You are here

Aicinām reģistrēties - ātrais kurss iedzīvotāju līdzdalībā: pieredze no Madrides

Edited on

05 March 2019

 

URBACT  organizē pasākumu kopā ar Madrides pilsētu ar mērķi paaugstināt pilsētu kapacitāti iedzīvotāju līdzdalības iespēju nodrošināšanā.

 

Kāpēc šāds pasākums?

URBACT ļoti atbalsta principu par iedzīvotāju līdzdalību pilsētu pārvaldē. Bet ko īsti tas nozīmē? Un kādā veidā pilsētas var paaugstināt savu kapacitāti šī principa īstenošanai?

Visā Eiropā pilsētu pašvaldības pēta jaunus veidus kā komunicēt un iesaistīt iedzīvotājus. Tas ir īpaši svarīgi situācijās, kad iedzīvotāju uzticēšanās pārvaldes institūcijām ir zema. Jaunas digitālās platformas sniedz potenciālu atjaunot un atsvaidzināt saikni ar iedzīvotājiem, sniedzot viņiem iespēju ietekmēt pilsētas attīstību nākotnē. Tomēr, šīs pašas digitālās platformas var tikt izmantotas arī ar mērķi graut demokrātiskos procesus.

Kopš 2015.gada Madrides pašvaldība ir izveidojusi tiešsaistes platformu Decide Madrid. Platforma ir veidota ar mērķi veicināt atklātību un sabiedrības iespējas līdzdarboties pilsētas attīstības un investīciju lēmumu pieņemšanas procesos. Šī platforma ir piemērs jaunajai un augošajai atvērtā koda iedzīvotāju iesaistes tehnoloģiju paaudzei Eiropas pilsētās.

Izmantojot atvērtā koda programmatūru, Decide Madrid iedzīvotājiem sniedz šādas līdzdalības iespējas:

  • Sniegt izdevumu priekšlikumus līdzdalīgā budžeta procesā
  • Sniegt ieteikumus pilsētas pašvaldībai
  • Sniegt atgriezenisko saiti par domes sēdēm un svarīgiem balsojumiem
  • Debatēt par būtiskiem jautājumiem

Madride ir ļoti daudz mācījusies caur šo pieredzi, un joprojām turpina mācīties. Daudz kas no apgūtā ir aktuāls arī citām dažāda lieluma pilsētām visā Eiropā. Tāpēc, URBACT, kā daļu no programmas kapacitātes paaugstināšanas pasākumiem pilsētu pašvaldībām, sadarbībā ar Madrides pilsētu 2019.gada 11.aprīlī organizē pasākumu par iedzīvotāju līdzdalību pilsētu pārvaldē un Madrides pieredzi.

 

Kas ir aicināti apmeklēt?

Pasākums ir atvērts visiem un mērķauditorija ir pilsētu pašvaldību darbinieki un ieinteresētās puses no visas Eiropas. Dalībniekiem varētu būt interese izveidot līdzīgas līdzdalības platformas savā pilsētā. Vai arī viņiem jau darbojas līdzīgs mehānisms, bet ir interese mācīties no Madrides pieredzes.

Pasākums ir par brīvu, un URBACT pilsētas (kas pašlaik iesaistītas URBACT tīklos) var izmantot projektu budžetu ceļ un uzturēšanās izdevumu segšanai atbilstoši programmas vadlīnijām.

Pasākuma darba valoda ir angļu.

 

Kādi būs dalībnieku ieguvumi?

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar Decide Madrid modeli, un sniegt pietiekamas zināšanas, lai varētu izvērtēt modeļa pielāgošanas un izmantošanas iespējas savās pilsētās.

Dalībniekiem būs iespēja mācīties no Madrides pieredzes – tai skaitā lietas, ko ar šodienas pieredzi Madride būtu darījusi citādāk. Mācību fokusā būs ne tikai digitālā dimensija, bet arī modeļa rezultātā radušies procesu un pārvades jautājumi. Šis interaktīvais un praktiskais pasākums dos iespēju izvērtēt Madrides modeļa pielietošanu citās pilsētās.

 

Reģistrācija

Plānotais dalībnieku skaits ir ierobežots, lai sniegtu maksimālas iespējas grupas komunikācijai.

Aicinām reģistrēties šeit, bet lūdzu ņemiet vērā, ka vietas nav garantētas kamēr nav saņemts apstiprinājums no URBACT. Cenšamies nodrošināt līdzsvarotu dažādu grupu dalību, un dosim Jums ziņu tiklīdz tas būs iespējams.

Reģistrācija atvērta līdz 2019.gada 15.martam.

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam rakstīt c.gravier@urbact.eu

 

Priecāsimies Jūs redzēt šajā aizraujošajā un aktuālajā pasākumā!