You are here

Фестивал на градовете, 2018 г.

13 - 14 September 2018
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Секратариатът на УРБАКТ обяви датите за провеждане на най-голямото събитие на програмата – Фестивалът на градовете ще се състои на 13-14 септември в Лисабон.

Осигуряване на ршения по най-важните предизвикателства пред развитието на градовете

Как може да насърчим социалното равенство в нашите градове? Как да привлечем нови жители или дори емигранти? Как да повишим привлекателността на населените места и да се борим с безработицата? Подготвени ли сме за климатичните промени? Можем ли да сме енергийно ефективни? Въпросите, които си поставят европейските градове и общини стават все повече, нарства и нетърпението тези въпроси да получат отговор.

На този фон ще се проведе третото издание на Фестивала на градовете по програма УРБАКТ. Той ще ви представи постиженията през последните 3 години на 20 мрежи за съвместно планиране и обмен на добри практики, включващи 210 градове/общини от цяла Европа. Ще се презентират резултатите от приложените решения в изпълнение на интегрирани планове за развитие, както и множество иновации в ключови области на градското и общинско сътрудничество. Предизвикателствата пред местните власти ще бъдат поставени в глобален контекст – в рамките на тенденциите, обхващащи Европа и света.

Интересен опит

Участниците ще бъдат зарадвани от двудневна програма, наситена със структурирани форуми и изненадващи срещи. Ще се запознаят с много и най-различни инициативи и проекти, както и с водещи практици и колеги от целия континент. Посещенията на сесии в конгресния център ще бъдат разнообразявани от визити на обекти из Лисабон и неговите околности.

Кой може да участва?

От 2015г. насам Фестивалът е един от основните европейски форуми в областта на интегрираното градско и общинско развитие. Очакват се над 500 души – от малки и големи общини, от редови служители до висши политически избранници на местно, регионално и национално ниво.

Програмата и подробните условия за участие във фестивала ще бъдат оповестени през м.май на интернет страницата на УРБАКТ.