You are here

‘Housing First’: kako sta dve URBACT mesti v Belgiji uvedli pravico do prebivališča

Edited on

21 April 2021
Read time: 4 minutes

Preberite, kako se dve belgijski mesti borita proti brezdomstvu v okviru omrežja URBACT ROOF.

Partnerji v omrežju ROOF – in drugih sorodnih omrežjih URBACT – od začetka leta 2020 delijo svoje izkušnje v iniciativi UIA-URBACT ‘Mesta v boju za pravico do prebivališča’ (Cities engaging in the right to housing). V tem članku Zoé Lejeune iz belgijske nacionalne URBACT točke opisuje, kako sta mesti Liège in Gent vpeljali pravico do prebivališča.

 

 

Situacija na terenu

Socialni delavci, prostovoljci in drugi so se na noč 27. oktobra 2020 sprehajali po ulicah Lièga in Genta (BE) in si ogledovali glavne točke, kjer se zbirajo brezdomci in tam počivajo, spijo ali čakajo na zoro … Da bi uspeli natančno prešteti število brezdomcev, je ustanova King Baudouin Foundation finančno podprla popis ter oblikovanje vprašalnika, ki je bil zasnovan za boljše razumevanje ciljne skupine in izboljšanje njihove podpore.

Tovrstno štetje brezdomcev je prvi korak k opredelitvi najbolj primernih odzivov javnih institucij. To je v skladu s pristopom #HousingFirst, ki sta ga vpeljali ti dve mesti v URBACT omrežju ROOF: ponuditi dolgoročno rešitev za brezdomstvo, ki je pogosto povezano z odvisnostjo od drog in težavami z duševnim zdravjem.

»Če želimo ustvariti jasne lokalne politike, si moramo zastaviti cilj, da kar najbolje spoznamo brezdomce. Gre za več kot štetje, to je bolj popis. S temi informacijami smo želeli ustvariti različne profile. Postopek želimo ponoviti vsaki dve leti,« pravi Arnaud Jacquinet, koordinator Relais social du Pays de Liège (RSPL), organizacije, ki je zadolžena za projekte za pomoč brezdomcem v mestu.

 

Poskusno uvajanje programa ‘Housing First’ v Belgiji

Koncept programa ‘Housing First’ je prvi formaliziral ameriški psiholog v New Yorku v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja, ki je bil prepričan, da je pravica do prebivališča ne le temeljna pravica, temveč tudi prvi korak do odpravljanja sistemskega brezdomstva. Ta koncept je nasprotoval prevladujočemu mnenju, da je najprej potrebno premagati druge družbene in osebne izzive, preden je nekdo ‘pripravljen’ za lastno prebivališče.

Bistvo paradigme ‘Housing First’ ni le nuditi prebivališče, temveč tudi druge osnovne storitve in spoštovati temeljne principe poleg prebivališča. Koncept ‘Housing First’ v Evropi določa osem temeljnih principov, ki so gonilniki sistema v Belgiji in vključujejo izbiro, prilagajanje potrebam posameznikov in prilagodljivo podporo, kolikor dolgo je potrebno.

Osem osrednjih principov v konceptu ‘Housing First’ v Evropi. Vir: https://housingfirsteurope.eu

 

Zvezno ministrstvo, zadolženo za boj proti revščini, že skoraj desetletje financira eksperiment ‘Housing First’ v Belgiji. Iniciativa je bila ustanovljena leta 2013 in vključuje pet največjih belgijskih mestih: Antwerpen, Gent, Bruselj, Liège in Charleroi.

Prebivališče je prva stvar, ki je priskrbljena, a skupaj z dodatno pomočjo – najprej nastopajo socialni in zdravstveni delavci, nato pa mentorji, ki so usposobljeni za integracijo ranljivih skupin, kar je ključnega pomena. »Project HF uvaja spremembe na ravni socialnega udejstvovanja, kar pa ni vedno sprejeto s strani vseh deležnikov,« pojasnjuje Arnaud Jacquinet.

 

‘Housing First’ v Belgiji: Deluje!

