You are here

Ett nytt perspektiv på bostäder: Staden Poznan har ett nytänkande erbjudande till unga vuxna för att få dem att stanna kvar i staden

04 April 2017

 

Den polska staden Poznan har nyligen startat ett bostadsprogram ”bostäder för nyutexaminerade” som vill få unga, talangfulla och utbildade människor att stanna kvar i staden. Det här är en utmaning som många europeiska städer delar. Denna artikel diskuterar bostadsprogrammets framgångar och begränsningar.

 

Som ett akademiskt nav har staden Poznan bra möjligheter för att attrahera unga människor och arbetslösheten är mycket låg. Kombinationen av dessa två faktorer gör staden attraktiv för många unga människor att stanna och etablera familj där. Ett väsentligt hinder som de unga vuxna upplever är tillgången till bostäder som de kan ha råd med. Unga människor på väg in i vuxenlivet har som oftast en relativt låg lön och ifall någon jobbar civilrättsligt är de inte enligt polsk lag behöriga att ta ut ett lån. Många unga vuxna är dock inte så intresserade av långsiktiga finansiella förpliktigelser. Under denna tidpunkt i deras liv är yrkesmässig och ekonomisk stabilitet det huvudsakliga målet och därför är de unga vuxna beredda att flytta för att hitta ett jobb. Behovet av att hitta lösningar för billiga bostäder som kan möta upp mot dessa förhoppningar var stort.

Långsiktiga och stabila hyreskontrakt kan bidra till att möte förhopningarna. Tidigare har Poznan genomfört en framgångsrik åtgärd för hjälpa äldre medborgare som var i behov av ny bostad. Detta initiativ syftade till att ta hand om de ogynnsamma demografiska förändringarna – nämligen så kallad en åldrande befolkning och ”suburbanisation”. Suburbaisation innebär att förorterna till staden växer på bekostad av centrum. Därför beslutade Poznan Bostadsrättsförening (PTBS) att bygga vidare på denna succé och anpassa initiativet till en yngre marknad genom programmet ”Bostäder för nyutexaminerade ”. Initiativet startade 2014 med syftet att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande till människor som uppfyller specifika kriterier.

Åtgärden  är designad till att lösa fler av de problem som Poznan (tillsammans med många andra nstäder) står inför i samband med att få unga, duktiga och välutbildade människor att stanna kvar eftersom de är så viktigt för ekonomin. Poznan ville skapa attraktiva villkor för universitetsutbildade att etablera sig i staden och därmed förändra den generella bilden av avfolkning och endast äldre människor boende städen. Det mest avgörande är att staden genom att tillhandahålla bra villkor för bostadsbyggande och infrastruktur, stödjer lokala arbetsgivare som får tillgång till unga, välkvalificerade medarbetare som i sin tur bidrar till att minska arbetslösheten och stimulera utvecklingen av staden genom stabila skatteintäkter.

Detta är en av de stora utmaningar som alla städerna inom URBACT-nätverket Gen-Y-City arbetar med och just detta exempel från Poznan i Polen är något de andra städerna i nätverket funderar över att genomföra i deras stad.

Hur ser systemet med ”Bostäder för nyutexaminerade” ut?

Intresserade hyresgäster skickar in en ansökan som bedöms utifrån ett antal kriterier: Sökande måste vara nyutexaminerade från universitetet inom de närmste 5 åren och inte vara över 36 år gammal, eller äga en egen bostad i Poznan. Ansökare måste arbeta eller driva ett företag i Poznan och betala skatt där. Det finns även en inkomstgräns: upp till 1,3 gånger den genomsnittliga inkomsten för regionen. En hyresgäst kan få hyra en bostad i en period upp till 10 år och därefter får de lämna bostaden, som hyrs ut till en annan hyresgäst.

Modellen bygger på en ”hyresrätt princip” där hyresgästen får betala dessa utgifter:

Deltagaravgift / Etableringskostnader som betalas tillbaka när hyresgästen flyttar:

  • Ungefär 6 600 euro för en ett rums lägenhet (38 M2)
  • Ungefär 7 800 euro för en två rums lägenhet (45 M2)

Hyra:

  • 110 euro för en ett rums lägenhet (38 M2)
  • 125 euro för en två rums lägenhet (45 M2)

Handpenning motsvarande 6 månaders hyra:

  • 650 euro för en ett rums lägenhet (38 M2)
  • 765 euro för en två rums lägenhet (45 M2)

