You are here

10 korakov do socialnih inovacij v vaši občini

Edited on

18 May 2017
Read time: 2 minutes

Socialne inovacije imenujemo nove rešitve za družbene probleme, ki so usmerjene v izboljševanje družbene blaginje in pokrivajo široko področje od novih oblik otroškega varstva, zdravstvenega varstva na domu in internetnih družbenih omrežij do razvoja globalne verige pravičnih trgovin in spodbujanja prebivalcev k vožnji s kolesom namesto z avtomobilom.

Občine in mesta imajo možnost s svojimi politikami in proračunom razvijati inovativne rešitve, s katerimi se lahko hitreje in učinkoviteje odzivajo na lokalne izzive kot državne strukture.

Tukaj je 10 nasvetov, kako lahko kot zaposleni v občinski ali mestni upravi spodbujate socialne inovacije.

1 Prevzemite vlogo vodje

Spremembe v mestu lahko sproži karizmatični župan ali kdo drug od vodilnih v občinski upravi, mestni strateg, uslužbenec ali skupina aktivnih prebivalcev. Inovativni zagon se lahko začne na katerikoli ravni. Prevzemite pobudo za spremembe, dajajte zgled, začnite izvajati notranje spremembe v občinski upravi in jih potem razširite na druge akterje. Bodite pripravljeni sprejeti tveganja. Spodbudite spremembe v upravljanju, prizadevajte si za preoblikovanje občinske uprave ter se povežite s prebivalci in deležniki.

2 Začnite tam, kjer je energija

Poskušajte prepoznati, kdo je navdušen nad novimi pogledi na upravljanje občine – v upravi in zunaj nje, med deležniki in prebivalci. Pogovorite se z njimi o njihovih željah, o njihovem delu, kako se spopadajo s problemi pri vsakdanjem delu. Zaupajte jim in jim omogočite, da uporabijo svojo motivacijo in igrajo vlogo v mestni upravi.

3 Najprej se lotite enostavnih nalog

Organizirajte eksperiment ali laboratorij inovacij na temo, ki ni politično ali sicer sporna. Izberite temo ali območje, kjer je mogoče v kratkem času doseči rezultate. Enostavneje je na primer začeti pri manjših projektih na polju izobraževanja kot pri politikah na področju ekonomskih struktur.

4 Soustvarjajte onkraj »od spodaj navzgor« in »od zgoraj navzdol«

Poskušajte se odmakniti od razlikovanja med pobudami, ki prihajajo od spodaj navzgor, torej pobudami prebivalcev, in tistimi, ki prihajajo od zgoraj navzdol in jih tradicionalno daje občinska uprava. Poiščite območje na sredini, kjer prebivalci sooblikujejo javne storitve in vzdržujte stalno komunikacijo.

5 Če je treba, poskusite v manjšem merilu

Bodite pobudnik inovativnih sprememb na svoji ravni. Začnite z manjšimi pobudami, kot so izmenjava in komunikacija, raziščite potrebe in interese. Drznite si začeti brez potrditve vseh vodij in nadrejenih. Če eksperiment pokaže obetavne rezultate, boste lažje pridobili zaupanje in nadrejene prepričali, da se vključijo v preizkušanje bolj tveganih rešitev in v nove eksperimente, ki naslavljajo težje probleme.

6 Z dialogom promovirajte idejo o socialnih inovacijah

Ustvarite posebne prostore za izmenjavo: lahko so fizični (konferenčne sobe ali kavarne) ali spletni (temu posvečene platforme) in organizirajte pecha kucha večere, mestne kavarne ali druge odprte oblike srečanj ter spodbudite ljudi, da razpravljajo o socialnih inovacijah. Namesto da bi poslušalce zmedli z definicijami, jim predstavite dobre primere, rezultate in zamisli. Pokažite jim, kakšne učinke lahko imajo socialne inovacije. Uporabite moč pripovedovanja zgodb. Poskušajte se izogniti administrativnemu žargonu in tehničnemu jeziku in uporabljajte praktičen in jasen jezik, ki ga bodo razumeli vsi deležniki. Prosite ljudi, da povedo, kaj si sami predstavljajo pod pojmom socialne inovacije.

7 Povežite vse lokalne deležnike in se osredotočite na uporabnike

Preden zaženete nov projekt, identificirajte obstoječe akterje in pobude ter jih vse – ne glede na različna ozadja in interese – povabite k eksperimentu. Vključite izvoljene občinske predstavnike, aktivne prebivalce, podjetnike, uslužbence, velike in male organizacije, nevladne organizacije in druge. Vzpostavite povezave med deležniki, zato lahko uporabite najrazličnejše platforme, bodisi spletne bodisi srečanja v živo ali pa kombinirate oba načina. Povežite občinsko upravo z zunanjim okoljem in ustvarite zavezništva z deležniki in prebivalci. Odmaknite se od običajnih pisarniških raziskav in sprejemanja odločitev brez stika s terenom. Prisluhnite prebivalcem. Obravnavajte jih kot enakovredne lokalne deležnike. Dovolite občinskim uslužbencem, da sodelujejo kot enakovredni udeleženci v lokalnih omrežjih in civilnih pobudah.

8 Igrajte vlogo posrednika

Prizadevajte si pripeljati skupaj vse deležnike, spodbujajte dialog in jim pomagajte najti skupni jezik. Potem jim dovolite, da skupaj razvijajo ideje. Ne prevzemite ali prisvojite si skupnega dela, temveč samo ostanite v stiku z deležniki in spremljajte njihovo delo. Umaknite se torej od upravljanja in se bolj posvetite koordiniranju in združevanju.

9 Spodbujajte krepitev zmogljivosti

Opolnomočite občinske uslužbence, deležnike in prebivalce, ki so pripravljeni na spremembe. Ponudite jim orodja za delovanje, učenje in razvijanje kulture sodelovanja. Naučite jih usmerjanja in mreženja. Eksperimentirajte z mešanimi skupinami z vključevanjem prebivalcev, občinskih uslužbencev in izvoljenih predstavnikov. Spodbujajte omrežja s čezsektorskim sodelovanjem in sodelovanjem med oddelki. Sodelujte v evropskih programih, kot je URBACT, in izkoristite priložnosti za izobraževanje in eksperimentiranje z inovativnimi metodami.

10 Uporabite nove oblike financiranja

Posvetujte se s prebivalci glede rabe občinskega proračuna, na primer s pomočjo participatornega proračuna. Spodbujajte socialne inovacije pri pripravi razpisov in pri ad hoc financiranju. Najemite zunanje izvajalce za določene upravljalske naloge z inovativnimi oblikami javnega naročanja, ki omogočajo kreativnost in »neukalupljeno« mišljenje, kot so npr. natečaji in nagrade. Spodbujajte participacijo pri financiranju projektov s pomočjo množičnega financiranja, posojil in skladov za socialne naložbe.

Anne de Feitjer, City of Amersfoort

Več o socialnih inovacijah najdete v URBACT publikaciji Social Innovation in Cities.