You are here

Piedalieties URBACT informācijas dienā 2017.gada 30.janvārī Briselē! URBACT Labās prakses konkurss pašvaldībām – piesakieties jau tagad!

20 January 2017

Labās prakses konkursa prezentācijas pasākums notiks 2017.gada 30.janvārī Briselē no 15:00 līdz 18:30 angļu valodā.

Pasākuma norises vieta - Conference Centre Albert Borschette, 36 rue Froissart, 1040, Brussels.

Pasākuma darba kārtība un reģistrācija pieejama šeit.

 

 

Izsludināts URBACT programmas Labās prakses konkurss Eiropas pilsētām/pašvaldībām. Konkursa mērķis ir neatkarīgi no pašvaldību atrašanās vietas vai lieluma, sniegt atzinību un nodot tālāk labās prakses integrētas pilsētu attīstības jomā.

Šajā sarežģītajā laikā pilsētas saskaras ar arvien lielākiem urbānajiem izaicinājumiem – piemēram, demogrāfiskajām pārmaiņām, klimata un vides mērķiem, sociālo iekļaušanu, bezdarbu un urbāno nabadzību.

URBACT uzskata, ka katrai pilsētai ir kāda ‘noslēpta’ labā prakse, kas risina vietējos izaicinājumus sasniedzot rezultātu. Šīs labās prakses var būt interesantas citām Eiropas pilsētām, kas vēlas mācīties no kolēģiem, adaptēt un atkārtoti pielietot jau pārbaudītus risinājumus, neizgudrojot jaunu riteni ierobežotu resursu apstākļos.

Lai atrastu šīs labās prakses un varētu ar tām plaši dalīties, no 2016.gada 5. decembra līdz 2017.gada 31.martam ir atvērta pieteikšanās URBACT Labās prakses konkursam.

Konkursā izvēlētās pilsētas iegūs URBACT Good Practice City nosaukumu. Šis nosaukums labās prakses pilsētām nodrošinās pelnīto atzinību un popularitāti. Labās prakses pilsētas tiks plaši popularizētas Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. Kā nākamais solis pēc labās prakses konkursa, labās prakses pilsētām būs iespēja dalīties ar savu pieredzi Pārneses tīklu projektu ietvaros (konkurss paredzēts 2017.gada septembrī). Process īsumā aprakstīts šeit

Nav noteikta ierobežojuma cik pilsētām piešķirt URBACT labās prakses nosaukumu, nav arī tēmu ierobežojuma. Sīkāka informācija par Labās prakses konkursu un pieteikšanās procesu pieejama URBACT mājas lapā.