You are here

Akciótervezési felhívás – a legfontosabb információk

Edited on

07 February 2019

Az új, akciótervezési hálózatok alakításáról szóló felhívással kapcsolatban az URBACT program Titkársága egy prezentációban mutatja be a legfontosabb tudnivalókat. A 2019. február 5-i infónapon ezt ismertettük, de röviden itt is közreadjuk. Emellett természetesen érdemes tanulmányozni a programban való részvétel hivatalos dokumentumait, a Feladatmeghatározást (ToR) és az Útmutatót.

A programról pár szóban

Az URBACT egy olyan Európai Területi Együttműködési Program, amelynek fő célja az integrált fenntartható városfejlesztés előmozdítása Európában. Célcsoportját az EU városai adják: városi alkalmazottak, azaz szakpolitikai döntéshozók, szakemberek. A 2002 óta működő programban eddig közel 1000 város vett részt 139 városhálózatban.

Az ún. URBACT-módszer segíti, hogy minden város személyre szabott megoldásokat kapjon. A módszer lényege

 • az integrált megközelítés – a különböző ágazatok, szakpolitikák és területi kormányzási szintek egyidejű kezelése;
 • a részvételi megközelítés – valamennyi helyi érdekelt fél bevonása;
 • a nemzetközi tapasztalatcsere – tanulás egymástól, tudástranszfer;
 • szakértők biztosítása – testreszabott szakértői támogatás minden városhálózatnak

A program három fő tevékenységi köre:

 1. NEMZETKÖZI VÁROSHÁLÓZATOK: Városok közötti tapasztalatcsere és tanulás - tapasztalatok megosztása (problémák, megoldások), a bevált gyakorlatok megtalálása az integrált várospolitikák kialakításához és végrehajtásához
 2. KAPACITÁSÉPÍTÉS: A városi szakemberek és döntéshozók készségfejlesztése a városfejlesztés integrált és részvételen alapuló megközelítéseinek kidolgozásához
 3. KAPITALIZÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ: Városfejlesztési ismeretek, szakpolitikai ajánlások, helyes gyakorlatok kommunikálása a döntéshozók és szakemberek szélesebb köre felé

A jelenlegi felhívás: akciótervezési városhálózatok alakítása

Az első sikeres akciótervezési kört követően az URBACT III Program második felhívása 23 akciótervezési hálózatot támogat. A korábbi projektek megismeréséhez érdemes áttekinteni a program legújabb, ‘Cities in Action Stories of Change’ című publikációját (LINK).

A program az Akciótervezési projekteket azoknak a városoknak ajánlja, amelyek…

 • egy városi kihívásra/problémára keresnek választ egy integrált akcióterv megalkotásával,
 • törekednek a helyi szakpolitikák javítására vagy megváltoztatására az európai jó gyakorlatok megismerése és a hasonló kihívásokkal küzdő más európai városok közötti ismeretek cseréje révén,
 • szívesen vesznek részt a fő helyi érdekeltek bevonásában és a részvételen alapuló kultúra gyakorlásában azáltal, hogy új eszközöket és módszereket tanulnak a bevonással kapcsolatban.

Az akciótervezési városhálózatoknak szóló projektek megvalósulása két fázisban történik. Az előkészítő szakaszban a problématerület megvizsgálásával egy alapozó tanulmányt kell létrehozni. Ezt követi a 2. fázis, vagyis az akcióterv elkészítése. Mindkét fázist szakértők segítik, és a nemzetközi és helyi partnerek együttműködésén alapul.

Legfontosabb dokumentumok (angolul)

FELADATMEGHATÁROZÁS: Terms of Reference – Call for the creation of up to 23 Action Planning networks

ÚTMUTATÓK:

Kik a jogosultak?

A programban való részvételre az EU tag- és partnerországainak minden városa jogosult, tehát kis- és nagyvárosok önkormányzatai, kerületi önkormányzatok, várostérségi vagy agglomerációs önkormányzatok, sőt, önkormányzat által alapított helyi városfejlesztési cégek, ügynökségek is. Emellett ún. “non-city” partnerek (egyetemek) csak városhálózati partnerként szintén részt vehetnek.

A városhálózatok összeállítása

Egy városhálózat (projekt) egy vezető partnerből és 6-9 projektpartnerből áll, vagyis összesen minimum 7, maximum 10 városból. Mivel megtörténhet, hogy egy város az utolsó pillanatban kiszáll, vagy hiányos valamilyen dokumentációja, érdemes 7-nél nagyobb számú partnerséget készíteni elő.

A városhálózat összeállításánál törekedni kell a területi egyensúlyra, vagyis az EU kevésbé fejlett térségeiből is be kell vonni 3-5 várost, emellett az észak-dél egyensúlyra is érdemes törekedni.

Fontos, hogy egy város csak 1 projekt vezető partnere lehet, illetve 2 projekt partnervárosa. A kiválasztási kritériumok kedveznek azoknak a partnerségeknek, amelyekben új városok is részt vesznek. A mostani felhívásban egy országból akár több város is szerepelhet egy adott városhálózatban.

