You are here

Европейски местни власти и техните агенции продължават да търсят български партньори за включване в мрежи по Програма УРБАКТ

Edited on

15 March 2019

Нови възможности за включване в мрежи по УРБАКТ.

  1. Използване на културното наследство за насърчаване на икономическото развитие

Община Мула, Испания търси български партньори за участие в мрежа по Програма УРБАКТ. Мрежата ще работи по темата за използване на местното културно наследство за целите на туризма и оживяване на местната икономика.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-жа Ракел Галарца Руиз, на ел. поща: raquel.galarza@eurovertice.eu или към г-н Мануел Ибернон на ел.поща: mibernon@aytomula.es

По-подробна информация за проекта и формуляр за заявяване на интерес са достъпни ТУК: 

 

  1. Повече жени в управлението и икономиката

Община Винченца, Италия търси български партньори за участие в мрежа по планиране на мерки за подобряване на участието на жените в управлението на местните общности и повишаване на заетостта им на местно ниво в унисон с стратегията Европа 2020 на Европейския съюз.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-жа Вивиана Гомиеро, ел. поща:Viviana.Gomiero@epcsrl.eu или към г-н Симоне Дантонио, ел. поща: s.dantonio@anci.it

3. Намаляване замърсяването на крайбрежните зони

Община Еспоседне, Португалия търси български черноморски общини за участие в мрежа за планиране на мерки по намаляване замърсяването на крайбрежните зони, особено с пластмасови отпадъци.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-жа Ана Резенде, ел.поща: aresende@dgterritorio.pt