You are here

200 evropskih mest bo predstavilo rezultate dvoletnega sodelovanja

Edited on

16 March 2018

V naslednjih mesecih bodo delo zaključila URBACT akcijska omrežja. Na zaključnih konferencah, na katere so vabljeni vsi, ki jih zanimajo mesta, urbani razvoj in oblikovanje celostnih lokalnih politik, predstavila akcijske načrte in v dveh letih intenzivnega sodelovanja razvite rešitve.

V naslednjih mesecih bodo delo zaključila URBACT akcijska omrežja. Evropska mesta, iz katerih so omrežja povečini sestavljena, so zadnji dve leti intenzivno sodelovala na mednarodni ravni in si medsebojno izmenjevala znanje, ob tem pa na lokalni ravni razvijala akcijske načrte. S pomočjo akcijskih načrtov, ki so plod intenzivnega sodelovanja z lokalnimi deležniki, bodo v prihodnje naslovila izzive, na katere so bili projekti osredotočeni – vse od oživljanja mestnih središč, uporabe družabnih omrežij za sodelovanje s prebivalci, vključevanja beguncev in priseljencev, spodbujanja zdravega in aktivnega življenja do boljših javnih naročil – in poskušala pridobiti financiranje za njegovo implementacijo.

Omrežja bodo ob zaključku skupnega dela predstavila akcijske načrte in zbrano znanje na zaključnih konferencah, na katere so vabljeni predstavniki občin in mest, odločevalci, prostorski načrtovalci ter vsi, ki jih zanimajo mesta, urbani razvoj in oblikovanje celostnih lokalnih politik.

Zaključne konference, katerih termini so znani, so:

 • Kako z urbanimi športi spodbujati socialno vključenost, zdravo in aktivno življenje; zaključna konferenca omrežja Vital CitiesLoulé (PT), 19.–21. marec 2018
   
 • Smart City: izzivi in priložnosti pametnega mesta; zaključna konferenca omrežja SmartImpact, Manchester (UK), 20. marec 2018
   
 • Oživljanje mestnih središč: sodelovanje in inovativni načini oživljanja mestnih središč; zaključna konferenca omrežja City Centre Doctor, San Dona di Piave (IT), 21.–22. marec 2018
   
 • Kako z javnimi naročili zagotoviti večje družbene, ekonomske in okoljske koristi za svoje mesto; zaključna konferenca omrežja Procure, Bologna (IT), 21.–22. marec 2018.
   
 • Resilience Matters, o pomenu odpornosti; zaključna konferenca omrežja Resilient Europe, Rotterdam (NL), 21.–22. marec 2018.
   
 • Začasna raba: kako se lotiti začasne rabe? zaključna konferenca omrežja Refill, Ghent (BE), 27.–28. marec 2018.
   
 • International City Retail Experience! Oživljanje trgovskega sektorja v srednje velikih mestih; zaključna konferenca omrežja RetaiLink; Hoogeveen (NL), 5. april 2018.
   
 • Oživljanje spečih velikanov, zaključna konferenca omrežja 2nd Chance, Neapelj (Italija), 18.–20. april 2018.
   
 • Soustvarjanje za boljše vključevanje migrantov in beguncev, zaključna konferenca omrežja Arrival Cities, Bruselj (Belgija), 24. april 2018.
   
 • Prenova vojaške dediščine: zaključna konferenca omrežja MAPS; Serres (Grčija), 24.–25. aprila 2018.
   
 • Kaj z mestnimi obrobji? Reinventing the fringe, zaključna konferenca omrežja sub>urban; Barcelona, Španija, 26.–27. april 2018.
   

Za več informacij sledite omrežjem na njihovih straneh in na družabnih omrežjih (@URBACT, #URBACT), o nekaterih konferencah pa bomo poročali tudi tukaj.