You are here

Konferencja dot. Partnerskiej Inicjatywy Miast – Polskie Miasta Uczące się!

20 June 2017
M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji dot. jednego z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pn. „Partnerska Inicjatywa Miast – Polskie Miasta Uczące się” w dniu 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa, Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, Sala Pod Kopułą.

Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju (MR). W celu rozpoznania i przeanalizowania wyzwań, dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, miasta będą zrzeszone w sieci tematyczne, a ich prace wspierane przez eksperta.

Obecnie trwają w MR prace nad uruchomieniem naboru dla miast liderów oraz miast partnerskich do pierwszych 3 sieci tematycznych dotyczących: mobilności miejskiej, rewitalizacji oraz jakości powietrza. Jest to pierwszy etap realizacji projektu, do którego przewidujemy włączenie ok. 30-40 miast. Planowana jest jego kontynuacja w postaci kolejnych dwóch sieci tj. praca i umiejętności w gospodarce lokalnej oraz zrównoważone użytkowanie przestrzeni.

Podczas konferencji omówione zostaną podstawowe zasady realizacji projektu PIM oraz naboru do pierwszych 3 sieci. Ponadto zostaną wskazane powiązania projektu ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Agendą Miejską Unii Europejskiej.

Ze względu na tematykę wydarzenia i charakter projektu zaproszenie adresowane jest głównie do przedstawicieli polskich samorządów na poziomie gmin miejskich i miejsko-wiejskich, w tym małych i średnich miast, ale także partnerów i podmiotów zaangażowanych w kształtowanie i realizację polityki miejskiej na różnych szczeblach zarządzania.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.mr.gov.pl/strony/formularz-zgloszeniowy-na-konferencje-pn-partnerska-inicjatywa-miast/

Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. O potwierdzeniu udziału w konferencji zostaną Państwo indywidulanie poinformowani na podany w formularzu adres mailowy. UWAGA: Wyłącznie to potwierdzenie gwarantuje miejsce na konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy: miasta@mr.gov.pl.

Program konferencji