You are here

Aicinām pieteikties dalībai VARAM organizētajā pasākumā plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistus

Edited on

07 September 2021
Read time: 2 minutes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar URBACT programmu no š.g. 22. līdz 24.septembrim organizē tiešsaistes pasākumu Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālistiem par teritoriju attīstības plānošanu un Eiropas Savienības (ES) fondu piesaisti jaunajā administratīvi teritoriālajā ietvarā.

Pasākums ir turpinājums VARAM citus gadus iesāktajai tradīcijai, organizējot vasaras skolas – nometnes attīstības plānošanas un projektu speciālistiem. Šogad pasākuma dalībniekus sagaida plaša programma trīs dienu garumā, kurā varēs papildināt zināšanas virzībai uz viedumu, klimatneitralitāti un digitālo transformāciju attīstības plānošanas un īstenošanas procesā, uzlabot pārmaiņu vadības prasmes, dalīties pieredzē par teritoriju attīstības plānošanu un ES fondu piesaisti jaunajā administratīvi teritoriālajā ietvarā, kā arī gūt iedvesmu darbam pārmaiņu apstākļos.
 

Aicinām pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas un projektu speciālistus, kā arī citus interesentus pieteikties dalībai pasākumam, līdz š.g. 10. septembrim aizpildot anketu vietnē ŠEIT.

Ir arī pievienota detalizēta darba kārtība ŠEIT un pieslēgšanas saite reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta tuvāk pasākuma norises datumam.


Pasākuma pirmajā dienā, ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, jaunus uzstādījumus attīstības plānošanai un ES fondu piesaistei (t.sk. viedums, klimatneitralitāte, digitālā transformācija), kā arī COVID-19 pandēmijas ietekmi, pasākuma dalībniekiem būs iespējas iegūt jaunas zināšanas un prasmes par darbību pārmaiņu apstākļos. Tāpat tiks sniegti labās prakses iedvesmas stāsti, iedrošinot pasākuma dalībniekus darbam pārmaiņu apstākļos.

Pasākuma otrajā dienā paredzēta diskusija ar VARAM un neatkarīgajiem ekspertiem ar mērķi izvērtēt reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas ieceres, sniedzot ieteikumus attīstības plānošanas dokumentu pilnveidošanai, lai aktīvāk un kvalitatīvāk virzītos uz viedumu, klimatneitralitāti un digitālo transformāciju, ņemot vērā sociāli ekonomisko situāciju reģionos. Tāpat plānots sniegt informāciju par attīstības un budžeta plānošanas sasaisti, veicinot pašvaldību budžeta mērķtiecīgāku izmantošanu, labu pārvaldību, sabiedrības līdzdalību un citu resursu piesaisti līdzsvarotai dzīves vides attīstībai.

Pasākuma trešajā dienā, ar mērķi sniegt ieteikumus veiksmīgāk iesaistīties URBACT un Interreg programmās, plānots pasākuma dalībniekus informēt par Eiropas teritoriālās sadarbības programmas URBACT līdzšinējo projektu pieredzi un aktualitātēm. Tāpat plānots sniegt ieteikumus veiksmīgai sadarbībai online vidē, kas ir aktuāli COVID-19 pandēmijas apstākļos un jaunajā teritoriālajā ietvarā, nodrošinot sadarbību starp pašvaldības struktūrvienībām un pašvaldībām. Tiks organizēta arī iedvesmas sesija jauniem, inovatīviem projektiem, izmantojot URBACT un Interreg programmu atbalstu.
 

Tāpat, lai jau pirms apmācībām varētu viens otru iepazīt un noskaņoties apmācībām, aicinām piedalīties Interreg programmu organizētajās foto orientēšanās spēlēs – Jelgavā (11.09.), Cēsīs (18.09.) un Rēzeknē (18.09.). Pielietojot apmācību laikā iegūtās zināšanas, prasmes un emocijas, aicinām turpināt satikšanos orientēšanās spēlēs Rīgā (24.09. un 25.09.) un Kuldīgā (25.09.). Detalizētāka informācija par spēlēm pieejama ŠEIT.


Pasākums tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekta Nr. 10.1.2.0/18/TP/004 Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai un VARAM budžeta programmas 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana",  69.08.00. apakšprogrammas “Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)", projekta “VARAM/69.08.00_9 – URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšana”.