You are here

Европейски местни власти и техните агенции продължават да търсят български партньори за включване в мрежи по Програма УРБАКТ

Edited on

22 March 2019

Нови предложения за включване в мрежи за съвместно планиране

  1. Развитие на пограничните райони и насърчаване на малките и средни предприятия

Община Гориция, Италия търси български партньори за участие в мрежа за насърчаване трансграничното сътрудничество между местните власти и насърчаване на малките и средни предприятия.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-н Марко Буеми на ел.поща: m.buemi@aytomula.es

По-подробна информация за проекта - ТУК:

 

  1. Развитие на местната демокрация

Община Алфен, Нидерландия търси партньори за участие в мрежа, посветена на развитието на местната демокрация, местното партньорство и социалните иновации.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-н Бенджамин Бун, ел. поща: benjamin.boon@platform31.nl

По-подробна информация за проекта - ТУК:

 

  1. Адаптиране към промените в климата, превенция и управление на риска

Асоциацията на местните власти от регион Абруцо, Италия търси български партньори за в мрежа за планиране на мерки по адаптиране към промените в климата, превенция и управление на риска в крайбрежните градове.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-н Мауро Вани, ел. поща: m.vanni@civica.cc

4. Качество на живот и социално сближаване

Община Алфен, Нидерландия търси партньори за участие във втори проект за мрежа, посветена на борбата с измененията в климата, подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното сближаване и изграждане на местен капацитет.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-жа Флорис ван Хуф, ел. поща: fvanhoof@alphenaandenrijn.nl

По-подробна информация за проекта - ТУК:

 

5. Използване на местното наследство

Община Ивреа, Италия търси партньори за участие в мрежа по планиране на мерки за възстановяване и използване на индустриалното наследство и природните дадености за целите на местното развитие.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-жа Синзия Цуголаро, ел.поща: info@sferalab.it

По-подробна информация за проекта: 

 

6. Мобилност

Община Сиена, Италия търси партньори за участие в мрежа по планиране на мерки в областта на устойчивия транспорт и местната мобилност.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-н Юри Бруни, ел.поща: iuri.bruni@comune.siena.it

По-подробна информация за проекта: