You are here

AKTUALNE PROPOZYCJE DO DRUGIEJ EDYCJI SIECI TRANSFERU!

Edited on

09 April 2021
Read time: 2 minutes
Sieci Transferu URBACT cieszyły się sporym sukcesem (zapraszamy do zapoznania się z raportem).
Obecnie został otwarty nabór na drugą edycję Sieci Transferu.

Nie wszystkie sieci projektowe, które działały w pierwszej edycji zgłoszą ponownie chęć działania w ramach Sieci Transferu i przekazania swoich Dobrych Praktyk innym miastom europejskim. Ostatecznie może powstać 7 Sieci transferu. Trwać mają 18 miesięcy (krócej niż poprzednia edycja) a liczba partnerów będzie ograniczona do 5-iu, wliczając w to Partnera Wiodącego.

Miasta chcące skorzystać z możliwości udziału w nowych Sieciach Transferu zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi oraz innymi ważnymi informacjami, w tym listą zakończonych projektów zamieszczoną w artykule o naborze. Poniżej zamieszczona jest skrócona w opisie lista tych projektów, z zaznaczeniem tych, które zapraszają polskie miasta do dołączenia do nich. Zachęcamy do szybkiej odpowiedzi, bo termin naboru jest bardzo krótki!

Pozostałe sieci jeszcze nie potwierdziły chęci rozpoczęcia działań lub jeszcze nie skontaktowały się z naszym zespołem. Lista będzie uaktualniana codziennie do zakończenia naboru.

W dniu 26.03.2021 odbyło się krótkie spotkanie informacyjne, dotyczące tego naboru:

 
 
 

SIECI TRANSFERU URBACT, DRUGA EDYCJA 2021 – 2022

SIEĆ

LIDER SIECI

SKRÓTOWY OPIS PROJEKTU

Szuka partnera

Com.unity.
lab
 

 

Lizbona (PT)

 

Strategia rozwoju lokalnego dla obszarów interwencji priorytetowej opiera się na współrządzeniu i oddolnej perspektywie partycypacyjnej, zapewniającej horyzontalne i oparte na współpracy podejście lokalne, mające na celu złagodzenie wykluczenia społecznego, gospodarczego, środowiskowego i miejskiego.

Szuka polskiego partnera. Formularz dla chętnych dostępny w Krajowym Punkcie URBACT. Prosimy o kontakt

BLUACT

 

Piraeus (EL)

Miasto Piraeus uruchomiło Inicjatywę BlueGrowth, innowacyjny konkurs dla niebieskiej gospodarki, celem wzmocnienia tradycyjnych działań gospodarczych związanych z sektorem morskim z innowacyjnymi pomysłami biznesowymi.

Szuka polskiego partnera

 

RU:RBAN

Rzym (IT)

Dobrą Praktyką Rzymu jest "Model zarządzania ogrodami miejskimi w Rzymie": budowanie umiejętności w zakresie organizowania ogrodów miejskich, inspirowanie i szkolenie osób do zarządzania ogrodami miejskimi (Gardenisers) oraz zarządzanie ogrodami miejskimi i związane z nimi regulacje.

Szuka polskiego partnera

 

RUMOURLESS CITIES

Amadora (PT)

Sieć koncentruje się na przeniesieniu dobrej praktyki ustanowionej przez miasto Amadora, będącej odpowiedzią na potrzebę wszystkich jej partnerów, która odnosi się do przeciwdziałania rosnącym, negatywnym postawom wobec różnych grup społecznych. Przeniesienie dobrej wiedzy opracowanej przez miasto Amadora stanowi odpowiedź na to kluczowe wyzwanie polityczne.

Szuka polskiego partnera

 

Tech Revolution

Barnsley (Zjednoczone Królestwo)

Tech Revolution przenosi Dobrą Praktykę Enterprising Barnsley, bazując na doświadczeniach z Digital Media Center, programach wsparcia dla biznesu i powiązanych działaniach typu spin off. Poprzez ułatwienie zdobywania wiedzy związanej z tworzeniem miejsc pracy i zakładaniem przedsiębiorstw we wszystkich sektorach i branżach, chcemy łączyć partnerów z UE w celu dzielenia się pomysłami i praktykami oraz porównywania się z innymi miastami UE, tak aby udostępniać dalej informacje o rozwoju "ekosystemu" potrzebnego do wspierania rozwoju cyfrowego i transformacji gospodarki.

Szuka polskiego partnera

 

Playful Paradigm

Udine (IT)

Celem projektu jest przeniesienie opartego o grywalizację "paradygmatu zabawy", będącego innowacyjną koncepcją promowania integracji społecznej, zdrowego stylu życia i świadomości energetycznej, mediacji międzypokoleniowej i kulturowej, tworzenia miejsc i dobrobytu gospodarczego.

Szuka polskiego partnera

 

Bio-CanteensMouans-Sartoux (FR)Poprzez stworzenie stołówek serwujących w 100% organiczne posiłki bez wzrostu kosztów poprzez ograniczenie marnotrawstwa żywności o 80% i wprowadzenie suplementacji białkami roślinnymi. Good BioCanteens Dobra Praktyka miasta Mouans-Sartoux umożliwiła przeniesienie podaży żywności, ożywienie lokalnego rolnictwa i edukację dzieci i rodzin w zakresie zrównoważonej żywności. Szuka partnera
BeePathNetLjubljana (SI)Idea dobrej praktyki BEE PATH jest bardzo prosta - pszczoły są najlepszym wyznacznikiem zdrowego środowiska! Projekt BeePathNet odnosi się do, powiązanych z pszczelarstwem, miejskich problemów dotyczących środowiska, różnorodności biologicznej i samowystarczalności żywieniowej.Szuka partnera

 

Poniższe sieci nie potwierdziły jeszcze rozpoczęcia prac

 

Volunteering CitiesAthienou (CY)Sieć Transferu wesprze wolontariat dla radzenia sobie z wykluczeniem społecznym i ubóstwem lokalnej społeczności, nadając mu większe uprawnienia. Sieć ma na celu ustrukturyzowanie działalności wolontaryjnej, wspierając podejście oddolne, tak aby wolontariusze mogli decydować o działaniach i nimi kierować. Partnerstwo skompletowane

CIVIC eSTATE

Neapol (IT)

Celem sieci jest adaptacja i przeniesienie Dobrej Praktyki Miasta Neapolu Lost & Found. Sieć ma na celu zagwarantowanie zbiorowego korzystania z kluczowych zasobów miejskich i zarządzania nimi, rozumiejąc je jako miejskie dobra wspólne. Takie publiczno-społeczne podejście do zarządzania zapewni sprawiedliwy i otwarty dostęp, partycypacyjną decyzyjność, trwałość i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

 

Come In!

Újbuda (HU)

Wspólnym wyzwaniem rozwojowym miast partnerów Sieci Transferu Come in! jest mobilizowanie obywateli, wzmacnianie postaw obywatelskich i angażowanie w sprawy miejskie poprzez podnoszenie ich świadomości w zakresie wartości dziedzictwa architektoniczno-budowlanego i zmniejszenia izolacji społecznej.

 

ONSTAGE

L'Hospitalet de Llobregat (ES),

W przeciwieństwie do tradycyjnych szkół muzycznych,szkoły w tym projekcie daje równe szanse wszystkim mieszkańcom miasta w dostępie do kursów muzycznych, współpracuje ze szkołami podstawowymi i tworzy przestrzeń do wzmacniania spójności społecznej. Zajmuje się lokalnymi problemami, takimi jak wykluczenie, bezrobocie wśród młodzieży i przedwczesne przerywanie edukacji szkolnej.

 

Innovato-R

Torino (IT)

Projekt Innovato-R jest konkursem otwartym skierowanym do pracowników urzędu miasta, mającym na celu rozwój innowacyjnych projektów związanych z poprawą efektywności administracji, zmniejszeniem ilości odpadów i / lub oszczędzaniem zasobów.

 

Poniższe sieci raczej nie wsytartują (potwierdzone)

On BoardViladecans (ES)Sieć nie wystartuje 
Re-grow CityAltena (DE)Sieć nie startuje 
RemixŁódź (PL)Sieć nie wystartuje 
Welcoming International TalentGroningen (NL)Sieć nie wystartuje 
ALT/BAUChemnitz (DE)Sieć nie wystartuje 
ACTive NGOs Ryga (LV)Ryga (LV) Sieć nie wystartuje 
Making SpendMatterPrestonSieć nie wystartuje 
C-ChangeManchester (UK)Sieć nie wystartuje 
Tropa VerdeSantiago de Compostela (ES)Sieć nie wsytartuje 

CARD4ALL

Gijon (ES)

Sieć nie wystartuje