You are here

URBACT Hrvatska

URBACT III je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

Nacionalna URBACT točka
Ulogu nacionalne URBACT točke obavlja Udruga gradova u RH koja okuplja 125 hrvatskih gradova.
Marko
Ercegović
Mario
Žuliček
Ministarstvo nadležno za URBACT
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Sandra
Momčilović
Povezane mreže

RESILIENT EUROPE

Urban resilience a concept for co-creating cities of the future

CREATIVE SPIRITS

Boosting creative entrepreneurship through creative-based urban strategies

PREVENT

Involving parents in the prevention of early school leaving
cityfestivallisbon5

News

Održan URBACT City Festival u Lisabonu

Povodom završetka trećeg ciklusa te pripreme novog ciklusa projekata unutar mreža za planiranje, URBACT je organizirao City Festival 2018, koji se...
maja_ceko

Article

Intervju s Majom Čeko

Tijekom URBACT City Festivala, koji se 13. i 14. rujna ove godine održavao u Lisabonu, razgovarali smo s Majom Čeko, voditeljicom URBACT-ove mreže za...
Događaji
Events
M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31