You are here

23 Sítí přenosu OP URBACT III se vydalo do druhé fáze své cesty!

Edited on

16 January 2019
Read time: 7 minutes

Dne 4. prosince 2018 schválil Monitorovací výbor OP URBACT 23 Sítí přenosu pro Fázi 2.

Celkem 25 zemí je zastoupeno ve 23 vybraných sítích, které shromažďují 161 jednotlivých partnerských měst (či institucí). Asi 37 % partnerských měst jsou v OP URBACT nováčci, což znamená, že ještě nebyli zapojeni do žádné sítě v URBACT II ani v URBACT III. 

Druhá fáze, trvající 24 měsíců je rozdělena do dvou různých období:

  • Prvních 18 měsíců tvoří „období Přenosu učení“ (Transfer Learning Period), během něhož se partnerská města zaměří na přenos výměny a výukové aktivity v rámci sítě
  • Posledních 6 měsíců, tzv. „období Přenosu sdílení“ (Transfer Sharing Period), bude věnováno komunikaci a diskuzi zkušeností jednotlivých partnerů s přenosem širšímu publiku

Zahajovací schůze k Fázi 2 se uskuteční v polovině ledna v Paříži. Při této příležitosti se vedoucí města (Lead Partner) a vedoucí experti (Lead Experts) Sítí přenosu dozví více o tom, co se od nich očekává z hlediska Plánů přenosu a výstupů, které mají být vytvářeny po celou dobu trvání Fáze 2. Zároveň zde budou představeny národní workshopy (Campus OP URBACT), které se uskuteční na jaře roku 2019.

Každá Síť přenosu bude mít brzy na webu OP URBACT vlastní vyhrazenou stránku, ve které budou prezentována partnerská města, cíle a výzvy dané sítě. Zároveň zde budou zveřejňovány aktuality ohledně práce této Sítě přenosu. 

V tabulce níže naleznete všechny schválené Sítě přenosu OP URBACT III. Vedoucí město je označeno tučným písmem.

Gratulujeme partnerům ze všech 23 schválených sítí!

