You are here

Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling 7-8 december

17 October 2016

Plattformen för hållbar stadsutveckling är ett samarbete mellan fem myndigheter: Tillväxtverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Boverket. 7-8 december 2016 kommer Plattformsdagarna sker i Malmö.

 

Målet för årets plattformsdagar är att formulera grundläggande villkor för människors rätt att bo i en hållbar stad. Som deltagare medverkar du i en dialog som ska resultera i ett medskick till bland annat den av regeringen utsedda delegationen för Agenda 2030. Villkor som även kommer att spridas och bearbetas vidare genom Plattformen för hållbar stadsutvecklings arbete.

Under dagen kan du ta del av kunskapsdialoger och Speed dates inom olika teman. Den Nationella Kontaktpunkten för URBACT i Sverige kommer vara på plats för att berätta om senaste nytt inom programmet.

Läs programmet HÄR
Anmäl dig HÄR