You are here

URBACT Slovenija

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

Nacionalna točka URBACT
IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora.
Petra
Očkerl
Ministrstvo, pristojno za URBACT
Ministrstvo za okolje in prostor
Tomaž
Miklavčič
Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za finančne zadeve (prvostopenjska kontrola)
Nataša
Mravljak
Razpis za prenosna omrežja - kako lahko sodelujete?
Če vas zanima prenos ene od dobrih praks v svoje lokalno okolje (mesto, občino), sledite naslednjim korakom: 1. Pobrskajte po bazi z dobrimi praksami in poiščite tiste, ki vas zanimajo. 2. Kontaktirajte nosilca dobre prakse in izrazite interes za skupno sodelovanje na razpisu. 3. Kontaktirajte nas, Nacionalno URBACT točko. Pomagali vam bomo pri vzpostavljanju stika in razumevanju razpisa.
Dobre prakse, ki si jih velja zapomniti
Med 3. in 5. oktobrom 2017 je 450 udeležencev festivala spoznavalo 97 URBACT dobrih praks s področja trajnostnega urbanega razvoja iz vse Evrope. Za vse, ki se festivala niste uspeli udeležiti, smo izbrali nekaj praks, ki so se nam zdele najzanimivejše.
Urbana prenova v malih in srednje velikih mestih
Za Zaključno konferenco 25. bienala oblikovanja (BIO 25) in projekta Trajnostna urbana regeneracija (TrUR) smo MAO, prostoRož in IPoP združili moči, da bi predstavili svoje aktivnosti v malih in srednje velikih slovenskih mestih ter poudarili, da ti kraji pri zagotavljanju kakovosti življenja in sledenju trendom urbane prenove ne zaostajajo za velikimi mesti.
Mesta v ospredju pri prehodu na krožno gospodarstvo
19. oktobra 2017 je v Mariboru potekala mednarodna konferenca Mesta in krožno gospodarstvo – Od urbanih primerov in politik do novih priložnosti sodelovanja. Namen organizatorjev konference – Ministrstva za okolje in prostor, IPoP – Inštituta za politike prostora in Skupnosti občin Slovenije – je bil poudariti potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo.
Interaktivni zemljevid
Dogodki
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31