You are here

23 Action Planning Networks goedgekeurd!

Edited on

26 September 2019
Read time: 2 minutes

23 netwerken, waarbij 26 landen en 203 partners betrokken zijn, zijn op 25 juni 2019 door het toezichtcomité van het URBACT III programma goedgekeurd. Daarvan zijn er 5 netwerken waarbij minstens één Belgische stad betrokken is!

Elk van deze netwerken brengt tot 10 partners uit verschillende Europese landen samen. Van de 157 afzonderlijke steden die door de 23 netwerken worden bestreken, is 57% nieuwkomer (d.w.z. steden die nooit eerder financiering in het kader van URBACT III hebben ontvangen). Dit is de eerste keer in de looptijd van het programma dat een zo hoog percentage is bereikt, waarbij 6 van de 23 steden nieuwkomers zijn.

De thematische dekking van de goedgekeurde projecten is evenwichtig. Ook verwijzen alle netwerken naar koppelingen met Horizon 2020-projecten, andere programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Europese partnerschappen in het kader van de stedelijke agenda. Het thema "circulaire economie" is het meest vertegenwoordigd, gevolgd door het thema "cultureel erfgoed". Daarnaast worden 11 van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling genoemd.

Een andere primeur voor URBACT: onder de door de netwerken voorgestelde Lead Experts is bijna een op de twee een vrouw. Binnenkort zullen er interviews gehouden worden om hen beter te leren kennen.

Tijdens het netwerkproces zullen alle partners van het Action Planning Network een geïntegreerd actieplan opstellen. Daarnaast zullen zij de mogelijkheid hebben om kleinschalige oplossingen in hun steden te testen door vaardigheden te ontwikkelen, lokale actoren samen te brengen en transnationale partnerschappen aan te gaan. In september organiseert het URBACT-secretariaat een startvergadering voor de Lead Partners en Lead Experts in Parijs.

U vindt alle goedgekeurde Action Planning Networks waarbij minstens één Belgische stad betrokken is in de onderstaande tabel. De Lead Partners staan vetgedrukt.

Gefeliciteerd!

Wij danken ook iedereen die belangstelling heeft getoond voor het URBACT-programma en de tijd heeft genomen om een voorstel voor deze oproep te ontwikkelen.

NETWERKENPARTNERSTHEMATISCHE DOELSTELLINGBESCHRIJVING
Roof Gent (BE), Thessaloniki (EL), Toulouse Métropole (FR), Naples (IT), Gemeente Utrecht (NL), Braga (PT), Department of Social Assistance Timisoara (RO), Gothenburg (SE), Glasgow (UK)9. Sociale integratie

Het ROOF-project heeft tot doel een einde te maken aan dakloosheid via innovatieve huisvestingsoplossingen op stadsniveau. ROOF zal kennis uitwisselen over hoe (1) correcte gegevens te verzamelen over daklozen en (2) de overgang te maken van opvang naar Housing First/Housing Led begeleidingsmodellen. ROOF zal de partnersteden ook begeleiden om te komen tot geïntegreerde lokale actieplannen met als strategische langetermijndoelstelling geen structurele dakloosheid meer (functional zero).

Thriving StreetsParma (IT), Antwerpen (BE), Igoumenitsa (EL), Edc Debrecen Urban and Economic development center (HU), Klaipeda (LT), Radom (PL), Santo Tirso (PT), Oradea Metropolitan Area Intercommunity Development Association (RO), Mestna Občina Nova Gorica (SI), London Borough of Southwark (UK)7. Duurzaam transportThriving Streets zal de knelpunten aanpakken die nog steeds bestaan in de mobiliteitssystemen van de meeste stedelijke centra. Het project zal zich richten op de economische en sociale voordelen van duurzame mobiliteit, in plaats van op de alom aangetoonde milieuwinst.
UrbReCDen Haag (NL), Mechelen (BE), Patras (EL), Cáceres (ES), Ciudad Real (ES), Zagreb (HR), Oslo (NO), Urzad Miasta Opola (PL), Vila Nova de Famalicão (PT), Bucharest 3rd District (RO)6.  Milieubescherming en efficiënt gebruik van hulpbronnenDe specifieke uitdaging in dit netwerk is hoe steden een nieuwe generatie stedelijke hulpbronnencentra kunnen ontwikkelen die beantwoorden aan de prioriteit van de afvalhiërarchie, de circulaire economie kunnen bevorderen en burgers, nieuwe bedrijven en startende ondernemingen kunnen uitnodigen om nieuwe manieren te creëren om op lokaal niveau en op een economisch duurzame manier nieuwe manieren te creëren om hulpbronnenkringlopen te sluiten.
UrbSecurityLeria (PT), Mechelen (BE), Pella (EL), Madrid (ES), SZABOLCS 05 Regional Development Association Of Municipalities (HU), Longford (IE), Parma (IT), Unione Della Romagna Faentina (IT), Mesto Michalovce (SK)1.  Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatieVeiligheid en beveiliging zijn twee gemeenschappelijke goederen van steden en fundamentele componenten van de Europese democratie. Steden moeten een holistische aanpak hanteren om de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd aan te pakken, het voortouw te nemen bij de aanpassing en ervoor te zorgen dat het veiligheidsbeheer representatief is en in overeenstemming met de diversiteit van de stad. Het UrbSecurity netwerk heeft als doel om een geïntegreerde benadering van stedelijke veiligheid te co-creëren die gericht is op het verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers en de intelligente, duurzame en inclusieve groei van de stad naar een kwalitatieve leefomgeving.
ZCCManchester (UK), Vilvoorde (BE), Frankfurt am Main (DE), Tartu (EE), Zadar (HR), Modena (IT), Bistrita (RO)4.  Koolstofarme economie in alle sectorenHet netwerk zal de partnersteden helpen wetenschappelijke doelstellingen, beleidsmaatregelen en actieplannen ter vermindering van de koolstofemissies vast te stellen, met inbegrip van governance en capaciteitsopbouw, om hen in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de succesvolle tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs en de strategische visie van de EU op koolstofneutraliteit tegen 2050.

Auteur van de publicatie: Dorian Claeys