You are here

Проучване по Програма ЕСПОН

Edited on

06 August 2021
Read time: 1 minute

Проучване за дигиталната трансформация на общините

Програма ЕСПОН, заедно с Европейската комисия и Комитета на регионите на ЕС, провежда проучване относно степента на дигитална трансформация на българските общини.

Проучването е достъпно на основните европейски езици. Европейската комисия желае за се допита до местните власти, за да положи основите за бъдещите европейски програми и инициативи, свързани с дигиталната трансформация.

За да се случи това, трябва да се знае какво се случва на местно ниво. Резултатите от проучването ще ви помогнат да определите по-точно степента на вашата готовност за прилагане на дигиталния преход.

Не се бойте! Попълването на въпросника изисква принос от различни експерти. Нека и те да дадат своето мнение. Формулирането на европейските политики е партньорски процес! Проучването е достъпно до 20.08.2021 г. на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIGIsurvey2021