You are here

Aicinām piedalīties URBACT pilotprojektā: Pilsētu inovatīvās darbības pārneses mehānisms

Edited on

09 December 2020
Read time: 1 minute

Izmantojiet URBACT metodi, lai saprastu, pielāgotu un sagatavotos Eiropas Komisijas iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” jeb Urban Innovative Actions (UIA) projektu rezultātu atkārtotai izmantošanai!

Ko sagaidīt?

Balstoties uz URBACT programmas pārneses tīkla (Transfer Network) modeļa panākumiem, URBACT programma un Eiropas Komisijas iniciatīva “Pilsētu inovatīvās darbības” (UIA) ir izstrādājušas izmēģinājuma pārneses mehānismu 14 pabeigtiem UIA projektiem no pirmā projektu konkursa. Jaunajā pilotprojektā tiks finansēti četri sadarbības tīkli, kuru mērķis būs pielāgot UIA inovatīvus risinājumus un izstrādāt Investīciju plānu, lai finansētu to ieviešanu konkrētajā pilsētā. Katrā tīklā būs 4 partneri, tostarp arī UIA vadošā pilsēta.

Tas būs aizraujošs atklājumu un pieredzes dalīšanas ceļojums, kas dos iespēju pilsētas ieinteresētajām personām, mainīt pilsētas darbību un reāli ietekmēt vietējo līmeni. Tas viss tiks panākts, izmantojot ekspertu atbalstu un pārbaudītu URBACT apmaiņas metodi un dažādus rīkus, kas tiks pielāgoti jūsu vajadzībām.

Kā pieteikties?

  • Rūpīgi izlasiet nolikumu un norādījumus pretendentiem, kā arī visus citus dokumentus, kas atrodami zemāk sadaļā “Svarīgi dokumenti”;
  • Izskatiet UIA projektu aprakstu izveidotajā platformā, atrodiet interesējošos projektus un nodibiniet kontaktu ar vadošo partneri.

Ar ko sazināties?

Visi jautājumi, kas saistīti ar UIA pārneses mehānismau, ir adresēti: uiatm@urbact.eu

Svarīgi dokumenti:

Citi materiāli (būs pieejami 2020. gada decembra beigās):

Daži citi materiāli būs pieejami līdz 2020. gada decembra beigām, lai palīdzētu jums sagatavot tiešsaistes pieteikuma veidlapu:

  • Praktisks ceļvedis SYNERGIE pieteikumam
  • Uzdevumu pielikums Word formātā
  • Excel versija budžeta sastādīšanai

Jūsu pieteikuma iesniegšanas termiņš tiešsaistē ir 2021. gada 1. februāris plkst. 15.00 (pēc CET)

Mēs ceram saņemt jūsu projektu priekšlikumus, lai turpinātu virzīties uz pārmaiņām labākās Eiropas pilsētās!