You are here

URBACT III öppnar för stöd till Transfer Networks (Överföringsnätverk)

27 September 2017

Nu öppnar URBACT programmet för stöd tillTransfer Networks, ”överföringsnätverk”, där städer kan få hjälp med att förstå, anpassa och återanvända lösningar som redan har genomförts med bra resultat i andra europeiska städer. Fristen för att ansöka om stöd är 10 januari 2018.

URBACT-närverk hjälper städer över hela Europa att förbereda integrerade strategier och handlingsplaner (Action Planning Networks) samt att sen implementera dessa strategier och handlingsplaner (Implementation Networks).

Överföringsnätverken kommer att fokusera på att anpassa och föra över goda exemplen från olika europeiska städer med väldokumenterade resultat. Nätverken kommer att ledas av en av de 97 städer som har utsetts till Good Practice Cities av URBACT för deras arbete med integrerad, hållbar stadsutveckling. URBACT programmets överföringsnätverk är ett verktyg för utbyte och lärande och den specifika målgruppen för denna utlysningen är:

 • Städer som är intressereda av att föra över en av de 97 goda exemplen som har utsetts till Good Practice City av URBACT och som:
  - Vill genomföra integrerade hållbara lösningar på specifika utmaningar samt
  - Anpassa och återanvända dokumenterade lösningar inom deras egen stad
   
 • Städer som har utsetts till Good Practice City och som:
  - Vill leda och ansvara för processen med at förstå, anpassa och återanvända det goda exemplet.
  - Vill vidareutveckla och förbättra deras egen metod genom bistånd från jämlika experter och med stöd från URBACT experter (peer review).

Här finns information om allt du behöver veta om utlysningen och hur du ansöker

I Sverige har Umeå, Göteborg och Trelleborg utsetts till Good Practice City av URBACT och du kan se hela listan med alla 97 inspirerande lösningar här: 

En utlysning gällande URBACT experter som kan stötta dessa nätverk med att planlägga och genomföra internationella kunskapsaktiviteter är också öppen just nu. Se mer här.

För att få ett praktiskt intryck av hur detta kan fungera kan du läsa om vad en stad i Spanien fick lära från Södertälje kring lokal producerad mat och hälsosammare måltider. http://urbact.eu/detta-fick-en-stad-i-spanien-l%C3%A4ra-fr%C3%A5n-sverige-kring-lokal-producerad-mat-och-h%C3%A4lsosammare-m%C3%A5ltider 

Kommande aktiviteter med koppling till utlysningen för Överföringsnätverk.

Alla aktiviteter med koppling till denna utlysningen kommer löpande att uppdateras på denna hemsida. http://urbact.eu/open-calls-networks

 • URBACT City Festival, 3 - 5 oktober i Tallinn, Estland, kommer att bli ett viktigt arrangement för att nätverka och lära mer om de goda exempel som har utnämnts till URBACT Good Practices och även hitta samarbetspartners för att skapa ett nätverk tillsammans inom utlysningen för överförings-nätverk.
   
 • Städer som inte har möjlighet att medverka på City Festivalen i Tallinn har möjlighet att delta på: European Week of Regions and Cities: URBACT genomför en workshop i Bryssel 10 oktober från 14:30-17:00 där du kan upptäcka alla de goda exemplen och välj vilken som du vill överföra till din stad. Dessutom kan du diskutera utlysningen för överföringsnätverk med medarbetare på URBACT sekretariatet och ta reda på hur du kan vara med. Senaste frist för anmälan till detta arrangement är 29 september (Anmälningskod: 10C48) http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/register.cf

Informationsdag: Det nationala URBACT kontaktpunkt i Sverige arrangerar en informationsdag 22-23 november 2017 i Skurup. Mer exakt tid och plats framgår finns på denna hemsidan http://urbact.eu/open-calls-networks.