You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.
URBACT – Slovenské kontaktné miesto
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstvo zodpovedné za URBACT
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Nový prístup k bývaniu: Poznaň prichádza s inovatívnou ponukou ako udržať mladé talenty v meste
Poľské mesto Poznaň, vedúci partner projektu Gen-Y City, nedávno spustilo program o bývaní s názvom „Byty pre absolventov“, ktorý má pomôcť udržať mladých, talentovaných a vzdelaných ľudí v meste, čo je spoločnou výzvou mnohých európskych miest. Tento článok hovorí o úspechu ale aj limitoch programu.
Odhalili sme príklady dobrej praxe programu URBACT: "Inšpiratívne riešenia pre lepšie mestá"
Hľadáte inšpirácie, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia či mobilitu vo vašom meste alebo podporiť tvorbu a udržateľnosť lokálnych pracovných miest? URBACT, vzdelávací a výmenný programu EÚ pre integrovaný a trvalo udržateľný mestský rozvoj zverejnil príklady dobrej praxe „URBACT Good Practice“.
URBACT III - Informačný seminár k aktuálnej výzve
Pozývame všetky mestá na informačný seminár k aktuálne otvorenej výzve na prenos dobrých príkladov riešení mestských výziev. Podujatie sa uskutoční v utorok 24. októbra 2017 poobede v hoteli Devín v Bratislave.
Podujatia
Events
M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Pozývame všetky mestá na informačný seminár k aktuálne otvorenej výzve na prenos dobrých príkladov riešení mestských výziev. Podujatie sa uskutoční v utorok 24. októbra 2017 poobede v hoteli Devín v Bratislave. Registrácia je otvorená do 11. októbra 2017