You are here

Πώς η στήριξη σε ισχυρότερους άνοιξε το δρόμο προς την επιτυχία για το Ματαρό και το Σαλέρνο

Edited on

17 May 2021
Read time: 2 minutes

Αντιμέτωπο με την πρόκληση της ανάγκης διοργάνωσης ενός Προγράμματος Επιχειρηματικότητας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, το Σαλέρνο της Ιταλίας επέλεξε έξυπνα να βασιστεί στους υφιστάμενους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας που λειτουργούσαν ήδη στην πόλη, αντί να προχωρήσει σε μια διοργάνωση από την αρχή.

Ένα άρθρο του Jim Sims, επικεφαλής εμπειρογνώμονα για το Δίκτυο Μεταφοράς BluAct

Μάλλον σαν τα Ψάρια Ρεμόρα (γνωστά και ως Κολλησόψαρα),  τα οποία  γαντζώνονται σε μεγαλύτερα ψάρια για να επωφεληθούν από τη χρήση τους ως ξενιστή ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη προστασία και καλύτερη πρόσβαση, οι πόλεις Ματαρό στην Ισπανία και Σαλέρνο στην Ιταλία επέλεξαν να συνεργαστούν με εταίρους για να οργανώσουν το Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του Δικτύου Μεταφοράς BluAct - μιας πρωτοβουλίας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα URBACT - οι δύο πόλεις ήταν επιφορτισμένες με την πρόκληση να μεταφέρουν μια καλή πρακτική στην Επιχειρηματικότητα της Γαλάζιας Ανάπτυξης (συγκεκριμένα, την πρωτοβουλία του Πειραιά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη-Blue Growth Initiative) στις δικές τους πόλεις.

Ας δούμε τις ιστορίες τους!

 

Το δίκτυο μεταφοράς BluAct

Το Δίκτυο Μεταφοράς, BluAct, είναι ένα δίκτυο 7 ευρωπαϊκών πόλεων-λιμένων, (Πειραιάς, Ματαρό, Οστάνδη, Γαλάτι, Ματοσίνος, Μπουργκάς και Σαλέρνο) με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην Επιχειρηματικότητα της Γαλάζιας Οικονομίας.

Το έργο έπεται της επιτυχίας της Πρωτοβουλίας Blue Growth του Πειραιά, ενός διαγωνισμού επιχειρηματικότητας που δημιουργεί και προσφέρει θερμοκοιτίδες υποστήριξης σε τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μέσω της προσέγγισης για τη δημιουργία τοπικών ομάδων υποστήριξης URBACT (ULGs) και τη συμμετοχή τοπικών ενδιαφερόμενων μερών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, με απώτερο στόχο την εκκίνηση της γαλάζιας οικονομίας, το BluAct στοχεύει να προσφέρει εκτεταμένα αποτελέσματα στις αντίστοιχες πόλεις-εταίρους.

Ο Δήμος Πειραιά έχει αναπτύξει την καλή πρακτική, η οποία διανύει πλέον το έκτο έτος λειτουργίας της. Οι πόλεις του Δικτύου που υιοθετούν την καλή αυτή πρακτική του Πειραιά είναι σε θέση να την προσαρμόσουν ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Συνεργασία με μεγαλύτερους και καθιερωμένους διαγωνισμούς

Αντιμέτωπες με την πρόκληση της ανάγκης διοργάνωσης ενός διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, αλλά αναγνωρίζοντας ότι και οι δύο πόλεις είχαν ήδη καθιερώσει Διαγωνισμούς Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan Competitions), η πόλη Ματαρό, στην Ισπανία, και το Σαλέρνο, στην Ιταλία, επέλεξαν να συνεργαστούν με τους υφιστάμενους διαγωνισμούς, για να δημιουργήσουν μια κατηγορία Επιχειρηματικότητας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Ο Δήμος Ματαρό, επέλεξε να συνεργαστεί με το “Tecnocampus”, που διοργανώνει τα τοπικά βραβεία  Cre@tic, έναν διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου που διεξάγεται στην πόλη για αρκετά χρόνια. Ομοίως, το Σαλέρνο, επέλεξε να συνεργαστεί με την “Confindustria Salerno”, στο πλαίσιο του Premio Best Practices per l'Innovazione Competition, ενός διαγωνισμού ο οποίος είναι τώρα στο 13ο έτος λειτουργίας του.

