You are here

URBACT - Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT
Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Eliška
Pilná
Gesční ministerstvo pro URBACT
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
František
Kubeš
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Eliška
Pilná
Výzva pro Sítě přenosu OP URBACT III je již otevřena!
Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru OP URBACT III byla otevřena výzva pro předkládání návrhů až pro 25 Sítí přenosu na programové období 2014–2020. Uzávěrka přijímání žádostí: 10. ledna 2018
Příklady dobré praxe OP URBACT zveřejněny: „Inspirativní řešení pro lepší města“
OP URBACT, evropský vzdělávací program a program pro výměnu zkušeností v oblasti udržitelného a integrovaného městského rozvoje, zveřejnil online vyzkoušené a osvědčené postupy pro města.

News

Festival měst OP URBACT III 2017… Jaký byl?

Kolem 450 účastníků Festivalu měst objevovalo od 3. do 5. října vybraných 97 dobrých praxí OP URBACT III pro udržitelný rozvoj měst po celé Evropě. V...
Akce
Events
M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31