SÍŤKONEČNÉ PARTNERSTVÍSTRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
ACTive NGOs24Riga (Lotyšsko), Siracusa (Itálie), ADL Santa Pola (místní rozvojová agentura) (Španělsko), Brighton & Hove City Council (Spojené království), Espoo (Finsko), Dubrovnik Development Agency (Chorvatsko)V roce 2013 byl v Rize zahájen projekt NGO House v souladu s přáním obyvatel a subjektů občanské společnosti na podporu nevládních organizací za účelem zvýšení povědomí občanů o místních záležitostech a účasti na činnostech souvisejících s městy. NGO House, který sídlí v nově zrekonstruované budově školy, nabízí prostředky pro zlepšování schopností nevládních organizací, výměnu informací, zkušeností a nejlepších praxí, tvorbu sítí a školení vedoucích pracovníků. Podporuje sociální začleňování a participaci občanů.   
ALT/BAUChemnitz (Německo), Rybnik (Polsko), Vilafranca del Penedès (Španělsko), Urban Lab Torino (Itálie), ERIGES Seraing (místní agentura) (Belgie), Riga (Lotyšsko), Constanța (Rumunsko)Síť přenosu ALT/BAU se zaměřuje na alternativní strategie v centrech a historických čtvrtích evropských měst, aby znovu probouzela život v nevyužitých a chátrajících bytových objektech, které vzniky po demografických, ekonomických a sociálních změnách. Na základě zkušeností Chemnitzu, města s titulem Dobré praxe OP URBACT nazvané „Housing Agency for Shrinking Cities“, bude tato síť přenášet zkušenosti, které se osvědčily, aby proaktivně spojily správní orgány, vlastníky, investory a uživatele s cílem iniciovat udržitelný a úsporný rozvoj.
BeePathNetLjubljana (Slovinsko), Bydgoszcz (Polsko), Cesena (Itálie), Amarante (Portugalsko), 12th District Budapest (Hegyvidék) (Maďarsko), Nea Propontida (Řecko)Logiku dobré praxe „Bee Path“ lze shrnout velmi jednoduše: včely jsou nejlepším ukazatelem zdravého životního prostředí! Síť BeePathNet si klade za cíl vylepšit a přenést koncept Bee Path, řešení a výsledky z Lublaně do dalších pěti evropských měst. Bude řešit otázky životního prostředí ve městech, otázky biologické rozmanitosti a soběstačnosti spojené s městským včelařstvím skrze integrované a participativní přístupy, bude zlepšovat schopnost klíčových stakeholderů, aby ovlivňovali příslušné politiky a rozvíjeli a prováděli efektivní řešení.
BioCanteens
(ex-Bio-Canteens)
Mouans-Sartoux (Francie), Troyan (Bulharsko), Rosignano Marittimo (Itálie), Pays de Condruses (Belgie), Torres Vedras (Portugalsko), Vaslui (Rumunsko), Trikala (Řecko)Tváří v tvář negativnímu dopadu průmyslové výroby potravin na zdraví a životní prostředí mohou města tento trend zvrátit udržitelným řízením potravin. Rozvojem 100 % organických jídelen bez navýšení ceny tím, že se sníží potravinový odpad o 80 % a zavedou se rostlinné bílkoviny, dokázala dobrá praxe města Mouans-Sartoux „Bio Canteens“ úspěšně přemístit zásobování potravinami, obnovit místní zemědělství a vzdělávat děti a rodiny v oblasti udržitelných potravin. 85 % z nich říká, že po této zkušenosti změnily své stravovací návyky.
BLUACTPiraeus (Řecko), Burgas (Bulharsko), Matosinhos (Portugalsko), Mataro (Španělsko), Ostende (Belgie), Galati (Rumunsko), Salerno (Itálie), Szczecin (Polsko)Město Piraeus zavedlo iniciativu BlueGrowth, což je inovativní soutěž pro modrou ekonomiku, která posiluje tradiční ekonomické aktivity související s námořním odvětvím s inovativními obchodními nápady. Iniciativa BlueGrowth pomáhá mladým podnikatelům rozvíjet inovativní koncepty a vytvářet pracovní místa v modré ekonomice. Iniciativa zahrnuje inovativní způsob předkládání návrhů, hodnocení, slavnostní předávání cen a inkubační program. Srdcem iniciativy BlueGrowth je Marinescape, ekosystém čtyř-šroubovice pro modrou ekonomiku.
CARD4ALLGijon (Španělsko), Suceava (Rumunusko), Jurmala (Lotyšsko), Sassari (Itálie), Aveiro (Portugalsko), Clermont-Ferrand Auvergne métropole (Francie), Antwerp (Belgie)CARD4ALL, s heslem "Vaše město ve vaší kapse", je Síť přenosu zaměřená na implementaci inovativních služeb a technologií prostřednictvím Citizen Card System. Města mohou shromažďovat informace s cílem zlepšit své služby a využívat je pro participativní procesy. Tento systém může být využit k podpoře sociálního začlenění, místního obchodu, městské mobility a udržitelného bydlení, čímž se vytvoří inteligentní město s inteligentními občany. Použitá technologie umožňuje přenositelnost a replikaci v různých kontextech.
C-CHANGE
(ex-ACTING)
Manchester (Spojené království), Wroclaw (Polsko), Mantova (Itálie), Gelsenkirchen (Německo), Sibenik (Chorvatsko), Agueda (Portugalsko)Cílem sítě C-CHANGE je přenést práci Manchester Arts Sustainability Team na podporu měst, aby města mobilizovala své umělecké a kulturní odvětví a aby přispěla k místním aktivitám v oblasti změny klimatu. To lze provést skrze:
1) Rozvoj místních politik, řízení a schopností jednat
2) Vypracování plánů na snížení emisí CO2 a/nebo přizpůsobení se změně klimatu a podporou implementace
3) Vypracování plánů na využití umění a kultury k zapojení občanů k jednání a podpory implementace
4) Podpořením replikace v dalších městech.
Civic eState
(ex-CommUnities)
Naples (Itálie), Gdansk (Polsko), Barcelona (Španělsko), Amsterdam (Nizozemsko), Ghent (Belgie), Iasi (Rumunsko), Presov (Slovensko)Cílem sítě je přenést dobrou praxi města Neapole "Lost & Found". Síť je zaměřena na zajištění kolektivního zážitku, zároveň však kolektivní správy základních městských zařízení koncipovaných jako městské komunity. Tento přístup řízení komunit veřejností zajistí spravedlivý a otevřený přístup ke komunitám, zároveň povede k jejich udržitelnosti a zachování ve prospěch budoucích generací.
com.unity.labLisbon (Portugalsko), Bari (Itálie), Aalborg (Dánsko), Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česká republika), Lublin (Polsko), Den Haag (Nizozemsko), Lille Metropole (Francie)Lisabonská strategie místního rozvoje pro oblasti prioritních intervencí poskytuje městu řadu integrovaných nástrojů pro řešení městské chudoby a posílení místních komunit. Strategie je založena na společném řízení a participativní perspektivě bottom-up, která zajistí horizontální a společný přístup na místní úrovni ke zmírnění sociálního, ekonomického, environmentálního a městského vyloučení. Výsledkem je  inteligentní a efektivní soubor nástrojů pro implementaci udržitelného života ve městech a posílení sociální a územní soudržnosti.
Come in!
(ex-OpenHouses)
Ujbuda (Maďarsko), Gheorgheni (Rumunsko), Forli (Itálie), Varazdin (Chorvatsko), Pori (Finsko), Plasencia (Španělsko), Warsaw District Targowek (Polsko)Společnou politickou výzvou partnerských měst ze Sítě přenosu „Come in!“ je mobilizovat občany, podporovat posílení občanů a městskou správu zvyšováním povědomí o hodnotách budovaného dědictví jakožto prostředku ke snížení sociální izolace. Tato síť bude také vyzdvihovat roli měst jakožto „makléřů“ tím, že vytvoří podmínky pro stakeholdery, aby mohli kreativně utvářet své městské životní prostředí a veřejnou politiku.
InnovaTO-rTurin (Itálie), Cluj-Napoca Municipality (Rumunsko), Grand Paris Métropole (Francie), Murcia (Španělsko), Porto (Portugalsko), Veszprém (Maďarsko), Rotterdam (Nizozemsko)Projekt Innovato-R je soutěž otevřená pro zaměstnance obce, která se zaměřuje na vývoj inovativních projektů s cílem zlepšit výkonnost v rámci správy, omezit plýtvání a zhodnotit zdroje. Návrhy mohou být zaměřeny na kvalitu služeb, akvizici zboží/služeb, racionalizaci nákladů, úspory energie, snížení byrokratického dopadu a navýšení správy dat a digitálních nástrojů.
Making Spend MatterPreston (Spojené království), Villa Nova de Famalicao (Portugalsko), Pamplona (Španělsko), Kavala (Řecko), Schaerbeek (Belgie), Bistrita (Rumunsko), Koszalin (Polsko)Síť přenosu „Making Spend Matter“ zkoumá, jak využít analýzu výdajů jako důkazní nástroj pro posílení dopadu veřejných zakázek ze strany veřejných/kotevních institucí s cílem přinést místnímu hospodářství a jeho občanům další ekonomické, sociální a environmentální přínosy. Toho bude dosaženo přenosem dobré praxe vyvinuté městem Preston v této oblasti.
ON BOARD
(ex-WetrEIN)
Viladecans (Španělsko), Tallinn Education Department (Estonsko), Nantes (Francie), Halmstad (Švédsko), Albergaria-a-Velha (Portugalsko), Poznan (Polsko)Místní vlády jsou motory inovace v oblasti vzdělávání. Města si jsou vědoma příležitostí a potřeb v této oblasti, protože mají privilegované znalosti o zúčastněných stranách, a proto by měla hrát aktivní roli tvůrců politik ve vzdělávání. Cílem BOARD je pomoci místním vládám vybudovat nové partnerství, aby společně vytvářely politiky, které by umožnily mladým lidem disponovat potřebnými dovednostmi, aby se stali aktivními a zapojenými občany schopnými čelit výzvám nových společností.
ONSTAGE
(ex-Music schools for social change)
L'Hospitalet de Llobregat (Španělsko), Adelfia (Itálie), Aarhus (Dánsko), Valongo (Portugalsko), Grigny (Francie), Brno (Česká republika), Katowice (místní agentura) (Polsko)Před třinácti lety byla založena společnost EMMCA ve městě L'Hospitalet jako nový model hudební školy, která využívá hudbu jako nástroj pro inkluzi a sociální změnu. Její metodika je inovativní, jelikož se zabývá občanskou společností. Tento projekt poskytuje všem občanům L'Hospitalet rovné příležitosti z hlediska přístupu do hudebních kurzů, zapojuje základní školy a vytváří prostor pro sociální soudržnost a řešení místních otázek jako je vyloučení, nezaměstnanost mladých či předčasné ukončování školní docházky.
Re-growCityAltena (Německo), Igoumenitsa (Řecko), Isernia (Itálie), Manresa (Španělsko), Melgaço (Portugalsko), Aluksne (Lotyšsko), Idrija (Slovinsko), Nyírbátor (Maďarsko)Re-grow City se zaměřuje na rozvoj intervencí, které vycházejí z lokálních schopností zastavit a zvrátit dlouhodobý sociální, ekonomický a environmentální úpadek. Město Altena má zkušenosti s uznávanými dobrými praxemi, které usnadňují rozvoj udržitelných iniciativ s minimálním vkladem externích zdrojů. Tato síť bude podporovat partnery, aby revitalizovali veřejné služby a hospodářství, regenerovali městskou strukturu a rozvíjeli občanskou společnost v kontextu dlouhodobého poklesu.
RU:RBAN
(ex-RURAL)
Řím (Itálie), A Coruna (Španělsko), Vilnius (Litva), Caen (Francie), Krakow (Polsko), Benefit Enterprise of Thessaloniki Municipality (Řecko), Loures (Portugalsko)Dobrou praxí této sítě je „Model správy městských zahrad v Římě“, který má být přenesen do dalších evropských měst. Tato města od sebe budou geograficky vzdálena, aby bylo zajištěno účinné sdílení zkušeností a zlepšení znalostí místních vlád. Přenos bude zaměřen na tři odlišné, avšak tematicky propojené složky:
1) Zlepšování schopností při plánování městských zahrad
2) Inspirace a školení lidí, kteří městské zahrady řídí
3) Správa a legislativa městských zahrad.
RUMOURLESS CITIESAmadora (Portugalsko), Ioannina (Řecko), District Hamburg-Altona (Německo), Messina (Itálie), Alba Iulia (Rumunsko), Warsaw (Polsko), Cardiff (Spojené království)Síť je zaměřena na přenos dobré praxe vytvořené ve městě Amadora, která řeší potřebu všech partnerů čelit narůstajícím negativní postojům k průřezovým skupinám ve společnosti. Sem patří: v daném městě dlouhodobě žijící migranti či nově příchozí uprchlíci, Romové a osoby z LGBT komunity.
Tech Revolution
(ex-ReBoot)
Barnsley (Spojené království), Pardubice (Česká republika), Vilanova i la Geltru (Španělsko), Bacau (místní agentura) (Rumunsko), Piraeus (Řecko), Schiedam (Nizozemsko), Nyíregyháza (Maďarsko)Tech Revolution přenese dobrou praxi „Enterprising Barnsley“, založenou na základě zkušeností z Digital Media Centre, kde vyvíjeli programy podpory podnikání a programy související „spin-off“ aktivitami. Usnadněním růstu pracovních míst založených na znalostech a podnikání ve všech odvětvích a průmyslech usilujeme o propojení evropských partnerů, abychom sdíleli nápady, postupy a porovnávali je s ostatními evropskými městy, abychom je informovali o vývoji ekosystému potřebného k podpoře digitálního růstu a transformačního hospodářství.
The Playful ParadigmUdine (Itálie), Klaipeda City Public Health Bureau (Litva), Cork City Council (Irsko), Larissa (Řecko), Esplugues de Llobregat (Španělsko), Katowice (Polsko), Novigrad-Cittanova (Chorvatsko), Viana do Castelo (Portugalsko)Města nabízejí jedinečné příležitosti k řešení problémů týkající se urbanizace, stárnutí, klimatických změn, sociálního vyloučení, ovšem pouze za předpokladu, že jsou spoluvytvářena příjemná místa. Cílem této sítě je přenést „Playful Paradigm“ založený na tzv. „gamifikaci“, což je inovativní koncepce podpory sociálního začleňování, zdravého životního styl, energetického povědomí, mezigeneračního, kulturního zprostředkování, placemakingu a hospodářské prosperity. Hry nabízejí nové strategie pro zapojování městských stakeholderů do rozvoje města.
Tropa VerdeSantiago de Compostela (Španělsko), Dimos Pavlou Mela (Řecko), Budapest, District 14 Zuglo Municipality (Maďarsko), Guimaraes (Portugalsko), Opole Agglomeration (Polsko), Nice métropole (Francie)Tropa Verde je platforma podporující ekologicky odpovědné chování, které občanům umožňuje opakovaně využívat a recyklovat. Kombinuje herní webovou platformu a specifické, nízkonákladové kampaně, čímž se považuje za „občanské hnutí, které se plně zavázalo k udržitelnosti a kruhové ekonomice“. Občané obdrží poukázky a vyměňují je za odměny od městské správy a místních maloobchodníků. To spojuje místa, kde se dá likvidovat odpad (zelené body, občanská a sociální centra) s místními podniky, které poskytují dary nebo slevy.
URBAN-REGENERATION-MIXLodz (Polsko), Baena (Španělsko), Birmingham City Council (Spojené království), Zagreb (Chorvatsko), Braga (Portugalsko), Bologna Metropolitan City (Itálie), Toulouse (Francie)Tato dobrá praxe, která má být přenesena v této Síti přenosu, je modelem spolupracujících měst, která zvyšují participaci občanů a podporují jejich rovné zapojení a posilují vztahy mezi hlavními stakeholdery v procesu obnovy měst. Síť bude zaměřena na výzkum, identifikaci a aplikaci klíčových faktorů úspěchu, které navrátí život zpět do historických čtvrtí, ale zároveň přivedou občany do obnovených částí měst.
Volunteering Cities (ex-Volunteering City)Athienou (Kypr), Capizzi (Itálie), Kildare County Council (Irsko), Altena (Německo), Altea (Španělsko), Radlin (Polsko), Arcos de Valdevez (Portugalsko), Pregrada (Chorvatsko)Síť přenosu využívá dobrovolnictví, jakožto přístup k sociálnímu vyloučení a chudobě na úrovni komunit. Důraz je kladen na mezigenerační spolupráci, kdy různé věkové skupiny jak dobrovolníků, tak osob, které čelí sociálním problémům, pracují na udržitelném rozvoji kvality života v místní společnosti. Síť si klade za cíl strukturovat dobrovolnické aktivity, které uplatňují přístup „bottom-up“, kde mohou rozhodovat a uskutečňovat akce dobrovolníci.
Welcoming International Talent (ex-Movement)Groningen (Nizozemsko), Zlin Municipal Authority (Česká republika), Magdeburg (Německo), Parma (Itálie), Bielsko-Biala (Polsko), Leuven (Belgie), EDC Debrecen (Maďarsko)Vyšší vzdělání a znalostní ekonomika vedly k celosvětové soutěži o talenty. Zatímco hlavní evropská města přitahují studenty i kvalifikované pracovníky díky svému rozsahu a slávě, středně velká města, jako je Groningen, potřebují vlastní politiku, aby lákala talenty a udržela je ekonomicky aktivní. V této síti bude dobrá praxe města Groningen, která se týká politiky vítající mezinárodní studenty a kvalifikované pracovníky, přenášena do dalších evropských měst.