You are here

URBAN INNOVATIVE ACTIONS: Druhá výzva je otvorená!

20 February 2017

Dňa 16. decembra 2016 iniciatíva Urban Innovative Action (UIA) zverejnila svoju druhú výzvu, ktorá bude otvorená do 14. apríla 2017.

Author: 

 

UIA je iniciatíva Európskej komisie, ktorá poskytuje mestským oblastiam po celej Európe zdroje na testovanie nových a neoverených riešení na zlepšenie problémov miest. Podporuje tým samosprávy s viac než 50 tisíc obyvateľmi alebo zoskupenia mestských orgánov s celkovým minimálnym počtom 50 tisíc obyvateľov situované v členských štátoch EÚ.

Nová výzva sa venuje trom témam: obehové hospodárstvo, integrácia prisťahovalcov a utečencov a mestská mobilita. Celkový rozpočet na túto výzvu je 50 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), z čoho na jeden projekt je možné čerpať až 5 miliónov eur z EFRR.   

V januári 2017 sa v Budapešti uskutočnil seminár pre mestá, ktoré majú záujem predložiť svoje inovačné nápady. Viac informácií o seminári: http://www.uia-initiative.eu/en/budapest-applicant-seminar.

Podrobné informácie a dokumenty k druhej výzve UIA nájdete na stránke: http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals