You are here

Spoznajte jobtowne!

21 February 2017

JobTown 2 je omrežje, ki se ukvarja z zaposlovanjem mladih v Evropi. Partnerska mesta si nudijo vzajemno podporo pri uresničevanju lokalnih strategij za zaposlovanje mladih. V vseh partnerskih mestih so ta prizadevanja del celostnega pristopa k vključujočemu lokalnemu razvoju. Eden od partnerjev omrežja je Ljubljana.

JobTown 2 je nadaljevanje omrežja JobTown, akcijskega omrežja programa URBACT, v katerem so partnerska mesta razvila akcijske načrte za podporo pri zaposlovanju mladih. Partnerska mesta akcijske načrte v veliki meri izvajajo in po potrebi tudi posodabljajo. Po dobrih izkušnjah iz prvega omrežja se je nekaj partnerjev odločilo, da sodelovanje nadaljuje v okviru izvajalskih omrežij, ki so namenjena podpori med mesti prav pri uresničevanju načrtov in strategij.

Vodilni partner omrežja je Thurrock, mestno okrožje v Essexu v Veliki Britaniji, ki je bilo partner že v prvem JobTown omrežju. Mesto si prizadeva mladim priskrbeti zaposlitev v novih oblikah dela, ki se pojavljajo na hitro spreminjajočem se trgu dela. Veliko mladih v Thurrocku ima nizko raven izobrazbe, manjkajo pa jim tudi veščine za službe, ki so zdaj na voljo na tem območju.

Thurrock si močno prizadeva pri vzpostavitvi javno-zasebnih partnerstev, s katerimi poskuša povezati ponudbo trga delovne sile z lokalnim povpraševanjem. Zato so se odločili prevzeti pobudo in skupaj z vodilnim strokovnjakom, Ianom Goldringom, vzpostaviti novo partnerstvo.

Alba Iulia v romunski Transilvaniji bo postala organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj in posredniško telo za celostno strategijo za urbani razvoj. Mesto se zato trudi okrepiti svoje zmožnosti za upravljanje celostnih urbanih strategij.

Veliko mladih zapušča Alba Iulio, saj jih je veliko brezposelnih oziroma v situaciji, ko niso vključeni ne v procese izobraževanja in usposabljanje ne na trg delovne sile, zato se soočajo z eksistencialno stisko. Mesto želi mladim pomagati z izboljšanjem podpore lokalnim podjetjem in privabljanjem tujih podjetij.

Metropolitanska uprava Bologna je posredniško telo za Evropski socialni sklad, v strateškem načrtu metropolitanske regije zanj pa je še posebej poudarjena skrb za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. Celostni pristop vključuje zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja, povečanje privlačnosti poklicnega in tehniškega izobraževanja in boljšo usklajenost med delodajalci, javnimi storitvami in izobraževalnimi ustanovami. S slednjim želijo zmanjšati razkorak med ponudbo veščin in potrebami lokalnega trga delovne sile, ki si prizadeva za ponovni zagon po varčevalnih rezih in upadu gospodarstva.

Wikimedia Commons

Kielce, prestolnica regije Świętokrzyskie na Poljskem in partner že v prvem omrežju JobTown, se prav tako sooča z begom mladih v iskanju priložnosti drugod.

Mesto je posredniško telo pri izvajanju celostnih teritorialnih naložb. Strateški cilji vključujejo izboljšanje kakovosti in raznolikosti izobraževalne ponudbe, boljše povezovanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, izgradnja boljših sistemov za analizo potreb na lokalnem trgu delovne sile s pomočjo javno-zasebnih partnerstev, boljša podpora mladim podjetnikom in zagonskim podjetjem in učinkovitejše privabljanje podjetij, ki bi investirala v mestu.

Leoben, na avstrijskem Štajerskem, je zelo uspešen na področju kovin. Mesto ima dolgo tradicijo in veliko znanja pri pridobivanju kovin in železa ter izdelovanjem produktov iz teh virov. Mladi ljudje, ki želijo početi kaj drugega, se izseljujejo.

Leoben ima dolgoročno strategijo diverzificiranja trga delovne sile in ponudbe izobraževanja, spodbujanja podjetništva in kreativnosti, izboljševanja kakovosti življenja in okoljskih standardov – vse z namenom povečanja zmožnosti Leobna, da privlači in obdrži mlade v mestu.

