You are here

URBACT City Festival 4-5 oktober i Tallinn

07 April 2017

Save the date för att delta i URBACT city festival 4-5 oktober i Tallinn, Estland

Varannat år sker URBACT City Festival, en möjlighet för dig att utbyta kunskaper med upp till 400 personer inom området hållbar stadsutveckling. Under årets upplaga kommer fokus ligga på goda exempel på integrerad hållbar stadsutveckling och den kommande utlysningen för Transfer Networks/överföringsnätverk.

Festivalen baserars på idén om samskapande, kapacitetsbyggande aktiviteter och lärande. Programmet innehåller interaktiva, utmanande och inspirerande sessioner.

Se en video från URBACT city festival i Riga 2015.

Vi möts i Tallins kreativa område: Telliskivi!​

Festivalen sker i Telliskivi Creative City, ett gammalt industriområde i stadsdelen Kalamaja. De äldsta byggnaderna i området är byggda 1869 när fabrikerna för den Baltiska järnvägen grundades. Telliskivi Creative City grundades 2009 och det är det största navet för kulturella och kreativa näringar i Estland. Navet är 25 000m2 och består av 10 byggnader. 200 företag och NGOs har sina kontor i området.

Foto:Telliskivi Creative City

 

Open space - Vaba Lava

Huvudlokalen under URBACT City Festival är Vaba Lava Teatercenter, en före detta metallverkstad. Organisationen Vaba Lava etablerades 2010 och har två syften: Att bistå med möjligheter för etablerade och nystartade företag i Estland, och att främja internationellt samarbete genom gemensamma projekt, samarbeten, workshops och seminarier.

Väl mött i Tallinn!