You are here

13. výroční konference OECD LEED Forum se bude konat v Praze

Edited on

18 May 2017
Read time: 1 minute

13. výroční konference OECD LEED Forum se bude konat v Praze ve dnech 10. - 11. dubna.

 

OECD LEED Fórum je sítí představitelů hospodářského rozvoje, zaměstnanosti, vzdělávání a sociální inkluze i mimo členské státy OECD. Jeho cílem je umožnit vznik partnerství mezi zainteresovanými subjekty napříč všemi úrovněmi řízení a odbornostmi tak, aby docházelo k efektivnějšímu řešení ekonomických a sociálních problémů. K jednomu jednacímu stolu se tak prostřednictvím fóra dostávají představitelé státní správy, organizace podnikající v oblasti vzdělávání, zástupci podnikatelského i neziskového sektoru a další odborníci. Cílem této diskuze je nalezení společného postupu pro dosažení průřezových cílů v reálném čase.

Více informací naleznete na stránce konference.

Navštivte stánek OP URBACT v první den konference.