You are here

URBACT - Slovenská Republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.
URBACT – Slovenské kontaktné miesto
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstvo zodpovedné za URBACT
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Veľká odozva na prvú výzvu príkladov dobrej praxe programu URBACT
Sme veľmi radi, že v rámci výzvy na príklady dobrej praxe sme prijali 270 žiadostí z celej EÚ. Ďakujeme všetkým mestám, ktoré sa zapojili!
urbact_city_festival
URBACT City Festival a príklady dobrej praxe
Po veľmi úspešnej premiére v Rige v roku 2015 (vyše 400 účastníkov) pripravuje program URBACT ďalší ročník podujatia URBACT City Festival. Odborníci na mestské otázky, zástupcovia samospráv a súčasní partneri zapojení do sietí URBACT ako aj potenciálni záujemcovia budú mať príležitosť stretnúť sa a navzájom si vymieňať skúsenosti a idey už na jeseň tohto roku, 4. až 5. októbra 2017 v Talline (Estónsko).
Nový prístup k bývaniu: Poznaň prichádza s inovatívnou ponukou ako udržať mladé talenty v meste
Poľské mesto Poznaň, vedúci partner projektu Gen-Y City, nedávno spustilo program o bývaní s názvom „Byty pre absolventov“, ktorý má pomôcť udržať mladých, talentovaných a vzdelaných ľudí v meste, čo je spoločnou výzvou mnohých európskych miest. Tento článok hovorí o úspechu ale aj limitoch programu.
urbact_city_festival

News

URBACT City Festival a príklady dobrej praxe

Po veľmi úspešnej premiére v Rige v roku 2015 (vyše 400 účastníkov) pripravuje program URBACT ďalší ročník podujatia URBACT City Festival. Odborníci...

Article

Spolupráca európskych miest

Tento článok bol prvýkrát publikovaný v časopise URBANITA, v čísle venovanom verejným priestorom a Smart Cities. URBANITA je voľne dostupná online na...
Podujatia
Events
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30