You are here

Noticis seminārs par URBACT programmas Labās prakses konkursu

08 February 2017

2017. gada 6.februārī Rīgas NVO namā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) URBACT Nacionālā kontaktpunkta rīkotais seminārs par URBACT programmas Labās prakses konkursu un diskusija par citām aktuālajām pilsētattīstības iespējām pašvaldībām.

Piedalījās vairāk kā 40 cilvēki no visas Latvijas. Bija pārstāvētas 17 pašvaldības, Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Sarkandaugavas attīstības biedrība un VARAM.

 

Seminārā bija pieejama plaša informācija par URBACT labās prakses konkursu – kā sagatavoties un kādi būs ieguvumi. VARAM aicina Latvijas pašvaldības pieteikties konkursā, un, tādējādi, popularizēt savu labo praksi Eiropas mērogā. Visa informācija par konkursu pieejama http://urbact.eu/goodpracticecall 

Semināra dalībnieki iepazinās ar Rīgas domes NVO nama darbību, kā potenciālu labās prakses piemēru. Rīgas NVO nams ir izveidots pēc rīdzinieku ierosinājuma iedzīvotāju foruma laikā, vieta atrasta bijušajās skolas telpās. Pašlaik NVO nams ir pieprasīta pasākumu organizēšanas vieta nevalstiskajām organizācijām.

Pateicamies Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājai Ilonai Stalidzānei un Rīgas NVO nama vadītājam Dzintaram Kokam par uzņemšanu un iepazīstināšanu ar NVO nama darbu.

Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs Rūdolfs Cimdiņš pastāstīja par Rīgas plānošanas reģiona pieredzi piedaloties URBACT projektos USEAct (Rīgas metropoles areāla urbānās attīstības rīcības plāns), CSI Europe (ilgtspējīgas investīcijas pilsētās Eiropā) un Change (publisko pakalpojumu sociālais dizains). Plašāka informācija par šiem projektiem latviešu valodā pieejama www.rpr.gov.lv mājas lapā.

VARAM speciālisti sniedza informāciju par ES pilsētpolitikas aktualitātēm, īpaši ES Pilsētattīstības programmu un finansējuma iespējām, par EEZ finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fondu un par ESPON programmas iespējām Latvijas pašvaldībām.

Savukārt, Sarkandaugavas attīstības biedrības vadītāja Alija Turlaja iepazīstināja ar vienu no projektiem, kurā biedrība piedalās - “Green manual for youth space”, un stāstīja par savu pieredzi iesaistot jauniešus pilsētattīstības plānošanā.

URBACT Nacionālais kontaktpunkts Latvijā nodrošina informāciju par URBACT programmu, un atbalsta diskusiju par integrētu un ilgtspējīgu pilsētu attīstību. URBACT ir Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņu un apmācību integrētas un ilgtspējīgas pilsētattīstības jomā.

Sīkāka informācija par šo un citiem URBACT pasākumiem pieejama pie URBACT Nacionālā kontaktpunkta koordinatores Latvijā Lauras Cunskas-Ābomas - urbact@varam.gov.lv

Semināra prezentācijas pieejamas šeit