You are here

URBACT Slovenija

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

Nacionalna točka URBACT
IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora.
Petra
Očkerl
Marko
Peterlin
Ministrstvo, pristojno za URBACT
Ministrstvo za okolje in prostor
Tomaž
Miklavčič
Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za finančne zadeve (prvostopenjska kontrola)
Nataša
Mravljak
Sorodna omrežja

LINKS

Reconciling patrimonial and environmental qualities to get a sustainable and desirable housing environment in the heart of the cities for a...

EGTC

The first objective of the EGTC URBACT project is to promote the development of cross-border urban development strategy.
Pridružite se: Družabna omrežja in urbani razvoj v Trstu 17/12/2018
Nacionalne URBACT točke iz Italije, Hrvaške in Slovenije vabijo na usposabljanje o družabnih omrežjih in IKT tehnologijah kot instrumentih za urbani razvoj in skupnostno upravljanje mest.
Anketa o programu URBACT: potrebujemo vaš odziv!
Sekretariat URBACT in nacionalne točke vas vabimo, da do 19. novembra 2018 izpolnite kratek, anonimen vprašalnik o programu URBACT.
Enakost spolov v mestih: enostavna naloga?
Enakost spolov je v letu 2018 postala ena od političnih tem, ki spodbuja institucije po vsem svetu, da bolje preučijo medsebojno delovanje žensk in moških v zasebni, poklicni in javni sferi življenja. Kaj pa to pomeni za evropska mesta?
Storitve, ki jih zagotavljajo ljudje: samo velike besede ali resničnost?
Poudarki delavnice »Evropske in ameriške zgodbe o spremembah«
Mesta mestom #11: Ko nekdanje kotlovnice postanejo skupnostni centri
Kako lahko mesto pametno uporabi zapuščene prostore in odgovori na potrebe prebivalcev

Article

Enakost spolov v mestih: enostavna naloga?

Enakost spolov je v letu 2018 postala ena od političnih tem, ki spodbuja institucije po vsem svetu, da bolje preučijo medsebojno delovanje žensk in...
Dogodki
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31