Kombinationen av billiga bostäder och goda förhållande har gett en stor efterfrågan på bostäderna i detta program. Söktrycket var mycket högt och i första rundan kom in det 250 ansökningar och senare kom det ytterligare 130. Programmet innefattar bostadsområdet, Palacza Street, vilket är 4 byggnader med 143 lägenheter inklusive 77 en-rumslägenheter och 66 två-rumslägenheter. Därutöver finns två parkeringshus under marken. Initiativet var öppet för universitetet i Poznan samt för arbetsgivare inom föreningen ”lokala märken från Poznan”, arbetsgivare med kontor/verksamhet i Poznan och för personer som är anställda i Poznan, eller driver eget företag där. Programmet är mycket populärt bland unga och PTBS mottar fortfarande ansökningar från intresserade personer.

Erfarenheter

Två faktorer är särskilt viktiga för att nå succé, nämligen läget av bostäderna och finansieringen. PTBS använde sin erfarenhet med bostadsinvesteringar från programmet ”bostäder för äldre medborgare” genom att välja ut passande bostäder med bra förbindelser till hela staden och genom att använda egna medel tillsammans med ett lån (på ungefär 50 procent av byggpriset). Därutöver tog PTBS en deltagaravgift. Detta, tillsammans med en mindre stöd från staden, gjorde det möjligt för PTBS att få ihop det belopp som krävdes för investeringen. Tyvärr var det inga av universiteten i trakten, eller företagen inom föreningen ”lokala märken från Poznan”, som uttryckte en vilja att vara en del av ”Bostäder för nyutexaminerade”. Bara 5 arbetsgivare från Poznan deltog i programmet. Målgruppen var rätt definierad även om merparten av hyresgästerna klagade över hög deltagaravgift och handpenning, vilket väcker frågan om vad som är de rätta nivåer och villkor för prisvärdhet.

Detta visar på hur viktigt det är att specificera rätt målgrupp. I synnerhet måste hänsyn tas till målgruppens ekonomiska förmåga. Det största hindret för unga människor som hade önskan att delta i programmet var deltagaravgiften. Slutsatsen är att deltagaravgiften skulle kunna ersättas av högre hyra, eller en lägre standard på bostaden.

Merparten av de unga vuxna var intresserade av att hyra en två-rumslägenhet. Det fanns också människor som var intresserade av tre-rumslägenheter, men sådana lägenheter fanns inte med i byggplanerna från början. Därför bör det planeras för några tre-rumslägenheter som ett komplement till två-rumslägenheterna. Unga vuxna skulle också välkomna ett större utbud med tillgång till fler lägen, olika standard på bostaden samt olika hyresnivåer och hyresperioder. En annan faktor som verkar vara avgörande för att hålla kvar unga vuxna i staden är möjligheten att få köpa bostaden. Hyresgäster är beredda att ingå en permanent kontrakt eftersom de är i behov av stabilitet och eventuellt planerar att starta eller utöka sin egen familj.

För att tillmötesgå deras behov kommer Poznan sätta upp ett nytt program ”Hyra med äganderätt”. Det ska göra det möjligt för hyresgäster att köpa sin lägenhet inom en period på 5-25 år efter att dem har deltagit i programmet och  systematiskt betalat tillbaka priset på lägenheten.

Kopplingen till EU Urban Agenda

Programmet ”Bostäder för nyutexaminerade” har en direkt koppling till EUs Urbana Agenda och hela idén med en så stor ungdomsrelaterad investering har fått uppmärksamhet på nationell nivå i Polen. Initiativet är också stimulerande för ytterligare investeringar i bostäder för nyutexaminerade. Detta kanske kan lösa många akuta problem som t.ex. att få unga vuxna att stanna kvar i städerna, och få entreprenörer att arbeta tillsammans. Programmet kan vara ett bra exempel för andra städer runt om i Europa som efterfrågar nya lösningar för att bygga prisvärda bostäder.

Fakta

Poznan är Lead Partner for URBACT nätverket Gen-Y City.

Gruppen arbetar målinriktad med att tillmötesgå önskemål från den så kallade ”Generation Y” (födda 1975-1990), som är den primära målgruppen för projektet, och deras vilja att leva och verka i innerstaden. Projektet kommer direkt att förbättra livskvalitén i innerstads miljöer.

Övriga partners: Granada (Spanien), Wolverhampton (UK), Klaipėda (Litauen), Dyneburg (Lettland) and Genoa (Italien).

Du kan läse mer om Gen-Y City nätverket HÄR

 

Original artikeln är skriven av: Karolina Prymas (Översatt till svenska april 2017)