Ljubljana si želi s sodelovanjem v omrežju podpreti izvajanje svoje strategije za mlade (Strategija MOL za mlade 2016–2025). Celostna strategija vključuje vzpostavitev programa »Kul služba!« in izobraževanje trenerjev, nevladnih organizacij in zaposlitvenih servisov ter tako bolje zadovoljevati specifične potrebe mladih iskalcev zaposlitve. Namen strategije je tudi okrepiti lokalno delo z mladimi in partnerstvo mestne uprave z delodajalci zasebnega sektorja, kar Ljubljana zaznava kot ključni korak k boljšemu izvajanju politik zaposlovanja mladih.

Coworking

Nagykálló na vzhodu Madžarske je bil partner že v prvem omrežju. Tudi to mesto mladi množično zapuščajo in iščejo zaposlitev v drugih madžarskih mestih z bolj dinamičnimi trgi delovne sile ali migrirajo na tuje. Demografsko staranje prebivalstva ogroža dolgoročno preživetje skupnosti. Nagykallo razvija dualne programe izobraževanja in pripravništva, vendar mora šele razviti javno-zasebna partnerstva za uspešen razvoj teh iniciativ. Prav tako morajo izboljšati analizo trga delovne sile in sodelovanje z lokalnimi delodajalci, da bodo bolje razumeli dejanske zahteve trga delovne sile in zagotavljali boljše karierno svetovanje mladim. Poleg prizadevanj za boljše pogoje zaposlovanja si mesto prizadeva izboljšati kakovost življenja in povezanost z naravo, saj si želijo pritegniti mlade in mlade družine.

Partnerji so bili skrbno izbrani glede na svojo predanost vprašanju zaposlovanja mladih, kar dokazujejo njihove kratkoročne in dolgoročne strategije ter orodja za naslavljanje tega vprašanja. Nekatere partnerje je vodilni partner poiskal z neformalnimi stiki, druge pa so pomagale najti URBACT nacionalne točke.

Kaj pa zdaj?

URBACT izvajalska omrežja se izvajajo v dveh fazah. Razvojna faza traja šest mesecev, izvajalska pa 24 mesecev. Prvo fazo bodo partnerji izkoristili za uskladitev in določitev prioritetnih izzivov, s katerimi se bodo spopadli na seriji mednarodnih delavnic v drugi fazi. Temi, ki bosta gotovo ključni sta:

Krepitev javno-zasebnih partnerstev, kar se zdi logično za omrežje, ki se ukvarja z zaposlovanjem. Seveda so delodajalci zasebnega sektorja ključni, tako za zaposlovanje kot za pridobivanje informacij o razkoraku med povpraševanjem po veščinah na trgu dela in ponudbo.

Premik od strategije do operativnega akcijskega načrta se kaže kot ključni izziv, zato bodo skupaj pogledati, kako bodo dejansko uresničili to, k čemur so se zavezali.

Vključevanje in posvetovanje z deležniki je eden od specifičnih izzivov pri zaposlovanju mladih, saj mladi v primerjavi z institucionaliziranimi akterji nimajo orodij ali razvitih veščin ali želje po predstavljanju ali lobiranju pri javni upravi in zagovarjanju svojih kolektivnih interesov – še manj, kadar govorimo o mladih, ki niso ne zaposleni ne vključeni v kakršno koli obliko izobraževanja ali usposabljanja.

Prva faza je namenjena tudi obiskom vodilnega strokovnjaka v vseh partnerskih mestih in pripravi izhodiščne študije, v kateri strokovnjak posname izhodiščno stanje mesta in izpostavi njegove glavne izzive. Prva faza se bo zaključila s srečanjem partnerjev, na katerem se bodo partnerji dokončno odločili, s katerimi prioritetnimi temami se bodo ukvarjali.

Poleg ključnih tem bodo partnerji določili tudi, kaj si želijo doseči v okviru omrežja in v kakšnem časovnem okviru. Vsak od partnerjev bo pripravil set kazalnikov, s katerimi bo meril svojo uspešnost. Kazalniki pa bodo zastavljeni tudi za merjenje rezultatov celotnega omrežja.

Izbrane teme bodo partnerji potem v drugi fazi obravnavali na intenzivnih mednarodnih delavnicah. Mednarodnim dogodkom bodo sledile lokalne delavnice za prenos znanja v vseh partnerskih mestih, s katerimi bodo poskušali pridobljeno znanje vgraditi v svojo organizacijo kot celoto.

Spremljali bodo učinkovitost delavnic za prenos znanja ter poskušali bolje razumeti, kako zagotoviti učenje znotraj celotne organizacije v različnih okoljih. Osvajanje tehnik učinkovitega prenosa znanja je ena od glavnih dodanih vrednosti projekta JobTown 2.

Here Come the JobTowns, Ian Goldring