You are here

Sporočilo "pametnim" občinam: načrtujte vnaprej

23 March 2017

Tehnologije, kot so brezžični senzorji, digitalni občinski portali, množično zunanje izvajanje (crowdsourcing) in mobilne aplikacije lahko občinam pomagajo povečati prihodke in učinkovitost v vseh sektorjih.

Če želijo občine te tehnologije dobro izkoristiti, morajo modro investirati, jasno določiti cilje in zaščititi prebivalce z učinkovitimi zaščitami zasebnosti, tako poročilo o vplivu pametnih tehnologij na občinske proračune, ki je nastalo v okviru platforme Uraia.

V poročilu so izpostavljene mnoge prednosti – in potencialne napake – s katerimi se soočajo odločevalci, ko uvajajo najnovejše digitalne pridobitve. Uraia, ki v svahiliju pomeni »državljanstvo« (citizenship) je skupni projekt Globalnega sklada za razvoj mest (FMDV) in UN-Habitata, Programa Združenih narodov za naselja.

Poročilo je bilo objavljeno s podporo Sklada Združenih narodov za razvoj kapitala (UNCDF) in se nanaša na teme, o katerih so partnerji platforme Uraia razpravljali aprila 2016 na delavnici v Nikoziji na Cipru. Med udeleženci so bili uradniki lokalnih uprav, ponudniki tehnologij in storitev ter drugi deležniki.

Med mesti, omenjenimi v poročilu, je tudi Ovar na Portugalskem, ki je za podporo participatornemu proračunu uvedlo na oblaku temelječe orodje portugalskega star-upa. Makassar v Indoneziji je vodjem lokalnih skupnosti razdelil 6000 pametnih telefonov, tako da lahko preko aplikacije poročajo, kako se prebivalci počutijo glede kriminala, pobiranja davkov, zelenih površin in drugih vprašanj. Nizozemsko mesto Rotterdam je za financiranje gradnje mostu uporabilo množično financiranje (crowdfunding).

V poročilu se vedno znova pojavlja opozorilo občinam, naj bodo previdne in delujejo strateško, če se želijo izogniti napakam, ki jih lahko drago stanejo. Med drugim navajajo tudi naslednja priporočila:

  • Izberite modro. Natančno začrtajte cilje, ki jih želite z uvedbo nove tehnologije doseči ter s tem usmerjajte proces izbire ponudnika. Cilje določite po sektorjih, kot so transport, ravnanje z odpadki in voda.
  • Načrtujte vnaprej. Uredite potrebno infrastrukturo, vključno z električnimi povezavami in širokopasovnim internetom in tako omogočite nemoteno delovanje tehnologij. Gospodarstva v razvoju, kjer je pomanjkanje infrastrukture in virov, naj razmislijo o tem, da se usmerijo neposredno v mobilne rešitve in računalništvo v oblaku.
  • Vlagajte v usposabljanja. Naložbe v krepitev veščin so za občine zelo pomembne, saj lahko le tako pridobijo potrebna tehnična znanja za upravljanje naprednih sistemov. Usposabljanja prispevajo tudi k ozaveščenosti in motivaciji občinskih uradnikov.
  • Pilotni projekti. S ciljnimi piloti lahko testirate učinkovitost načrtovanih projektov. Če so pilotni projekti uspešni, lahko pripomorejo k večji podpori s strani skupnosti in spodbudijo investicije.
  • Sodelujte. S sodelovanjem z nacionalno ravnjo ter združenji občin in mest boste pridobili potreben odziv, usmeritve in podporo. Redno sodelovanje z deležniki omogoča vsem akterjem, da prispevajo.

Leta 2014 so se partnerji platforme Uraia sestali v Santander v Španiji, ki je mednarodno pozornost pritegnil s svojo ambiciozno uporabo senzorjev, kamer in drugih naprav. Uporabljajo jih za različne namene od spremljanja puščanja cevi do opozarjanja voznikov, kje so prosta parkirna mesta. Mesto je zagnalo tudi spletno platformo »Santander City Brain«, kjer lahko prebivalci podajo pobude.

»Občine morajo biti previdne, da projektov ne izbirajo glede na ponudbe zasebnih prodajalcev,« v poročilu svetuje nekdanji župan Santanderja Inigo de la Serna. De la Serna, ki je zdaj španski minister za razvoj, pravi, da morajo mesta »izbrati tehnologijo, ki ustreza njihovemu modelu«.

Mehanizmi financiranja

Medtem ko lahko tehnologija občinam pomaga zmanjšati stroške, so lahko začetni stroški in vzdrževanje zastrašujoči, zlasti v luči proračunskih omejitev. Zato morajo uradniki oceniti, ali velik finančni izdatek na začetku odtehta potencialne dolgoročne prihranke, ki jih je mogoče doseči s tehnološkimi izboljšavami.

Poročilo navaja strategije, ki jih lahko občine uporabijo za pridobivanje kapitala. Med drugim navajajo pridobivanje financiranja iz nacionalnega proračuna in predstavljanje dosežkov, kot je visoka uvrstitev na lestvicah kakovosti življenja, ki privabljajo investitorje. Občine, ki imajo dobro upravljanje, signalizirajo, da so odprta in zanesljiva, kar prav tako nagovarja potencialne vlagatelje.

Avtorji navajajo tudi, da lahko pametne tehnologije, ki preprečujejo goljufije in korupcijo, omejijo finančne izgube občin. Povečana transparentnost lahko pomaga lokalnim upravam, da okrepijo svojo kreditno sposobnost, kar lahko vzpodbudi vlaganja. Kampala v Ugandi je v poročilu navedena kot primer mesta, kjer so tehnologijo uporabili za izboljšanje lokalne uprave in uspešnejše pobiranje davkov.

Pri ocenjevanju novih tehnologij se pojavijo še drugi pomisleki. Poročilo občinam svetuje, naj v dovolj zgodaj pripravijo študije, s katerimi natančno določijo, katere inovacije bodo najbolj učinkovito naslovile njihove probleme in cilje.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti kompatibilnosti in zagotoviti, da se bodo novi sistemi skladali z obstoječimi. Komuniciranje in izmenjava podatkov med občinskimi oddelki in službami olajša uvajanje novih tehnologij.

Občine in ministrstva morajo razmisliti tudi o posodobitvi pravnih in zakonskih okvirov, ki naj upoštevajo nove tehnologije in omogočijo ustrezno zaščito zasebnosti. Občine morajo najti ravnotežje med transparentnostjo zbranih informacij in varnostjo podatkov, tako v poročilu. Celotno poročilo najdete tukaj.

Uraia, ki deluje od leta 2014, promovira inovacije na treh glavnih področjih lokalne uprave: občinski proračun, javne storitve in infrastruktura ter transparentnost in odgovornost. V omrežju Uraia je zdaj več kot 100 partnerjev s petih kontinentov. Več.

Če vas zanima, kako je s pametnimi tehnologijami pri nas, se nam pridružite na dogodku Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti, ki bo potekal v sredo, 29. 3. 2017, od 9.00 do 14.30 ure v Austria Trend Hotelu v Ljubljani.

David Hatch, Citiscope

Ta članek je bil izvorno objavljen kot ‘Smart’ city report advises local leaders to plan ahead na portalu Citiscope.org. Citiscope is a nonprofit news outlet that covers innovations in cities around the world. More at Citiscope. org.

Fotografija: joshsdh