Αυτή η προσέγγιση βάσει εταιρικότητας είχε ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα, διασφαλίζοντας ότι ο νεοσύστατος διαγωνισμός για τη γαλάζια ανάπτυξη επιτυγχάνει ευρεία εμβέλεια, μπορεί να βασιστεί στην οργάνωση και το κύρος ενός μεγαλύτερου διαγωνισμού και μειώνει τις πιθανότητες κινδύνου να παραληφθούν υποψηφιότητες χαμηλής ποιότητας.

Στην περίπτωση του Ματαρό, προσάρμοσαν περαιτέρω τα σχέδιά τους καθώς προχωρούσαν μέσω του διαγωνισμού, και οργάνωσαν τη δική τους τελετή απονομής βραβείων, με τα βραβεία Cre@tic να λειτουργούν ως «τροφοδότης» για τον δικό τους διαγωνισμό.

Οι νικητές του διαγωνισμού της πόλης Ματαρό περιλάμβαναν:

  • VIENTO EN POPA 365 - μια νέα και επιχειρηματική ομάδα που προσφέρει μια εναλλακτική λύση στις τρέχουσες ναυτικές υπηρεσίες όπως είναι η επισκευή και ανακαίνιση σκαφών.
  • YACHT WORK LIST- Μια εφαρμογή που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ υπέρ-γιότ, εταιρειών διαχείρισης, ναυπηγείων ανακατασκευών και εργολάβων γενικότερα.
  • IOT ELÈCTRIC - Ένα ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης για σκάφη, το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον, λιγότερο θορυβώδες και απλούστερο.

Οι νικητές του διαγωνισμού του Σαλέρνο περιλάμβαναν τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις:

  • IMEMS Technology Srl – Μια καινοτόμος startup επιχείρηση που σχεδιάζει και παράγει υψηλού επιπέδου Μονάδα Αδρανούς Μέτρησης (IMU) με καινοτόμες ιδέες, κυρίως για συστήματα πλοήγησης και προσανατολισμού
  • Dive Circle Srl - Μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι λάτρεις της θάλασσας μπορούν να οργανώσουν τις διακοπές τους με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες.
  • Seares srl – Ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας από τα κύματα.

Καθώς και την εταιρεία:

  • Monotricat Srl – Ένα πρωτότυπο ναυτικό κύτος με υψηλή υδροδυναμική απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Τέλος, το «διαδικτυακό βραβείο» απονεμήθηκε στο έργο Alberto Pentagallo, το οποίο δημιουργήθηκε για τη βελτίωση της κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες.

Όπως αναφέρει η Sara Petrone, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Σαλέρνο, υπεύθυνη για το έργο BluAct, για τη συνεργασία με τη Βιομηχανική Ένωση του Σαλέρνο, «Μας βοήθησε να προσεγγίσουμε περισσότερους ανθρώπους, να κάνουμε γνωστό το κομμάτι του διαγωνισμού που σχετίζεται με τη γαλάζια οικονομία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και πιεστήκαμε λιγότερο να οργανώσουμε κάθε στοιχείο του διαγωνισμού. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, διότι, ως τοπική κυβέρνηση, δεν είχαμε αρκετή εμπειρία σχετικά με αυτό και μας βοήθησε να είμαστε πιο αξιόπιστοι σε αυτόν τον νέο τομέα της θεσμικής μας δράσης. Συνολικά, η συνεργασία ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και βοήθησε επίσης τη Βιομηχανική Ένωση να βρει κάποια νέα καινοτομία που χρειαζόταν για αυτόν τον καθιερωμένο διαγωνισμό.»

Επί του παρόντος, τίθενται σε εφαρμογή σχέδια για να συγκεντρωθούν οι νικητές των διαφόρων διαγωνισμών Blue Growth, στο πλαίσιο ενός εορτασμού του έργου που έχει αναληφθεί μέσω του Δικτύου Μεταφοράς BluAct.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Δίκτυο BluAct, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: bluact.eu

Ο Ναυτικός Σταθμός του Σαλέρνο – ο τόπος διεξαγωγής της Τελετής Απονομής των Βραβείων Γαλάζιας Ανάπτυξης

TecnoCampus Mataró-Maresme – Το μέρος όπου στεγάζονται και λειτουργούν οι «θερμοκοιτίδες» επιχειρηματικότητας για τους νικητές