You are here

ZINTEGROWANY ROZWÓJ MIAST W PRAKTYCE - seminarium warsztatowe

16 November 2016
Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowy Punkt URBACT pn. ZINTEGROWANY ROZWÓJ MIAST W PRAKTYCE - Program URBACT III, Agenda Miejska UE, Partnerska Inicjatywa Miast, które odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. 
 
 
Głównym celem seminarium jest integracja działań i efektów różnych programów oraz inicjatyw rozwijanych na poziomie europejskim oraz krajowym nakierowanych na zintegrowany rozwój obszarów miejskich, takich jak Partnerstwa Agendy Miejskiej UE, program URBACT III, Sieć Urban Development Network (UDN), czy inicjatywa Urban Innovative Actions (UIA), a na poziomie krajowym działań planowanych w ramach projektu Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której problematyka rozwoju miast zajmuje ważne miejsce.
 
Seminarium będzie miało charakter warsztatowy i skierowane jest do wszystkich zainteresowanych miast, głównie do miast średniej wielkości. Na spotkaniu omawiane będą założenia niektórych narzędzi proponowanych w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dedykowanych miastom, w szczególności Partnerskiej Inicjatywy Miast, oraz nowe partnerstwa Agendy Miejskiej UE, w kontekście identyfikacji krajowych priorytetów i możliwości podjęcia współpracy na poziomie krajowym. Będziemy także dzielić się doświadczeniami z programu URBACT z zakresu współpracy międzysamorządowej na poziomie krajowym.
 
Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów transportu i zakwaterowania.
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Wstępny program seminarium jest do pobrania w tym miejscu.
 
Zgłoszenia prosimy dokonać za pośrednictwem formularza w tym miejscu do 2 grudnia 2016 r.