You are here

200 evropských měst veřejně prezentovalo výsledky dvouleté společné práce

Edited on

09 August 2018
Read time: 3 minutes

Během března, dubna a května 2018 uzavírá 200 evropských měst ze 20 Sítí měst OP URBACT III dva roky společné práce a své výsledky během závěrečných konferencí představilo širšímu publiku.

Každé město se inspirovalo evropskými výměnami a vytvořilo Integrované akční plány. Na základě metody operačního programu URBACT je akční plán sestaven se zapojením všech stakeholderů, kteří jsou shromážděni v Místní podpůrné skupině OP URBACT. Akční plán kombinuje různé aspekty dané problematiky – sociální, ekonomické a environmentální.

Závěrečné konference Sítí měst se konaly v různých koutech Evropy od Gentu (Belgie) po San Dona di Piave (Itálie) či v Rotterdamu (Nizozemsko) nebo Manchesteru (Spojené království).

Hlavními tématy, na kterých města společně pracovala, byly např. rehabilitace nevyužívaných budov, přehodnocení zemědělsko-potravinářské produkce, sociální inovace nebo vřelé přijetí migrantů.

Podrobnosti o každé Síti jsou k dispozici na stránkách zapojených měst na webu OP URBACT.

Většina závěrečných konferencí měla na programu veřejné prezentace, tematické prohlídky a interní setkání v rámci Sítě. Závěrečné události byly také příležitostí pro podněcování podpory na místní úrovni pro další implementaci Integrovaných akčních plánů.

Poslechněte si vedoucí oddělení projektů a nastavení programu ze Sekretariátu OP URBACT, Adele Bucellu, která hovoří o výsledcích 20 Sítí měst a jejich závěrečných konferencích: 

Mezinárodní závěrečné konference sítí, do kterých byla zapojena česká města, se konaly:

 • 19. a 20. března v Loulé (Portugalsko), vedoucím městě sítě VITAL CITIES, do které je zapojeno Ústí nad Labem
 • 21. a 22. března v San Dona di Piave (Itálie), vedoucím městě sítě CityCentreDoctor, do které je zapojeno město Valašské Meziříčí
 • 22. března v Boloni (Itálie), partnerském městě sítě Procure, do které je zapojena Praha 9
 • 27. března v Gentu (Belgie), vedoucím městě sítě REFILL, do které je zapojena Ostrava
 • 5. dubna v Hoogeveenu (Nizozemsko), partnerském městě sítě RetaiLink, do které je zapojen Liberec
 • 19. dubna v Bilbau (Španělsko), vedoucím městě sítě In Focus, do které je zapojena Ostrava
 • 26. a 27. dubna v Barceloně (Španělsko), partnerském městě sítě sub>urban, do které je zapojeno Brno 

Národní kontaktní místo OP URBACT III pro Českou republiku se účastnilo mezinárodních závěrečných konferencí sítě REFILL v Gentu a sítě Retailink v Hoogeveenu.

Závěrečná událost v Gentu byla zaměřena (stejně jako celá síť REFILL) na dočasné užívání, což byla podpořeno i místem konání události. Velká část programu totiž probíhala v bývalém kostele, který momentálně hledá další využití. Byly zde představeny výsledky spolupráce sítě včetně řady publikací a vytvořené ‚roadmap‘ pro dočasné užívání. Během události prezentovali své výsledky, zkušenosti a budoucí plány také jednotlivá partnerská města sítě, a to prostřednictvím tematických setkání v malých skupinkách. Dočasné užívání zde bylo zároveň představeno na konkrétních příkladech během komentovaných prohlídek různých částí města, například doků. Více informací o síti REFILL a její závěrečné konferenci naleznete zde.

Závěrečná konference sítě RetaiLink byla zaměřena na maloobchod, jeho podporu ve středně velkých městech a také jeho vývoj v budoucích letech. Na konferenci vystoupili především experti, kteří se problematikou maloobchodu zabývají a kteří poskytli maloobchodníkům, jež se konference účastnili, mnoho užitečných rad a informací. Více informací o této události naleznete na webových stránkách ICRE 2018 (International CITY RETAIL Experience 2018)

Závěrečné konference pořádala většina zapojených českých měst také na národní (místní) úrovni. Národní kontaktní místo se účastnilo několika z nich:

 • 19. dubna: RetaiLink (Liberec) – během závěrečné události RetaiLink byl představeny výstupy této sítě. Při následném workshopu se rozvinula široká debata místních maloobchodníků, v rámci které byli maloobchodníci vyzvání ke spolupráci a k možnému vytvoření asociace, prostřednictvím které by mohli komunikovat s magistrátem města. Na závěr události zde vystoupili také zástupci Valašského Meziříčí, kteří prezentovali své zkušenosti a výstupy ze sítě CityCentreDoctor.   

 • 23. dubna: Procure (Praha 9) – závěrečný seminář shrnoval změny zákona o veřejných zakázkách a představil, jak lze při zadávání veřejných zakázek zohlednit sociální a environmentální kritéria
 • 24. dubna: In Focus (Ostrava) – při krátkých tříminutových prezentacích se postupně představila řada institucí, které mají usnadnit pobyt cizincům v Ostravě – od studentů, kteří ve městě zůstávají pouze dočasně, až po cizince, kteří se rozhodnou v Ostravě strávit celý život
 • 2. května: Refill (Ostrava) – během závěrečné události byl veřejnosti představen tento projekt, který vyústil v případě Ostravy v založení Kanceláře pro dočasné užívání, jež bude mít za úkol pomoci jak zájemcům o využívání chátrajících či nevyužitých budov, tak vlastníkům těchto nemovitostí, kteří mohou své nemovitosti dočasně pronajmout. Na události byl také prezentován příklad úspěšného dočasného užívání z Prahy, kterým jsou Kasárna Karlín.

Na konci května 2018 všech 20 Sítí měst oficiálně ukončí svou práci. Pokud se zajímáte o jejich výsledky, sledujte web a sociální sítě OP URBACT. Výsledky Sítí měst budou základem programu Festivalu měst OP URBACT, který se bude konat v portugalském Lisabonu od 13. do 14. září 2018.