You are here

Utlysningen för Urban Innovative Actions är öppen!

23 March 2017

Under 16 december 2016 - 14 april 2017 är Urban Innovative Actions (UIA) andra utlysning öppen. 50 miljoner euro finns att söka.

Under denna utlysning finns ett fokus på cirkulär ekonomi, urban rörlighet och integration av migranter.

Lär mer på UIAs hemsida för att ta reda på regler och riktlinjer.