You are here

УРБАКТ - България

„УРБАКТ“ е програма за междурегионално сътрудничество на Европейския Съюз, която цели изграждане и развитие на мрежи между европейските градове с цел насърчаване на устойчиво и интегрирано градско развитие. Програмата се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие.
Национално звено за контакт по УРБАКТ
НСОРБ обединява всички 265 общини в Република България и има за цел силно, ефективно и отговорно местно самоуправление. Дейността на НСОРБ е фокусирана в три основни направления: 1. Представителство и защита на интересите на общините пред органите на централната власт и пред Европейските институции: изследвания, анализи, оценка и разработване на предложения за усъвършенстване на политиката по отношение на местното самоуправление и устойчивото развитие; 2. Подкрепа на общините при осъществяване на техните правомощия: проучване мненията на общините и разработване на устойчиви стратегии; предоставяне на широк спектър от консултации, обучителни програми, подкрепа за участието им в национални и европейски програми и проекти ; 3. Участие в български и международни програми и форуми в областта на устойчивото местно развитие.
Симеон
Петков
Министерство, отговарящо за УРБАКТ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Мариус
Младенов

Article

Конференция „Интелигентни градове“

Мрежата за градско развитие към Европейската комисия, съвместно с Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ в Министерство на регионалното...
Събития
Events
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Участниците в европейска мрежа по Градския дневен ред на ЕС, посветена на жилищната политика на съюза и държавите-членки, организират допитване до местните власти от Вишеградската четворка, Словения, Хърватска, България и Румъния относно интереса им за участие в семинар в гр. Любляна, 28.06.2017г. Целта на семинара е да се обсъди плана за действие, подготвен от мрежата с оглед реалните нужди в съответните държави.

Резултатите от допитването ще послужат на организаторите да определят кого да поканят/финансират за участие в семинара. Краткото допитване е електронно, на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondCirclePartnership-Housing

От всяка държава ще бъдат поканени представители на  3 до 6 общини/града. Попълването на анкетата следва да стане в срок до 22 май.