You are here

URBACT Eesti

URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal.
URBACT programmi esindus Eestis
URBACT programmi esindab Eestis Rände- ja linnauuringute keskus Tartu Ülikooli geograafia osakonnas.
Kadri
Leetmaa
Annika
Väiko
Vastutav ministeerium
Rahandusministeerium
Eedi
Sepp
Linnafestival Tallinnas– registreerimine on avatud!
Tähelepanu kõik Eesti linnade, valdade ja omavalitsusliitude esindajad ning teised otseselt või kaudselt linnade arendamisega seotud inimesed! Algas registreerimine 3.–5. oktoobril 2017 Tallinnas peetavale URBACTi linnafestivalile!
Millised parkimislahendused aitaksid vähendada linnade liikluskoormust?
Euroopa linnade parkimisreeglid on traditsiooniliselt käinud parkimisnõudluse kasvu kannul. Paljud linnad on tänaseks loobunud kallite ja palju linnaruumi enda alla võtvate parkimisalade rajamisest. Hinnanguliselt kasutavad inimesed linnades autosid keskmiselt ainult 1 tund päevas, kuid tervelt 50% liiklusummikutest tekivad parkimiskohta otsivate autode tõttu. Paljud linnad on viimastel aastatel katsetanud teistsuguseid lahendusi: planeeringutes nõutavate parkimiskohtade arvu vähendamine, uuenduslike parkimisjuhtimise strateegiate väljatöötamine, loobumine tasuta parkimisest või parkimistasude suunamine kergliiklejatele ja ühistranspordile paremate tingimuste loomiseks.
Parimad Euroopa linnapoliitikad on nüüd avalikustatud
Otsite häid ideid oma linna elu edendamiseks, näiteks mõtlete, kuidas parandada linna õhukvaliteeti, toetada kohalikku tööhõivet, kaasata paremini kohalikke elanikke või teha mõnda muud just teie linnale olulist asja teistmoodi? URBACT, ELi linnade arendamise alane teadmiste vahetamise programm, on nüüd avalikustanud parimad linnapoliitikad Euroopas.

News

Euroopa regioonide ja linnade nädal

9-12. oktoobril 2017 toimub Brüsselis Euroopa regioonide ja linnade nädal, mida korraldab Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Komisjoni regionaal...
Üritused
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30