V okviru dolgoročnih rešitev za odpravo brezdomstva se je pristop ‘Housing First’ izkazal kot ključna komponenta za podpiranje najranljivejših skupin v Belgiji in od leta 2013 je 18 projektov uvedlo ta pristop v različnih belgijskih mestih, vključno s štirimi v Bruslju.

Renaud De Backer, koordinator nacionalnega laboratorija ‘Housing First’ pojasnjuje: »V poskusnem obdobju smo zbrali podatke o 378 ljudeh v treh različnih kontroliranih poskusnih skupinah. V ciljni skupini ‘Housing First’ je po dveh letih 93 % ljudi še vedno uspešno nastanjenih. Za primerjavo – le 48 % ljudi, ki so bili nastanjeni v standardnem sistemu, je še vedno nastanjenih. Od začetka tega poskusnega programa je bilo v programu ‘Housing First’ Belgija nastanjenih več kot 855 ljudi in 86 % od njih je še vedno uspešno nastanjenih.«

‘Housing First’ v Belgiji: Deluje! Vir: ‘Housing First’ Laboratorij Belgija

 

Mnogo lokalnih deležnikov verjame, da smo v Belgiji dočakali resnični politični zagon, ki daje pristopu ‘Housing First’ dobro priložnost, da postane splošno sprejet: »HF se omenja v vseh regionalnih in federalnih politikah. To je prvič, da so vse štiri belgijske vladne ravni navajale isti program, iste ambicije, kar ni zelo pogosto, a določa obzorje v boju proti brezdomstvu,« nadaljuje Renaud De Backer.

 

Ovire pri vpeljavi programa

Žal so lokalni strokovnjaki in socialni delavci izpostavili številne znatne ovire do nadaljnjega uvajanja programa ‘Housing First’ v Belgiji. Te vključujejo:

  • Pomanjkanje virov;
  • Potencialno tekmovanje med ranljivimi skupinami pri dostopu do reševanja nastanitve zaradi nezadostne ponudbe – socialna podjetja nimajo dovolj sredstev, da bi prenovile ali zgradile nova stanovanja, medtem pa je vedno več gospodinjstev dodanih na seznam;
  • Ni dovolj razvoja ali priznanih sorodnih rešitev v zasebnem sektorju; in
  • Nepremičninski sektor ni dovolj seznanjen z mehanizmom ‘Housing First’.

»Stres na nepremičninskem trgu ranljive skupine sili, da tekmujejo na dnu trga. Načini financiranja in politike, ki dajejo prednost temu trgu, ustvarjajo in vzdržujejo to situacijo. Izključujoče politike, ki dajejo prednost lastnikom in investitorjem, bi bilo potrebno preobraziti v bolj vključujoče politike, ki zagotavljajo dostopno prebivališče za vse,« trdi Steven Vanden Broucke, koordinator lokalne skupine URBACT v Gentu.

 

Zavzemanje za ‘Housing First’: omrežje URBACT ROOF

Ti in drugi izzivi so v osrčju dela omrežja ROOF – akcijskega omrežja URBACT, ki je bilo vzpostavljeno leta 2019 v Gentu. Na lokalni ravni vsako od devetih partnerskih mest načrtuje integriran akcijski načrt: to pomeni, da morajo delati na presečni in multidisciplinarni način. Vse deležnike združuje skupni cilj odpraviti brezdomstvo na dolgi rok s presedlanjem na dolgoročno nastanitev. Partnerji omrežja ROOF so Braga, Gent, Glasgow, Liège, Odense, Poznan, Temišvar, Solun in Toulouse Métropole.

 

»Upamo, da bomo lahko skupaj z Liègem spremenili nacionalne politike v Belgiji, saj smo združili francosko in flamsko govoreče dele,« pravi Patricia Vanderbauwhede, koordinatorka omrežja URBACT ROOF. A seveda je cilj prispevati k odpravljanju brezdomstva v celotnem omrežju ROOF in vseh evropskih mestih. V ta namen ROOF zagovarja tudi pravico do prebivališča na vseh ravneh EU. In ‘Housing First’ je ena od ključnih rešitev, ki jo je treba zagovarjati!

