You are here

Община Белене първа внедри водородно гориво за отопление на административна сграда

Edited on

23 April 2021
Read time: 1 minute

В Деня на Земята - 22 април 2021 г. община Белене официално даде старт на мащабна програма за въвеждане на водородно гориво в отоплителните системи на публичните сгради.

Официално влезе в експлоатация нова система за добив на водород, която значително намалява използването на течно гориво в отоплението. Внедряването на високо енергийното водородно гориво е част от проекта „Водородна община за зелено бъдеще“ и е първата реална стъпка от амбициозната стратегия на община Белене за намаляване на вредните емисии и постигане енергийна ефективност със съвременни технологични решения.

„Водени от европейската политика на Зеления пакт и водородната стратегия на Европа, община Белене предприема тази първа крачка, за да гарантира по-чист въздух и по-качествен живот на своите граждани, както и висока енергийна ефективност за по-добро използване на ресурсите,“ заяви кметът Милен Дулев.

Въведената в експлоатация система е продукт на иновативна българска компания, която е и автор на технологията за добив на водород по метода импулсна електролиза, използван в инсталацията. Нововъведението значително оптимизира горивните процеси, като намалява както използването на конвенционални горива, така и разходите за отопление на сградата. Системата е напълно автоматизирана и работи автономно, като регулира производството и подаването на водородното гориво със специален софтуер и се управлява електронно. Прогнозните разчети предвиждат намаляване на разходите за гориво около 30 – 45% и на вредните емисии с до 30%.

„Местните власти са тези, които ще "доведат" ползите от водородните технологии до всеки един от нас като граждани. Затова за нас е изключително мотивиращо да работим заедно с общини с иновативна визия и стратегическо мислене като община Белене. Благодарим за доверието,“ заяви Драгомир Иванов - управител на "Грийн Иновейшън" – българската фирма, която е собственик на разработката и изпълнител на проекта.

Водородът е една от най-перспективните възможности за подобряване на енергийния микс и позволява постигане на пълна автономност на сградите. В последният вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост е предвиден ресурс за разработки и практическо приложение на водорода като гориво. Според специалисти рискове при използването и транспортирането на водород не се различават по нищо от тези при използването на природен газ. Изследванията и натрупаният вече практически опит показват, че водородът може да използва съществуващата инфраструктура за природна газ и други горива.

„От днес община Белене се нарежда сред пионерите в нелекия път, който предстои пред всички нас – зеленият преход“ – заяви на събитието изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. „Мъдреците казват, че всеки дълъг път започва с първа крачка. Поздравявам Ви за решимостта, защото единственият начин смелите идеи да навлязат по-бързо в живота ни, е да се намерят лидери, които да поемат риска и да им дадат възможност за осъществяване“ – подчерта тя и поздрави община Белене и кмета Милен Дулев за готовността да инвестират в иновативни технологии. „Това е важен знак, защото демонстрира комплексния подход на Вашия екип към решаването на въпросите за повишаване на енергийната ефективност. Тя представлява и протегната ръка към бизнеса, който мисли модерно и действа перспективно“ – заяви при откриването на инсталацията Силвия Георгиева.

Сред официалните гости на събитието беше и кметът на община Силистра и председател на Асоциацията на дунавските общини д-р Юлиян Найденов. Той поздрави колегите си и жителите на общината за предприемчивия дух и смелостта в решенията. Регионалното сдружение ще съдейства активно за популяризиране на опита на първите български общини, въвели водорода като гориво на своя територия – Белене и Червен бряг и подробно се запозна с характеристиките на системата.