You are here

Πώς ο συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης

Edited on

20 April 2021
Read time: 2 minutes

Η πόλη Γκαλάτι (Galati) στη Ρουμανία, χρησιμοποίησε διαδικασίες και μεθοδολογίες που υποστηρίζονται από το URBACT για να δημιουργήσει μια Τοπική Ομάδα για την καθοδήγηση των εργασιών της ώστε να δημιουργήσει μια αποτελεσματική κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων (start-up community). Χρησιμοποίησε μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού, για να εξασφαλίσει ότι οι εταίροι τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων.

Ένα άρθρο του Jim Sims, επικεφαλής εμπειρογνώμονα για το δίκτυο μεταφοράς BluAct

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πόλεις παλεύουν με την πρόκληση να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν διατομεακές συνεργασίες υψηλής ποιότητας,  για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης σε όλη την πόλη.

Πουθενά δεν είναι αυτό πιο διαδεδομένο από ό,τι στην υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, σχεδιασμένων με στόχο την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση της επιχειρηματικής βάσης μιας πόλης και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης υψηλής ποιότητας.

 

Όπως περιγράφει ο Brad Feld, ο συγγραφέας του βιβλίου «Start-up Communities» («Κοινότητες Νεοφυών Επιχειρήσεων») στη «συνταγή» του για την οικοδόμηση αυτού που αποκαλεί «βιώσιμη, ζωντανή κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων οπουδήποτε στον κόσμο», χρειάζονται όλοι οι τύποι ανθρώπων για να δημιουργήσουν μία κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων.

Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο μια κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων πρέπει να οικοδομηθεί πάνω σε μια φιλοσοφία συμμετοχικότητας, χωρίς αποκλεισμούς, συνεχίζει να εξηγεί: «Εάν όλοι συνεισφέρουν ενέργεια στην κοινότητα των νεοφυών επιχειρήσεων, θα μεγαλώσει και θα αναπτυχθεί ταχύτερα και θα είναι πιο επιτυχημένη και πιο διασκεδαστική».

Αλλά πώς δημιουργεί κανείς σε μια πόλη το είδος της εταιρικής σχέσης που μπορεί να συνεργαστεί για την παροχή συνεργατικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων; Πώς μπορεί να μην αποκλείει κανέναν, να διασφαλίζει τη συμμετοχή και να εμπλέκει τους ανθρώπους στη διαμόρφωση λύσεων και προτάσεων;

Μία πόλη που εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει μια τέτοια κοινότητα είναι η πόλη Γκαλάτι, στη Ρουμανία.

Στο πλαίσιο του Δικτύου Μεταφοράς BluAct - μια πρωτοβουλία βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα URBACT – η πόλη Γκαλάτι (Galati) στη Ρουμανία, χρησιμοποίησε διαδικασίες και μεθοδολογίες που υποστηρίζονται από το URBACT για να δημιουργήσει μια Τοπική Ομάδα για την καθοδήγηση των εργασιών της και ιδιαίτερα για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων (start-up community) και χρησιμοποίησε μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού, για να εξασφαλίσει ότι οι εταίροι τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων.

 

Ας δούμε την ιστορία τους!

 

Το δίκτυο μεταφοράς BluAct

Το Δίκτυο Μεταφοράς, BluAct, είναι ένα δίκτυο 7 ευρωπαϊκών πόλεων-λιμένων, (Πειραιάς, Ματαρό, Οστάνδη, Γκαλάτι, Ματοσίνος, Μπουργκάς και Σαλέρνο) με στόχο τη μεταφορά μίας καλής πρακτικής στην Επιχειρηματικότητα της Γαλάζιας Οικονομίας (Πρωτοβουλία Γαλάζιας Ανάπτυξης Πειραιά) από την πόλη του Πειραιά στις υπόλοιπες έξι πόλεις.

Το δίκτυο στοχεύει στην υποστήριξη της βελτίωσης και της μεταφοράς μιας καλής πρακτικής στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Όλες οι πόλεις υποχρεούνται, στο πλαίσιο του έργου, να δημιουργήσουν μια δομή διακυβέρνησης πολλαπλών υπηρεσιών για τη διαχείριση της διαδικασίας μεταφοράς.

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε το Γκαλάτι από τις άλλες πόλεις είναι ο τρόπος με τον οποίον το έκαναν αυτό.

 

Μια συμμετοχική διαδικασία

To Γκαλάτι δημιούργησε μια ισχυρή τοπική ομάδα εκπροσώπων που ενδιαφέρονταν για την οικοδόμηση μιας κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων. Δημιούργησαν ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ αυτής της ομάδας με την πάροδο του χρόνου, για να αναπτύξουν ένα κοινό όραμα για το τι ήθελαν να επιτύχουν και το ρόλο που έπαιξαν στη διαδικασία. Ωστόσο, προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα και τους ρώτησαν τι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν.

Διευκόλυναν μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για το τι ήθελε να επιτύχει η ομάδα, με την υποστήριξη του Jim Sims, επικεφαλής εμπειρογνώμονα του δικτύου.

Όπως εξηγεί ο Jim, «Αυτό που έκανε η πόλη Γκαλάτι ήταν να τους συγκεντρώσει όλους σε μια αίθουσα και να τους κάνει να συνεργαστούν με σημειώσεις τύπου post-it και μεγάλες εκτυπώσεις σε καμβά, για να σχεδιάσουν τη συνολική δομή του διαγωνισμού, το πρόγραμμα ανάπτυξης θερμοκοιτίδων και το σχέδιο μάρκετινγκ για το συνολικό διαγωνισμό στην πόλη τους».

Και συνεχίζει: «Αυτό που έκανε η πόλη για να οργανώσει τους εταίρους της και να συμβάλει στο σχεδιασμό του συνολικού προγράμματος ήταν να τους φέρει σε επαφή με το έργο σε πρώιμο στάδιο και να τους βοηθήσει να συνεισφέρουν τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη τους στο συνολικό πρόγραμμα».

Όπως λέει ο Costel Hanta, εκπρόσωπος της πόλης Γκαλάτι, «χωρίς τη δέσμευση των εταίρων μας στη διαδικασία, θα αγωνιζόμασταν να το οργανώσουμε μόνοι μας. Αυτού του είδους οι διαγωνισμοί χρειάζονται όλους τους εταίρους να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν μια αποτελεσματική λύση και το γνωρίζαμε αυτό από την αρχή.»

Τελικά, αυτή η συμμετοχική προσέγγιση βοήθησε το Γκαλάτι να εξασφαλίσει τη δέσμευση των εταίρων για το έργο, το οποίο συνέχισε να οργανώνει δύο «μαραθώνιους» καινοτομίας (hackathons) στην πόλη, που δημιούργησαν πάνω από 20 επιχειρηματικές ιδέες, πάνω στις οποίες οι εταίροι εργάζονται τώρα για να βοηθήσουν ώστε να μετατραπούν αυτές οι ιδέες σε επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου .

Ακόμη και σε αυτό το στάδιο, λόγω των εργασιών που έχουν αναληφθεί για τον σχεδιασμό ενός ισχυρού μοντέλου συνεργασίας πολλαπλών φορέων υλοποίησης, οι εταίροι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη διαδικασία, μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος θερμοκοιτίδων στη βάση εταιρικής σχέσης.

Το οποίο αποδεικνύει ότι ο συμμετοχικός σχεδιασμός, στα πρώτα στάδια ενός έργου μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός ισχυρού μοντέλου εταιρικών σχέσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Δίκτυο BluAct, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: bluact.eu/