Načela, za katere se zavzema ROOF, so:

  • Potreba po večnivojskem pristopu za širitev modela ‘Housing First’

Mesta igrajo osredno vlogo, a glavne priložnosti v okviru prebivališč – tako zasebnih kot privatnih – morajo podpirati regionalne, nacionalne in celo evropske politike in možnosti financiranja. Nacionalna strategija, ki podpira pristop ‘Housing First’, se je v državah, kjer se je močno razširil, izkazala za ključno. Izobraževanje evropskih poslancev in grajenje partnerstev in koalicij urbanih deležnikov je glavnega pomena za partnerje omrežja ROOF.

  • Določanje pravih deležnikov, še posebej na nepremičninskem trgu

Vzpostavljanje partnerstev in doseganje boljšega sodelovanja med storitvami (nepremičnine, socialne akcije, pomoč v sili, profesionalna podpora itn.) je odvisno od lokalnega konteksta in priložnosti, pri čemer je treba iskati prednosti partnerjev in upoštevati privilegiran dostop do omenjenih storitev. URBACT mestom ponuja metode in orodja, kot sta soustvarjanje in participativni pristopi, s katerimi je mogoče vzpostaviti globalne rešitve, s pravo politično podporo.

  • Številke: kvantificiranje brezdomstva in poznavanje ciljne skupine

Pristop ‘Housing First’ je potrebno prenesti na različne nivoje, da prikažemo sam problem in ga bolje spoznamo, in nato dokazati, da rešitve pristopa dejansko delujejo bolje od metode nujnih nastanitev, kjer se je treba osredotočati na druge naloge in ciljne skupine. Štetje, oziroma popis, je prvi korak k evidentiranju problema kot glavne komponente za namestitveno strategijo mesta. V ta namen so partnerska mesta v omrežju ROOF veliko delala z metodologijo ethos light, ki jo je razvila FEANTSA – Evropska federacija narodnih organizacij, ki delujejo z brezdomci.

  • Zastopanost na lokalni, narodni in evropski ravni: vpeljevanje pravice do prebivališča

Prednost omrežja URBACT je v tem, da vključuje mesta iz različnih držav, različnih delov Evrope, ki vsi podpirajo enak model in poudarjajo potrebo po dodatnem financiranju teh rešitev. »Housing First ni imel veliko političnega okvira, zato to poskušamo doseči v omrežju ROOF, da se vpelje v politične agende … Da zagotovimo, da bodo vse ravni oblasti delale na brezdomstvu na način, ki koristi mestom,« pravi Patricia Vanderbauwhede.

»Mislim, da je vloga mest, da lokalno realnost prenesejo na višje ravni. Saj smo v praksi mi tisti, ki delamo z ljudmi na ulici. Mi smo tisti, ki lahko začutimo, kaj deluje in kaj ne, kaj je potrebno in kaj ne. Tako igramo zelo pomembno vlogo: biti moramo konstruktivni partnerji višjim ravnem upravljanja,« dodaja Steven Vanden Broucke.

 

Dodatne informacije

‘Housing First’ je le ena od ključnih rešitev za odpravo dolgoročnega brezdomstva in mnogih drugih inovativnih rešitev in sodelovanja, ki se bodo pojavile v prihajajočih mesecih in letih. UIA in URBACT sta v letu 2020 nadgrajevala skupno iniciativo ‘Mesta v boju za pravico do prebivališča’ in sta pomladi 2021 pripravljena zagnati novo platformo, ki bo vsebovala navdihujoče študije primerov o sodelovalnem nastanjevanju, pravičnem financiranju in drugih vidikih iskanja namestitve.

 

Več na dogodku 22. aprila 2021: Cities engaging in the right to housing: A call for long-term political commitment

 

Original članek: ‘Housing First’: how two URBACT cities in Belgium implement the right to housing

Sorodni članki:

Drugi navdihujoči projekti v Belgiji: