You are here

Европейски местни власти и техните агенции продължават да търсят български партньори за включване в мрежи по Програма УРБАКТ

Edited on

01 April 2019

Нови възможности за включване в мрежи по УРБАКТ

  1. Устойчива мобилност

Община Парма, Италия търси български партньори за участие в мрежа за планиране на мерки, свързани с устойчивата мобилност в градските райони.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-жа Патриция Марани на ел.поща: p.marani@comune.parma.it

Повече информация можете да намерите ТУК

  1. Обновяване на крайните квартали

Агломерация Голям Париж - юг, Франция търси партньори за участие в мрежа, посветена на планирането на мерки за обновяване и облагородяване на крайните квартали и предградията.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-н К. Котрас, ел. поща: k.kotras@grandparissud.fr

Повече информация можете да намерите ТУК

  1. Иновативни подходи при предоставяне на публични услуги

Община Лил, Франция търси партньори за  мрежа за планиране на иновативни подходи при предоставянето на публични услуги, основани на местното партньорство.

Заинтересованите български партньори следва да се обърнат към г-жа Перин Езелин, ел. поща: pezelin@lillemetropole.fr

Повече информация можете да намерите ТУК