You are here

Labā prakse – citāds URBACT projektu uzsaukums

28 November 2016

Kā aktīviem pilsētu attīstības speciālistiem, daudziem no Jums jau ir priekšstats par to kas ir ”labā prakse” - kaut kas liels, inovatīvs, demonstrē izcilību? Bet varbūt tomēr nē? URBACT programma uzskata, ka pilsētās ir labās prakses piemēri, kas būtu interesanti citām Eiropas pilsētām, un tiem ne vienmēr jābūt lieliem, inovatīviem vai izciliem.

Mēs visi zinām, ka šajos sarežģītajos laikos, kad pilsētas saskaras ar augošiem urbānajiem izaicinājumiem saistībā ar demogrāfiskām pārmaiņām, klimata un vides mērķiem, bezdarbu un urbāno nabadzību, un citām problēmām, Eiropas pilsētas meklē atbilstošus veidus kā risināt šīs problēmas. URBACT pieejā problēmu risināšanas veidi var būt ļoti dažādi – dažādas formas un skalas, par visām iespējamām pilsētām aktuālajām tēmām. Iespēja mācīties no kolēģiem, pielāgot un izmantot jau izmēģinātus risinājumus, neizgudrojot riteni no jauna, ir pievilcīga iespēja ierobežotu resursu apstākļos.

Šīs raksts palīdzēs saprast, ko URBACT programma meklē, uzsākot uzsaukumu Labās Prakses projektu pieteikumiem, un parādīs pilsētu dalības sagaidāmos ieguvumus.

 

Kas ir labā prakse URBACT programmas izpratnē?

URBACT programmas izpratnē labā prakse ir tāds problēmas risinājums, kas ir praksē labi darbojies un nodrošinājis vēlamos rezultātus, un kuru varētu rekomendēt kā modeli citām pilsētām. Tā ir veiksmīga pieredze, jau testēts un pārbaudīts risinājums, kuru būtu lietderīgi izmantot arī citām pilsētām.

URBACT labā prakse atbilst programmas pamatprincipiem saistībā ar ilgtspējīgu attīstību kā galveno orientieri veicinot pilsētās virzību uz ilgtspējīgu urbāno dzīvesveidu.

Labajai praksei vajadzētu risināt kādu no problēmām, ar kurām saskaras daudzas Eiropas pilsētas, un piedāvāt skaidru, konkrētu risinājumu. URBACT labajām praksēm nav noteiktu tēmu. Tēmu loks var būt no mobilitātes pilsētā līdz migrantiem, no gaisa kvalitātes līdz nodarbinātībai. Šie ir tikai piemēri urbānajiem izaicinājumiem Eiropā. URBACT programma ir ieinteresēta veiksmes stāstos neatkarīgi no tēmas.

Labās prakses piemēriem, kurus pieteiks uzsaukumā, vajadzētu demonstrēt integrētu pieeju (integrated approach) problēmu risināšanai apvienojot sociālo, ekonomisko un vides dimensiju, risinot problēmas holistiskā veidā.

Līdzdalības pieeja ir ļoti būtiska visiem URBACT projektiem, un labās prakses uzsaukums nav izņēmums. Svarīgi lai labās prakses piemērs uzskatāmi demonstrētu vietējo ieinteresēto pušu (stakeholders) iesaistīšanos risinājumu izstrādē un īstenošanā, kā to pierāda URBACT Placemaking for Cities Pilot Transfer network pieredze. Šis pilotprojekts fokusējās uz pilsētvides attīstību kā sadarbības procesu starp iesaistītajām pusēm, strādājot kopā ar iedzīvotājiem (nevis priekš iedzīvotājiem), izstrādājot rīkus kā pārvaldīt pretestību pārmaiņām un veicinot sadarbību starp pašvaldību departamentiem, kā arī ar reģionāla un nacionāla līmeņa lēmumu pieņēmējiem. Sirakūzu pilsēta ir viens no veiksmīgiem piemēriem ieinteresēto pušu iesaistīšanā (Syracuse, in the Genius:Open Pilot Transfer Network has also proved successful).

 

Pārneses iespējas: atslēgas jēdziens

 

Pārneses iespējas pilnīgi noteikti ir galvenā prasība jebkurai URBACT labajai praksei. Kādēļ? Jo URBACT programma gribētu palīdzēt citām pilsētām pārnesot jūsu labo praksi izmantojot URBACT Pārneses tīklus kā darbarīku.