Vezető szakértők

Minden projekt vezető szakértőket választ. Első körben javasolhat 3 validált vezető szakértőt, akik közül egy majd a projekt fő tanácsadója lesz. Közülük legalább egy hölgy legyen, hogy a női nézőpont is kellően reprezentált lehessen. A projekt témájára tekintettel a Titkárság is tesz javaslatot szakértőre.

 • A validált URBACT szakértők adatbázisa közel 230 szakértőt tartalmaz > LINK
 • Ajánlhatsz szakértőt, hogy jelentkezzen URBACT validált szakértőnek > itt
 • Kérheted, hogy a program jelöljön ki szakértőt!  Ezt jelezni kell itt: @Partner Search Tool > LINK

Az 1. fázist egy vezető szakértő segíti (40 napra). Támogatja a partnerséget az 1. fázis valamennyi tevékenységében (különösen a Megalapozó tanulmány /Baseline Study/ létrehozásában)

A 2. fázist egy vezető szakértő és egy vagy több ad hoc szakértő segíti (130 nap). Az 1. fázis vezető szakértője javasolható a 2. fázisra is, ha bevált.

A program tanulási folyamata 

…három fő részből áll.

 • Az egyik a nemzetközi tevékenységekhez kapcsolódik: tanulmányutak, műhelymunkák (peer-review-k, deep dive workshopok). Ezeken a várospartnerek egymás helyzetébe is belelátnak, ötleteiket kicserélik, létrejön egy hálózati tudás.
 • A másik szint a helyi URBACT csoporthoz kötődik: a helyi érintettekkel való együttműködés során készül el az integrált akcióterv, illetve sor kerülhet megoldások kisléptékű tesztelésére, living labok szervezésére.
 • A program harmadik tanulási szintje a tapasztalatok beépülése az URBACT tudástárba, ami a cikkeken, tanulmányokon, publikációkon keresztül a világ valamennyi városa számára hozzáférhető.

Pénzügyi források

 • Egy akciótervezési projekt teljes költségvetése legfeljebb 750 000 EURO (1. és 2. fázis)
 • Egy akciótervezési projekt 1. fázisának összes támogatható költsége legfeljebb 150 000 EURO.

ERFA társfinanszírozási arány a fejlett régiókban (nálunk a Közép-Magyarországi régióban) 70%, a kevésbé fejlett régiókban 85%.

Ezen felül a szakértői költségvetés 127 500 EURO mindkét fázisra, ami 170 szakértői nap (40 nap az 1. fázisban).

Hogyan találjunk partnereket?

A program biztosít egy partnerkereső eszközt. Ezen keresztül:

 • közzéteheted saját témajavaslatod
 • megnézheted másokét
 • a potenciális partnerekkel kapcsolatba léphetsz
 • jelezheted, hogy igényelsz validált vezető szakértőt

A Nemzeti URBACT Tájékoztatási Pontok (NUP) is segítenek a partnerek összehozásában

Hogyan írjunk jó pályázatot?

A pályázati űrlap és a kritériumok a felhívás ToR-jában megtalálhatók. A sikeres pályázat megírásának minden szempontja megtalálható az Útmutatóban, beleértve az 1. fázis valamennyi tevékenységének magyarázatát (két munkacsomagba szervezve), illetve a pályázati űrlap különböző szakaszaival kapcsolatos tippeket és javaslatokat. http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open

A benyújtás folyamata

A projekt benyújtásához a pályázónak két lépést kell végrehajtani:

 • Kitöltés, benyújtás 1. fázisra a Synergie-CTE-n keresztül angolul. Csak a Synergie-CTE használatával benyújtott pályázatok elfogadhatók. (Részletes információk itt: Practical guide to SYNERGIE application
  Az 1. fázisra vonatkozó pályázat online benyújtásának határideje 2019. április 17., 15.00 CET.
 • A pályázati csomag beküldése emailben: APN@urbact.eu címre! Az e-mailnek legkésőbb 2019. április 18-án, 15.00 óráig be kell érkeznie.

Elbírálási folyamat

Az akciótervezési projektekre benyújtott pályázatokat a Külső Értékelő Panel értékeli az értékelési szempontok alapján. A Monitoring Bizottság 2019. június 26-ig hagyja jóvá a nyertes pályázatokat.

Az 1. fázis hivatalos kezdő időpontja 2019. szeptember 2.

Hasznos dokumentumok, információk

Referencia-dokumentumok:

URBACT Titkárság

 • A felhívással kapcsolatos kérdéseivel felveheti a kapcsolatot az URBACT Titkárságával a következő e-mail címen: apn@urbact.eu
 • A Titkárság által szervezett webinariumat is igénybe lehet venni a felhívás honlapján keresztüli regisztráció után:
  • Február 7., 14:00 CET: Partnerség-építés
  • Március 7., 14:00 CET: Az 1. fázis tevékenységei
  • Április 4., 14:00 CET: A költségvetés kialakítása és a pályázat benyújtása
  • Áprlis 11., 14:00 CET:  Hibaelhárítás – különös tekintettel a SYNERGIE-CTE online pályázati platformmal kapcsolatban

Partnerkereső: http://urbact.eu/partner-search-tool