You are here

URBACT Slovenija

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.
Nacionalna točka URBACT
IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora.
Petra
Očkerl
Ministrstvo, pristojno za URBACT
Ministrstvo za okolje in prostor
Tomaž
Miklavčič
Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za finančne zadeve (prvostopenjska kontrola)
Nataša
Mravljak
Vabljeni na URBACT Festival mest – prijave odprte!
Prijave za URBACT Festival mest, ki se bo odvijal od 3. do 5. oktobra 2017 v Talinu (link is external) v Estoniji, so zdaj odprte! Evropska mesta vseh velikosti, prijavite se, dokler so še prosta mesta – ne glede na to, ali v programu URBACT že sodelujete ali pa se z njim šele spoznavate.
Kranj prejel nagrado za dobro prakso pri prenovi soseske Planina
Mestna občina Kranj je prejela naslov mesto z dobro prakso. Nagrado je program URBACT, evropski program, ki spodbuja celostni urbani razvoj, podelil za 97 dobrih praks po vsej Evropi. Poleg Kranja je od slovenskih mest nagrado prejela še Ljubljana.
Sodelujte na URBACT delavnicah na Evropskem tednu regij in mest!
Odbor regij in Generalni direktorat EU za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) letos organizirata že 15. Evropski teden regij in mest, ki se bo v Bruslju odvijal med 9. in 12. oktobrom 2017. Dve delavnici bo gostil tudi program URBACT.
Čebelja pot za samooskrbo Mestne občine Ljubljana
V Ljubljani se zavedajo pomena opraševalcev za zeleno mesto, zato so leta 2015 odprli Čebeljo pot. Zanjo je Mestna občina Ljubljana prejela nagrado evropskega programa URBACT za dobro prakso.
Približevanje mestne uprave prebivalcem s pobudami meščanov in dnevi odprtih vrat
Ljubljana si prizadeva svoje prebivalce aktivneje vključevati v procese odločanja, zato so v zadnjih letih vzpostavili več mehanizmov, s katerimi vzpostavljajo prostor za sodelovanje meščanov z občino in njenimi javnimi zavodi.

Kdo so prejemniki nagrad za dobre prakse?

Kaj imajo skupnega Barcelona, Tampere in Dupnica? Ne veliko, boste verjetno pomislili. Barcelona je globalno mesto z mednarodno prepoznavnostjo na...
Dogodki
Events
M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31