Šī URBACT uzsaukuma fokuss nav jebkura labā prakse – tādu Eiropā ir daudz. Uzsaukumā netiek meklētas prakses ar lieliem budžetiem un nebeidzamām īstenošanas problēmām, vai tas būtu saistībā ar iepirkumiem, īpašuma tiesībām vai nacionālo likumdošanu. Uzsaukums fokusējas uz ilgtspējīgiem, izmaksu ziņā pieejamiem risinājumiem, kurus citas pilsētas var viegli piemērot savam vietējam kontekstam.

Veiksmīga labās prakses pārnese nenotiek kā copy/paste no oriģināla. URBACT līdzšinējā pieredze to pierāda. Labās prakses detalizēta analīze ir pirmā fāze. Kā šis risinājums tika īstenots, kas to īstenoja un kādos apstākļos? Nākamā pārneses procesa fāze ir pielāgot risinājumu atbilstoši tās pilsētas vajadzībām un apstākļiem, kas gribētu labo praksi pārņemt. Šī fāze ir ļoti būtiska, lai izvairītos no copy/paste lamatām. Nobeigumā ir reāla labās prakses pārnese, kuru URBACT sauc par labās prakses atkārtotu pielietošanu (reuse). Šī fāze ir pielāgotā risinājuma īstenošana citā pilsētā, neaizmirstot par novērtēšanu un monitoringu.

URBACT jau ir pieredze labās prakses pārnesē no vienas pilsētas uz otru. Viens no veiksmīgajiem piemēriem ir Mollet del Vallès pilsēta, partneris projektā Diet for a Green Planet Pilot Transfer Network. Mollet del Valles pilsēta pārņēma Sodertalje pilsētas praksi ēdināšanā bērnudārzos. Jaunā diētas politika paredzēja 3 bērnudārzu virtuvju pārveidi par ekoloģiskām ēdināšanas vietām, kas izmanto vietējos produktus, samazina gaļas patēriņu un kur atkal uz vietas strādā pavārs (video here). Šī veiksmīgā labās prakses pārnese tika prezentēta nesenajā HABITAT III konferencē Kito, Ekvadorā.

Lai nodrošinātu labās prakses pārnesi uz citām pilsētām, šim uzsaukumam kā otrais solis būs uzsaukums pārneses tīkliem 2017.gada rudenī. Daļa no labās prakses piemēriem, kurus apkoposim Labās prakses uzsaukumā, tad pārtaps reālos labās prakses pārneses piemēros.

 

Izcils veids kā popularizēt savu pilsētu Eiropas līmenī

 

Šajos Eiropai sarežģītajos laikos kopumā ir aizvien būtiskāk, ka pilsētas izrāda solidaritāti un palīdz kolēģiem strādāt labāk un vienkāršāk. Ja ar šo iemeslu nepietiek, lai pārliecinātu pieteikt jūsu pilsētu labās prakses uzsaukumā, ir arī daudzi citi iemesli piedalīties:

Jūsu pilsēta varēs parādīt savu darbu, un iegūt Eiropas līmeņa atzinību kā URBACT labā prakse. Šāds novērtējums pilsētas līderiem un politiķiem ir kā pierādījums pašvaldības darba kvalitātei, un var palīdzēt pozicionēt pilsētu dažādos veidos, tai skaitā piesaistot papildus finansējumu pilsētas attīstībai.

URBACT konferences ietvaros, jūsu pilsētai būs iespējams popularizēt savu labo praksi simtiem Eiropas pilsētu. Būs iespējams izveidot pilsētu sadarbības tīklu ar mērķi analizēt, pielāgot un atkārtoti pielietot jūsu labo praksi. Nākamajā Pārneses tīklu projektu konkursā būs iespējams kļūt par vadošo partneri Pārneses tīklā – tā būs iespēja ne tikai nodot labo praksi citiem, bet arī iegūt resursus jūsu labās prakses izvērtēšanai un uzlabošanai; mācīšanās un dalīšanās pieredze nekad nav vienpusēja.

Tāds ir labās prakses uzsaukums.. tas sniedz visu to pašu ko labās prakses apzīmējums, bet iet soli tālāk izmantojot pārneses iespēju principu.

URBACT Labās prakses uzsaukums tiks publicēts 2016.gada 5.decembrī. Nepalaidiet garām!

Vairāk informācijas par URBACT līdzšinējo pieredzi labās prakses pārnesē šeit here, page 114 – 6 stāsti par veiksmīgu labās prakses pārnesi.