You are here

Alphen aan den Rijn na poti do zeleno-modrega mesta!

Edited on

25 May 2021
Read time: 4 minutes

Alphen aan den Rijn je občina v nizozemski provinci Južna Holandija.

 

Prvotno rimsko mesto se je industrializiralo v 19. in 20. stoletju. Obrobje in vasi se v glavnem ukvarjajo s kmetijstvom, vključno z vasjo Boskoop, ki slovi po svojih 560 rastlinjakih. To zeleno zaledje je pomemben gospodarski steber mesta Alphen aan den Rijn in bo igralo pomembno vlogo pri preobrazbi mesta, ki se osredotoča na zdravje.

 

V zadnjih letih je mesto Alphen aan den Rijn vse bolj izpostavljeno posledicam rasti prebivalstva, podnebnih sprememb in 24-urnega gospodarstva. Da bi kar najbolje izkoristili omejen prostor, so zelene površine žrtvovali za gosto poseljenost. Mesto je tudi vse bolj obremenjeno, zdravje ljudi in narave pa je ogroženo zaradi onesnaženosti zraka, vročinskih valov, suše in poplav ter dejavnikov nezdravega življenjskega sloga. Da bi ta trend obrnili, so se v Alphen aan den Rijnu zavzeli za izboljšanje zdravja ljudi in narave s programom Green-Blue (zeleno-modro).

Cilj programa Green-Blue so zdravi prebivalci, podnebno odporno mesto in vitalno gospodarstvo. Dosegli pa jih bodo s pobudami na petih področjih, to so zdravje, ozelenitev, upravljanje z vodami, pametna in čista mestna logistika ter energetski prehod.

A. Uporaba zelene in modre za zdrav življenjski slog in čist zrak

Med projektom se bodo otroci v lokalnih šolah naučili ceniti pomen narave, zdrave hrane in gibanja. Tekaške steze v središču mesta ponujajo enostavno možnost za vadbo mladih in starih. Z zgodnjim spodbujanjem zdravega načina življenja lahko preprečimo kasnejše zdravstvene težave.

Alphen se zavzema tudi za izboljšanje kakovosti zraka. Odstranjuje glavne vzroke onesnaževanja zraka ter vzpodbuja trajnostno mobilnost in trajnostno oskrbo z energijo (glej D in E). Pri čiščenju zraka pa si pomagajo tudi z zelenimi rastlinami, ki čistijo zrak (glej B). Vključeni so lokalni pridelovalci in vrtnarji v regiji, ki zagotavljajo rastline, sadje in zelenjavo za šole ter zelenje za čiščenje zraka.

 

B. Ozelenjevanje mesta za povečanje privlačnosti in biotske raznovrstnosti

Da bi središče mesta postalo bolj privlačno in trajnostno, namerava Alphen dodati zelene površine, strehe in stene, vključno z javnimi vrtovi in ​​obcestnimi gredami, napolnjenimi z rožami. Tako bo središče privlačnejše, poleg tega pa bo zelenje pomagalo absorbirati močne padavine in čistiti zrak (glej C).

Pri gradnji in vzdrževanju bo mesto sodelovalo z drevesnicami Greenport Boskoop, kjer bodo s svojim strokovnim znanjem pomagali pri izbiri rastlin, primernih za urbano okolje, ki jih je enostavno vzdrževati in prispevajo k biotski pestrosti. Z lokalnimi podjetji bodo sklenili dolgoročne pogodbe, in tako zagotovili ustrezno vzdrževanje zelenja na daljši rok ("green-as-a-a service", zeleno kot storitev). Ustanavlja se tudi Zeleni sklad, ki lastnikom nepremičnin ponuja financiranje za ozelenitev njihovih nepremičnin in zemljišč.

 

C. Uporaba modrega in zelenega za blaženje posledic ekstremnih padavin, suše in vročine ter povečanje privlačnosti

Podnebne spremembe pomenijo, da imamo vse pogostejše padavine, vročino in sušo. To ogroža zdravje, varnost in lastnino prebivalcev, podjetij in občine.

Z odvajanjem in shranjevanjem vode v tleh, bazenih, ribnikih in na zelenih strehah se zmanjša škoda, ki jo lahko povzročijo poplave. Shranjevanje vode pomaga tudi pri reševanju suše in zagotavlja vodni vir za rastline. Drevesa tudi hladijo prostor okoli sebe, zaradi česar je središče mesta bolj prijetno in varno v vročih poletnih mesecih.

