You are here

URBAN INNOVATIVE ACTIONS: Druhá výzva je otvorená!

20 February 2017

Dňa 16. decembra 2016 iniciatíva Urban Innovative Action (UIA) zverejnila svoju druhú výzvu, ktorá bude otvorená do 14. apríla 2017.

 

UIA je iniciatíva Európskej komisie, ktorá poskytuje mestským oblastiam po celej Európe zdroje na testovanie nových a neoverených riešení na zlepšenie problémov miest. Podporuje tým samosprávy s viac než 50 tisíc obyvateľmi alebo zoskupenia mestských orgánov s celkovým minimálnym počtom 50 tisíc obyvateľov situované v členských štátoch EÚ.

Nová výzva sa venuje trom témam: obehové hospodárstvo, integrácia prisťahovalcov a utečencov a mestská mobilita. Celkový rozpočet na túto výzvu je 50 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), z čoho na jeden projekt je možné čerpať až 5 miliónov eur z EFRR.   

V januári 2017 sa v Budapešti uskutočnil seminár pre mestá, ktoré majú záujem predložiť svoje inovačné nápady. Viac informácií o seminári: http://www.uia-initiative.eu/en/budapest-applicant-seminar.

Podrobné informácie a dokumenty k druhej výzve UIA nájdete na stránke: http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals