You are here

23 Sieci Transferu URBACT- czas zacząć 2 Fazę współpracy!

Edited on

06 December 2018

W pierwszym tygodniu grudnia, w austriackim Grazu Komitet Monitorujący URBACT III zaakceptował wnioski uzupełniające do drugiej fazy dla 23. Sieci Transferu, inicjując współpracę w ramach pełnych partnerstw. Formuła Sieci Transferu jest bardzo interesująca i wiąże się przeniesieniem Dobrych Praktyk URBACT, wybranych w 2017 r.

Spośród 97 wyselekcjonowanych pod kątem znaczenia dla innych miast, zgodności z zasadami URBACT, udokumentowanych rezultatów oraz możliwości i potencjału transferu 23 Dobre Praktyki URBACT będą przenoszone w ramach nowych Sieci Transferu URBACT. Oznacza to, że przez najbliższe dwa lata 155 podmiotów miejskich, w tym 23 liderów Sieci Transferu z całej Europy będzie pracować nad optymalnym wdrożeniem sprawdzonych rozwiązań konkretnych problemów lokalnych. Nabór do Sieci Transferu cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ miasta szukają okazji do wymiany doświadczeń, znalezienia rozwiązań i skupiania potencjałów w celu rozwiązania złożonych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoją. Intencją Sieci Transferu jest dogłębne zrozumienie, zaadaptowanie do warunków miasta partnerskiego i ponowne wykorzystane Dobrych Praktyk. Również miasta transferujące swoją Dobrą Praktykę mogą liczyć na wymierne efekty, ponieważ wspólna praca nad jej transferem w ramach Sieci przyczyni się do jej udoskonalenia, a miasto macierzyste będzie mogło wypracować i wdrożyć nowe rozwiązania.

Polska osiągnęła bardzo dobry wynik – 17 partnerów w 23 sieciach stawia nas na czele peletonu Sieci Transferu URBACT. Po raz pierwszy polskie miasta zajęły pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby partnerów w naborze projektów sieci URBACT. Tym razem polskim miastom przoduje Łódź, lider sieci URBAN-REGENERATION-MIX, w ramach, której transferowane będą doświadczenia i rozwiązania przyjęte w kompleksowej rewitalizacji Księżego Młyna. Wrocław działa w sieci ACTING, w której będzie przyjmował dobrą praktykę Manchesteru, polegającej na podjęciu współpracy z sektorem kultury i sztuki w celu zaangażowania i zainspirowania mieszkańców do działania na rzecz transformacji ekologicznej związanej ze zmianą klimatu. W ramach sieci BeePathNet Bydgoszcz będzie wdrażała dobrą praktykę Ljubljany, polegającą na zachowaniu zrównoważonego systemu przyrodniczego poprzez zakładanie pasiek pszczelich w miastach i wspieraniu samowystarczalności żywieniowej miast. Polscy partnerzy miejscy w Sieciach Transferu to jeszcze: Bielsko-Biała, Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radlin, Rybnik, Warszawa.

Niestety jednej Sieci Transferu, liderowanej przez miasto Alba Iulia zabrakło bardzo niewiele, aby uzyskać wymagany próg dopuszczenia do Fazy 2. Jednak będzie możliwość ponownej aplikacji, tym razem w ramach naboru do Sieci Planowania Działań, który zostanie ogłoszony 7 stycznia przyszłego roku.

Oto pełna tabela nowych Sieci Transferu.

PROJEKT

WSPÓŁPRACA

KRÓTKI OPIS

 BeePathNet

Ljubljana (SI) Bydgoszcz (PL) Cesena (IT) Amarante (PT) Nea Propontida (EL) Budapeszt - 12. dzielnica (HU)

Idea dobrej praktyki BEE PATH jest bardzo prosta - pszczoły są najlepszym wyznacznikiem zdrowego środowiska! Projekt BeePathNet ma na celu przeniesienie i ulepszenie pomysłu, rozwiązań i efektów BEE PATH z Lubljany do innych miast UE. Odniesie się do, powiązanych z pszczelarstwem, miejskich problemów dotyczących środowiska, różnorodności biologicznej i samowystarczalności żywieniowej. Zastosowane zostanie zintegrowane i partycypacyjne podejście oraz budowanie potencjału kluczowych interesariuszy w zakresie wpływania na tworzenie polityk rozwojowych oraz opracowywania i wdrażania skutecznych rozwiązań.

C-Change  (wcześniej ACTING)

Manchester (UK) Wrocław (PL) Mantova (IT) Gmina Agueda (PT) Šibenik (HR) Gelsenkirchen (DE)

Cel: Transfer dokonań Manchester Arts and Sustainability Team (MAST) na rzecz wsparcia miast w mobilizacji sektora kultury i sztuki do podejmowania lokalnie działań dotyczących zmian klimatycznych poprzez: 1) Rozwijanie lokalnych polityk miejskich, wiedzy o zarządzaniu i umiejętności podejmowania działań 2) Opracowanie planów redukcji emisji CO2 i/lub przystosowanie się do zmian klimatycznych oraz wspieranie ich wdrażania 3) Opracowanie planów wspierających sztukę i kulturę dla angażowania obywateli do podejmowania działań i służące wdrożeniu tych planów 4) Zachęcanie do wdrażania planów w innych miastach.

Making Spend Matter

Preston (Wielka Brytania) Villa Nova de Famalição (PT) Pampeluna (ES) Dimos Kavala (EL) Bistria (RO) Koszalin (PL) Shaerbeek (BE)

Making Spend Matter bada, w jaki sposób wykorzystać analizę wydatków jako sposób uwidaczniania ekonomicznych, społecznych i środowiskowych korzyści płynących z lepszego wykorzystania środków publicznych (zamówienia publiczne) z korzyścią dla lokalnej społeczności i gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez transfer opracowanej przez miasto Preston Dobrej Praktyki.

ON BOARD  (wcześniej WetrEIN)

Viladecans (ES), Tallinski Departament Edukacji (EE), Nantes (FR) Albergaria-a-velha (PT) Poznań (PL) Halmstads Kommun (SE)

Samorządy lokalne wykorzystują i rozwijają innowacje edukacyjne. Jako miasta są świadome potrzeb i możliwości w tym zakresie, mają ułatwiony dostęp do informacji o interesariuszach, a przede wszystkim kształtują świadomość przyszłych obywateli. Dlatego powinny być aktywne w roli decydentów sektora edukacyjnego. ON BOARD ma na celu pomóc samorządom lokalnym w budowaniu nowych partnerstw skupionych na współtworzeniu polityk edukacyjnych, umożliwieniu młodszym osobom zdobycie umiejętności niezbędnych do tego, aby stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami, zdolnymi stawić czoła wyzwaniom społeczeństwa przyszłości.

Volunteering Cities

Athienou (CY), Gmina Capizzi (IT) Rada Hrabstwa Kildare (IE) Radlin (PL) Arcos de Valdevez (PT) Pregrada (HR) Altena (DE) Gmina Altea (ES)

Sieć Transferu wesprze wolontariat dla radzenia sobie z wykluczeniem społecznym i ubóstwem lokalnej społeczności, nadając mu większe uprawnienia. Nacisk położony zostanie na współpracę międzypokoleniową, w ramach której różne grupy wiekowe zarówno ochotnicy, jak i osoby borykające się z problemami społecznymi razem pracować będą nad zrównoważoną ewolucją jakości życia lokalnej społeczności. Sieć ma na celu ustrukturyzowanie działalności wolontaryjnej, wspierając podejście oddolne, tak aby wolontariusze mogli decydować o działaniach i nimi kierować.

ALT/BAU

Chemnitz (DE) Rybnik (PL) Vilafranca del Penedès (ES) Konstanca (RO) Ryga (LV) Eriges Serainge (BE) Urban Lab Torino (IT)

Sieć Transferu ALT / BAU koncentruje się na alternatywnych strategiach dla centralnych i historycznych dzielnic europejskich miast, które podejmują się rewitalizacji niewykorzystanych i niszczejących kamienic, będących ofiarami zmian demograficznych, gospodarczych i społecznych. Opierając się na doświadczeniach “Agencji Mieszkaniowej dla Kurczących się Miast” Dobrej Praktyki URBACT z Chemnitz, sieć przenosi doświadczenia, które okazały się skuteczne w aktywnym łączeniu przedstawicieli administracji, właścicieli, inwestorów i lokatorów, dla zainicjowania zrównoważonego i oszczędzającego zasoby rozwoju.

BLUACT

Piraeus (EL) Burgas (BG) Matosinhos (PT) Galati (RO) Gmina di Salerno (IT) Gmina Szczecin (PL) Ostenda (BE) Mataro (ES)

Miasto Piraeus uruchomiło Inicjatywę BlueGrowth, innowacyjny konkurs dla niebieskiej gospodarki, celem wzmocnienia tradycyjnych działań gospodarczych związanych z sektorem morskim z innowacyjnymi pomysłami biznesowymi. Dobra Praktyka pomaga młodym przedsiębiorcom w realizacji innowacyjnych koncepcji i tworzeniu miejsc pracy w niebieskiej gospodarce.

CIVIC eSTATE (wcześniej CommUnities)

Neapol (IT) Gdańsk (PL) Ayuntamiento de Barcelona (ES) Iasi (RO) Preszów (SK) Gandawa (BL) Amsterdam (NL)

Celem sieci jest adaptacja i przeniesienie Dobrej Praktyki Miasta Neapolu Lost & Found. Sieć ma na celu zagwarantowanie zbiorowego korzystania z kluczowych zasobów miejskich i zarządzania nimi, rozumiejąc je jako miejskie dobra wspólne. Takie publiczno-społeczne podejście do zarządzania zapewni sprawiedliwy i otwarty dostęp, partycypacyjną decyzyjność, trwałość i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

Come In! (wcześniej OpenHouses)

Újbuda (HU) Gheorgheni (RO) Forlì (IT) Varaszdin (HR) Plasencia (ES) Warszawa (PL) Pori (FI)

Wspólnym wyzwaniem rozwojowym miast partnerów Sieci Transferu Come in! jest mobilizowanie obywateli, wzmacnianie postaw obywatelskich i angażowanie w sprawy miejskie poprzez podnoszenie ich świadomości w zakresie wartości dziedzictwa architektoniczno-budowlanego i zmniejszenia izolacji społecznej. Uwidacznia to również gminną rolę pośredniczenia (rozumianego jako tworzenie warunków dla zainteresowanych stron w celu twórczego kształtowania środowiska miejskiego i polityk publicznych).

com.unity.lab

Lizbona (PT) Bari (IT) Aalborg (DK) Ostrava (CZ) Sofia Gmina (BG) Lublin (PL) Lille Metropole (FR) Den Haag (NL)

Strategia rozwoju lokalnego dla obszarów interwencji priorytetowej w Lizbonie zapewnia miastu szereg zintegrowanych narzędzi do walki z ubóstwem miejskim i wzmacniania lokalnych społeczności. Strategia opiera się na współrządzeniu i oddolnej perspektywie partycypacyjnej, zapewniającej horyzontalne i oparte na współpracy podejście lokalne, mające na celu złagodzenie wykluczenia społecznego, gospodarczego, środowiskowego i miejskiego. W konsekwencji powstanie inteligentny i skuteczny zestaw narzędzi do realizacji zrównoważonego życia w miastach i wzmocnienia spójności społeczno-terytorialnej.

ONSTAGE (wcześniej Music schools for social change)

L'Hospitalet de Llobregat (ES) Gmina Adelfia (IT) Aarhus (DK) Valongo (PT) Brno (CZ) Katowice Miasto Ogrodów (PL) Grigny (FR)

Trzynaście lat temu EMMCA powstała w mieście L'Hospitalet jako nowy model szkoły muzycznej, która wykorzystuje muzykę jako narzędzie integracji społecznej. Odkryto w niej innowacyjną metodę ożywiania społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ten różni się od tradycyjnych szkół muzycznych, w przeciwieństwie do nich daje równe szanse wszystkim mieszkańcom miasta w dostępie do kursów muzycznych, współpracuje ze szkołami podstawowymi i tworzy przestrzeń do wzmacniania spójności społecznej. Zajmuje się lokalnymi problemami, takimi jak wykluczenie, bezrobocie wśród młodzieży i przedwczesne przerywanie edukacji szkolnej.

Playful Paradigm

Udine (IT) Kłajpeda (LT) Rada miasta Cork (IE) Larissa (EL) Novigrad (HR) Viana do Castelo (PT) Katowice (PL) Esplugue (ES)

Miasta mogą się wykazać wyjątkowymi możliwościami sprostania wyzwaniom takim jak urbanizacja, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne, wykluczeniem społeczne, jedynie wtedy, gdy współtworzone są w nich sprzyjające i przyjazne miejsca. Celem projektu jest przeniesienie opartego o grywalizację "paradygmatu zabawy", będącego innowacyjną koncepcją promowania integracji społecznej, zdrowego stylu życia i świadomości energetycznej, mediacji międzypokoleniowej i kulturowej, tworzenia miejsc i dobrobytu gospodarczego. Gry oferują nowe strategie angażowania interesariuszy miejskich w rozwój miast.

RU:RBAN (wcześniej RURAL)

Rzym (IT) Coruña (ES) Wilno (LT) Kraków (PL) Common Benefit Enterprise of Thessaloniki Municipality (EL) Caen (FR) Loures (PT)

Dobrą Praktyką Rzymu jest "Model zarządzania ogrodami miejskimi w Rzymie". Ma on zostać przeniesiony do oddalonych geograficznie miast UE, aby zapewnić wymianę doświadczeń i zwiększyć możliwości lokalnego zarządzania. Wysiłki transferowe zostaną przekazane trzem różnym, powiązanym ze sobą tematycznym komponentom, które podzielono na: budowanie umiejętności w zakresie organizowania ogrodów miejskich, inspirowanie i szkolenie osób do zarządzania ogrodami miejskimi (Gardenisers) oraz zarządzanie ogrodami miejskimi i związane z nimi regulacje.

RUMOURLESS CITIES

Amadora (PT) Ioannina (EL) Hamburg - Powiat Hamburg-Altona (DE) Alba Iulia (RO) Comune di Messina (IT) Cardiff (UK) Warszawa (PL)

Sieć koncentruje się na przeniesieniu dobrej praktyki ustanowionej przez miasto Amadora, będącej odpowiedzią na potrzebę wszystkich jej partnerów, która odnosi się do przeciwdziałania rosnącym, negatywnym postawom wobec różnych grup społecznych, w tym dawno osiadłym imigrantów (obywatelom krajów trzecich), Romom, niedawno przybyłym uchodźcom, osobom LGBT oraz ogólnym homofobicznym stereotypom. Przeniesienie dobrej wiedzy opracowanej przez miasto Amadora stanowi odpowiedź na to kluczowe wyzwanie polityczne.

Tropa Verde

Santiago de Compostela (ES) Dimos Pavlou Mela (EL) Budapeszt, Dystrykt 14 Zuglo Municipality (HU) Guimarães (PT) Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (PL) Métropole Nice Côte d'Azur (FR)

Tropa Verde to platforma zachęcająca do odpowiedzialnych zachowań prośrodowiskowych, które umożliwią obywatelom korzystanie z ponownego wykorzystania i recyklingu. Łącząc platformę internetową i mało kosztowne kampanie jest uważany za "ruch obywatelski w pełni zaangażowany w rozwój zrównoważony i gospodarkę cyrkulacyjną". Obywatele otrzymują bony i wymieniają je na nagrody od Rady Miejskiej i lokalnych sprzedawców detalicznych. Łączy miejsca do składowania odpadów (zielone punkty, ośrodki socjalne itp.) z lokalnymi firmami, zapewniając prezenty lub zniżki.

URBAN 

REGENERATION

MIX

Łódź (PL) Baena (ES) Urząd Miasta Birmingham (UK) Zagrzeb (HR) Braga (PT) Métropole Toulouse (FR) Bolonia (IT)

Dobra Praktyka, która ma zostać przeniesiona w tej Sieci Transferu to model miasta współpracującego, który zwiększa partycypację mieszkańców miasta, wspiera równe zaangażowanie i wzmacnia relacje między głównymi interesariuszami procesów rewitalizacji. Głównym celem sieci będzie badanie, identyfikacja i zastosowanie kluczowych czynników sukcesu, związanych z ożywieniem obszarów o przeważającej zabudowie historycznej, ale także przywróceniem dawnych mieszkańców do odnowionych obszarów.

Welcoming International Talent (wcześniej

Movement)

Groningen (NL) Urząd Gminy Zlin (CZ) Magdeburg (DE) Gmina Bielsko-Biała (PL) Edc Debrecen Centrum Rozwoju Gospodarczego (HU) Parma (IT) Leuven (BE)

Szkolnictwo wyższe i gospodarka oparta na wiedzy stały się polem globalnej konkurencji o talenty. Podczas gdy główne europejskie miasta przyciągają zarówno studentów, jak i wykwalifikowanych pracowników ze względu na swoją skalę i renomę, miasta średniej wielkości, takie jak Groningen potrzebują polityki przyciągającej talenty i podtrzymującej aktywność gospodarczą. W ramach tej sieci przeniesiona zostanie Dobra Praktyka Groningen, polegająca na prowadzeniu przyjaznej polityki rozwojowej miasta dla studentów zagranicznych i wykwalifikowanych pracowników.

Innovato-R

Torino (IT) Cluj-Napoca Gmina (RO) Métropole du Grand Paris (FR) Porto Gmina (PT) Veszprem Gmina (HU) Murcia (ES) Rotterdam (NL)

Projekt Innovato-R jest konkursem otwartym skierowanym do pracowników urzędu miasta, mającym na celu rozwój innowacyjnych projektów związanych z poprawą efektywności administracji, zmniejszeniem ilość odpadów i / lub oszczędzaniem zasobów. Propozycje mogą koncentrować się na jakości usług, lepszym zakupie towarów / usług, racjonalizacji kosztów, optymalizacji energetycznej, redukcji skutków biurokracji czy też wzroście znaczenia cyfrowych narzędzi do zarządzania danymi.

ACTive NGOs

Ryga (LV), Siracusa (IT), Agencja Rozwoju Lokalnego Santa Pola (ES) Agencja Rozwoju Dubrownika (HR) Brighton and Hove (UK) Espoo (FI)

Zgodnie z życzeniem mieszkańców i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w 2013 r. został otwarty Ryski Dom ds. NGO w celu wsparcia organizacji pozarządowych i zwiększenia świadomość mieszkańców na temat spraw lokalnych i udziału w działaniach związanych z komunikacją miejską. Dom mieści się w odnowionym budynku szkolnym mając na względzie budowę potencjału organizacji pozarządowych zajmuje się udostępnianiem swoich zasobów, wymianą informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk, szkoleniami z zakresu networkingu i przywództwa. Promuje integrację społeczną, aktywne włączenie społeczne i partycypację obywatelską.

Bio-Canteens

Mouans-Sartoux (FR) Troyan (BG) Gmina Rosignano Marittimo (IT) Trikala (EL) Gmina Torres Vedras (PT) Gmina Vaslui (RO) Lag Pays De Condruses (BE)

W obliczu negatywnego wpływu przemysłu rolno-spożywczego na zdrowie i środowisko, miasta mogą odwrócić niekorzystny trend poprzez zrównoważone zarządzanie żywnością. Poprzez stworzenie stołówek serwujących w 100% organiczne posiłki bez wzrostu kosztów poprzez ograniczenie marnotrawstwa żywności o 80% i wprowadzenie suplementacji białkami roślinnymi, Good BioCanteens Dobra Praktyka miasta Mouans-Sartoux umożliwiła przeniesienie podaży żywności, ożywienie lokalnego rolnictwa i edukację dzieci i rodzin w zakresie zrównoważonej żywności. Aż 85% z nich twierdzi, że zmieniło swoje nawyki żywieniowe.

Re-grow City

Altena (DE) Igoumenitsa (EL) Gmina Isernia (IT) Melgaço (PT) Aluksne (LV) Nyírbátor (HU) Idrija (SI) Manresa (ES)

Re-grow City koncentruje się na rozwoju interwencji, które opierają się na lokalnych możliwościach zatrzymania i odwrócenia długoterminowego kryzysu społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Miasto Altena może pochwalić się sukcesami w zakresie dobrych praktyk, które ułatwiają rozwój zrównoważonych inicjatyw przy minimalnym wykorzystaniu zasobów zewnętrznych. Sieć ta będzie wspierać swoich partnerów przy ożywianiu usług publicznych i gospodarki, regeneracji tkanki miejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście długoterminowego kryzysu.

CARD4ALL

Gijon (ES) Suceava (RO) Jurmała (LV) Gmina Aveiro (PT) Comune di Sassari (IT) Clermont Auvergne Metropole (FR) Antwerpia (BE)

CARD4ALL z hasłem "Twoje miasto w kieszeni" to Sieć Transferu skoncentrowana na wdrażaniu innowacyjnych usług i technologii poprzez system Karty Mieszkańca. Miasta mogą zbierać informacje, aby ulepszyć swoje usługi i wykorzystywać je do działań w ramach procesów partycypacyjnych. Może być stosowana w celu promowania integracji społecznej, lokalnego handlu, mobilności miejskiej i zrównoważonego życia, tworząc w ten sposób Inteligentne Miasto z Inteligentnymi Obywatelami (ang Smart City with Smart Citizens). Zastosowana technologia pozwala na transfer i replikację w różnych kontekstach.

Tech Revolution (wcześniej

ReBoot)

Barnsley (Zjednoczone Królestwo) Pardubice (CZ) Vilanova i la Geltrú (ES) Gmina Nyiregyhaza Miasto z prawami powiatu (HU) Agentia de Dezvoltare Locala Bacau (RO) Piraeus (EL) Schiedam (NL)

Tech Revolution przenosi Dobrą Praktykę Enterprising Barnsley, bazując na doświadczeniach z Digital Media Center, programach wsparcia dla biznesu i powiązanych działaniach typu spin off. Poprzez ułatwienie zdobywania wiedzy związanej z tworzeniem miejsc pracy i zakładaniem przedsiębiorstw we wszystkich sektorach i branżach, chcemy łączyć partnerów z UE w celu dzielenia się pomysłami i praktykami oraz porównywania się z innymi miastami UE, tak aby udostępniać dalej informacje o rozwoju "ekosystemu" potrzebnego do wspierania rozwoju cyfrowego i transformacji gospodarki.