You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstvo zodpovedné za URBACT
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Príklady dobrej praxe
Súvisiace siete

ESIMeC II

Explores how demand-led workforce development strategies can be used as instruments of sustainable economic recovery in medium sized cities

In Focus

Smart Specialisation at City Level

Building Healthy Communities

Health is important for the wellbeing of individuals and society, but a healthy population is also a prerequisite for economic productivity and...
Prieskum o URBACTe: potrebujeme Váš názor!
Sekretariát programu URBACT, Vás pozýva k vyplneniu krátkeho anonymného prieskumu, k pochopeniu úrovne povedomia, viditeľnosti a používania programu URBACT v rôznych krajinách Európy.
Pripravenosť na zmenu klímy - téma, ktorá spája
16. októbra 2018 v Bratislave zorganizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom konferenciu s názvom „Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy“.
Prvá koncepcia rozvoja slovenských miest je na svete
Dôležitým impulzom pre formuláciu celoštátneho dokumentu o mestách sú globálne a európske iniciatívy v oblasti udržateľného urbánneho (mestského) rozvoja. Téma rozvoja miest sa začala presúvať z akademickej oblasti čoraz viac na politickú úroveň a zároveň došlo k významnému posunu v úlohách jednotlivých aktérov.

Article

Bližší pohľad na URBACT City Festival 2018

URBACT City Festival 2018 sa uskutočnil 13. a 14. septembra 2018 v Lisabone. Zúčastnilo sa ho 573 účastníkov z 224 miest a 32 krajín. K 15. výročiu...
Podujatia
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Deadline for registrations has been extended! URBACT is co-organising with FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the...