You are here

URBACT - Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT
Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Eliška
Pilná
Gesční ministerstvo pro URBACT
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
František
Kubeš
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Eliška
Pilná
Související sítě

Freight TAILS

Delivering Tailored Approaches for Innovative Logisitcs Solutions

Hero

Develop integrated and innovative management strategies for historic urban landscapes

REFILL

Reuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local level
Zapište si datum Festivalu měst OP URBACT 2018!
S radostí Vám oznamujeme, že vlajková událost operačního programu URBACT III – Festival měst OP URBACT – se bude konat v Lisabonu 13. – 14. září 2018.
Bylo schváleno 25 Sítí přenosu!
25 Sítí přenosu sdružujících 75 evropských měst bylo schváleno Monitorovacím výborem programu dne 4. dubna 2018.
Genderově vyrovnaná města
Při příležitosti Mezinárodního dne žen, spustil OP URBACT III novou iniciativu „Genderové vyrovnaná města“, která upozorňuje na možnosti, jak města mohou řídit změnu prostřednictvím genderově citlivé politiky. Iniciativa Genderově vyrovnaná města se bude také hlouběji zabývat tím, aby porozuměla překážkám, které stále brání pokroku, a připraví doporučení pro spravedlivější plánování a řízení měst.
Zapište si datum Festivalu měst OP URBACT 2018!
S radostí Vám oznamujeme, že vlajková událost operačního programu URBACT III – Festival měst OP URBACT – se bude konat v Lisabonu 13. – 14. září 2018.
Akce
Events
M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30