URBACT labās prakses pilsētas nodos savu pieredzi citām ieinteresētajām pašvaldībām. URBACT labās prakses pilsētas pārneses tīklu projektu konkursā varēs startēt kā vadošie partneri – tā būs iespēja ne tikai nodot labo praksi citiem, bet arī iegūt resursus jūsu labās prakses izvērtēšanai un uzlabošanai.

*URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņu un mācību projektus pilsētvides attīstībai. Kontaktpunkts Latvijā – VARAM.

Sīkāka informācija:
Laura Cunska-Āboma
URBACT Nacionālā kontaktpunkta koordinatore Latvijā
Tālr. 67026467
urbact@varam.gov.lv
https://www.facebook.com/URBACTLatvija/
Twitter - @URBACT_LV