You are here

Čo to je URBACT e-University?

Edited on

14 September 2020
Read time: 2 minutes

Oficiálne nám už zostáva iba pár dní do začiatku URBACT e-University, podujatia určeného na budovanie kapacít!

Každým dňom sme bližšie k slávnostnému otvoreniu URBACT e-University, ktoré sa bude konať 15. septembra 2020. Očakávania stúpajú a URBACT tím sa nemôže dočkať, až sa stretne so všetkými 500 ľuďmi z celej Európy, ktorí sa na podujatie zaregistrovali. Najskôr ale treba povedať, o čom koniec koncov táto URBACT e-University je.

Jedným z hlavných princípov operačného programu URBACT - popri participácií - je koncept integrácie. Integrovaný prístup zohľadňuje rôzne dimenzie s cieľom nájsť odpovede na urbánne výzvy a vyhnúť sa vytváraniu nových miestnych problémov. Patrí sem územná rovnováha, horizontálna spolupráca (medzi rôznymi oddeleniami v rámci samosprávy a sektormi) a nakoniec vertikálna spolupráca.

 

Keď hovoríme o vertikálnej dimenzii, URBACT podporuje dialóg a aktívnu interakciu medzi všetkými úrovňami orgánov verejenej správy a miestnymi aktérmi. Aby sa čo najlepšie využila spolupráca medzi všetkými aktérmi, je nevyhnutné mať bezpečný priestor na výmenu. Okrem toho je dôležité, aby všetci zúčastnení hovorili "rovnakým jazykom".

                       

Nie je žiadnym prekvapením, že miestne zainteresované subjekty, ktoré pochádzajú z najrôznejších prostredí môžu benefitovať z praktickej podpory ešte pred tým, než sa vydajú na cestu za zmenou. Zavedením praktických cvičení a poskytnutím príslušných nástrojov sa z miestnych komunít stanú mocní aktéri zmeny. To je hlavný dôvod, prečo prichádza URBACT e-University.


ČO?
Toto digitálne podujatie pozostáva zo série 8 workshopov, ktoré prejdú cyklom akčného plánovania a preskúmajú rôzne nástroje, ktoré pomôžu mestám prijímajúcim pomoc zlepšiť svoje zručnosti.

KEDY?
Každý workshop sa bude konať buď v utorok a vo štvrtok ráno, od 15. septembra 2020 do 8. októbra 2020.

KTO?
URBACT e-University je určená výlučne pre členov miestnych skupín URBACT zo súčasných sietí pre akčné plánovanie, ktorí sú zodpovední za spoločný návrh miestnych integrovaných akčných plánov.
 

                  


ZAUJAL VÁS OBSAH TEJETO UDALOSTI ? 
Aj keď sa nebudete môcť zúčastniť e-university,URBACT Vám zabezpečí prístup ku všetkým materiálom, ktoré z nej pochádzajú! Počas workshopov budú všetky nahrávky a súvisiaci obsah sprístupnený prostredníctvom platformy URBACT e-University. Použité nástroje budete mať tiež k dispozícii prostredníctvom URBACT Toolboxu, ktorý bude predstavený v najblížšich dňoch.