You are here

23 labās prakses pārneses projekti uzsāk īstenošanas otro fāzi

Edited on

07 December 2018
Read time: 2 minutes

URBACT Uzraudzības komiteja 2018.gada 4.decembrī apstiprināja 23 sadarbības tīklus labās prakses pārnesei projektu otrās fāzes īstenošanai.

 

 

 

23 sadarbības tīklu projektos pārstāvēti 161 partneris no 25 valstīm. Aptuveni 37% no partneriem ir URBACT jaunpienācēji – pašvaldības un pašvaldību institūcijas, kas nekad iepriekš nav piedalījušās URBACT II vai URBACT III sadarbības tīklu projektos.

 

24 mēnešus garā otrā fāze iedalās 2 periodos:

  • Pirmie 18 mēneši ir mācīšanās periods, kura laikā projekta partneri fokusēsies uz pieredzes apmaiņu un mācību aktivitātēm sadarbības tīkla ietvaros.
  • Pēdējie 6 mēneši – dalīšanās ar apgūto – tiks veltīti komunikācijai un plašākas auditorijas iepazīstināšanai ar labās prakses pārneses pieredzi.

 

Projektu otrās fāzes uzsākšanas sanāksme notiks 2019.gada janvāra vidū Parīzē. Šajā pasākumā pārneses tīklu vadošie partneri un vadošie eksperti varēs uzzināt kādi rezultāti no viņiem tiek sagaidīti projektu otrajā fāzē, kādiem jābūt Labās prakses pārneses plāniem. Viņus iepazīstinās ar plāniem par nacionālajām apmācībām (URBACT Campus), kurās projektu pārstāvji piedalīsies 2019.gada pavasarī.

Katras labās prakses pārneses tīklam drīzumā tiks izveidota sadaļa URBACT mājas lapā, kur varēs iepazīties ar katra projekta partneriem, sadarbības tīkla mērķiem un izaicinājumiem, kā arī regulāru informāciju par projekta norises gaitu.

Labās prakses pārneses projektu 2.kārtā no Latvijas pilsētām piedalīsies Rīga (divos projektos), Jūrmala un Alūksne.

 

Priecājamies, ka Rīga turpinās vadīt projektu Active NGOs un nodot savu labo praksi "NVO nams" citām Eiropas pilsētām. Rīga ir pirmā Latvijas pilsēta, kas strādā kā vadošais partneris URBACT projektā. Intervija ar projekta pārstāvēm Irinu Vasiļjevu un Zintu Gugani no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pieejama šeit.

 

Jūrmala turpinās dalību projektā Card4All, un apgūs Hihonas (Spānija) labo praksi un partnerpilsētu pieredzi iedzīvotāju karšu izmantošanā. Sīkāka informācija par Hihonas pieredzi šeit .

 

Alūksne pievienojusies projektam Re-growCity par sadarbību ar pilsonisko sabiedrību attīstības veicināšanai un pārņems Altenas (Vācija) pieredzi.

 

Rīga projektā ALT-BAU pārņems Kemnicas (Chemnitz, Vācija) pieredzi vēsturisku dzīvojamo māju revitalizācijā sadarbojoties iesaistītajām pusēm. Iepriekš Rīga piedalījās projektā REFILL par saistītu tēmu - tukšo īpašumu pagaidu lietošana. Pārskats par REFILL projekta rezultātiem šeit.

 

Informācija par visiem apstiprinātajiem sadarbības tīkliem pieejama šeit. Apsveicam 23 apstiprinātos sadarbības tīklus!