 

D. Prenova mestne logistike, izboljšanje dostopnosti in varnosti v cestnem prometu in kakovosti zraka

Urbana logistika je ključnega pomena za mestna gospodarstva. Učinkovita mestna logistika zagotavlja, da trgovine pravočasno prejmejo blago, zbirajo odpadke, restavracije lahko postrežejo svoje goste in dostavijo spletna naročila. Skoraj vsa nizozemska mesta se zaradi rasti prebivalstva in vse več spletnega nakupovanja srečujejo s povečanjem števila dostavnih vozil. Več dostavnih vozil pomeni več emisij, ki škodujejo zdravju, povečan promet pa zmanjšuje tudi kakovost življenja, dostopnost in varnost v mestih.

Da bi se spopadel s tem izzivom, je Alphen investiral v pametno logistiko in električna vozila za učinkovito oskrbo mestnega središča brez emisij. S sopotništvom, uporabo logističnih vozlišč in kombiniranjem dostave in vračil se bo število potovanj zmanjšalo. Z manj vozili v mestu in več zalog v logističnih vozliščih ostaja na ulicah več prostora za druge rabe.

 

E. Zmanjšanje porabe energije, proizvodnja obnovljive energije, zmanjšanje izpustov CO2

Blažitev podnebnih sprememb še nikoli ni bila pomembnejša. Da bi globalno segrevanje ohranili pod 2 ° C, si Nizozemska prizadeva zmanjšati izpuste CO2 za 49 % do leta 2030 in za 95 % do leta 2050.

Da bi to dosegli, morajo podjetja in prebivalci drastično zmanjšati izpuste CO2. Za Alphen to pomeni prehod na obnovljivo energijo, toplotno izolacijo domov, prehod na LED osvetlitev ter spodbujanje kolesarjenja in električnih vozil.

 

 

ZELENO IN MODRO MESTNO SRCE

Alphenov zeleno-modri program je ambiciozen, ampak realističen. Ponuja resne priložnosti za trajnostno izboljšanje mesta z velikimi družbenimi in gospodarskimi učinki. Teh pet tem je medsebojno povezanih, kar še povečuje njihove učinke. Z vlaganjem v vodo in zelenje mesto izkorišča modro-zeleno vrednost, ki jo ponuja narava za gradnjo vitalnega, privlačnega doma za prihodnje generacije.

Pilot zdrave šolske prehrane

1. marca se je na dveh lokalnih šolah začel pilotni projekt zdrave šolske prehrane. Več kot 100 otrokom, starim od 8 do 10 let, postrežejo z zdravimi kosili, ki jih dostavljajo vozila z ničelnimi emisijami. Kosila pa pospremi še videoposnetek kuharja, ki razloži, katere sestavine so bile uporabljene. Ker razrede sestavlja najmanj 14 različnih narodnosti, bo enkrat tedensko jedilnik prilagojen značilnostim ene od tujih kultur, tako da bodo otroci spoznavali kulturno ozadje drug drugega.

 

Ozelenitev mestnega trga

Mesto je imenovalo skupino, ki je začela načrtovati možnosti za ozelenitev Stadhuisplein (trg Mestne hiše), osrednjega trga v mestu. Ta trg je trenutno skupni prometni prostor in je skoraj v celoti tlakovan. Zato je treba zasnovo ponovno premisliti in jo usmeriti v bolj zdravo smer. To zahteva nove razmisleke za vse vključene discipline, od prometa in javnega prevoza do varnosti, napeljav in krajinskega oblikovanja. Pred nami je intenziven proces učenja.

 

Covid-19 je zamaknil pilotne aktivnosti

Leta 2020 je Alphen začel pilotni projekt ozelenitve v središču mesta, katerega namen je lastnike trgovin spodbuditi k ozelenitvi. Predlagana je bila cvetlična greda na nakupovalni ulici. Vendar so se lastniki lokalnih trgovin uprli. Po mesecih zaprtja so se bali, da bi zeleni pas oviral dostop do njihovih vhodov. Trgovine preživljajo težke čase in se še posebej bojijo fizičnih ovir ali finančnih tveganj. Kot tak je pilotni načrt pripravljen, vendar je bil po posvetovanju z lastniki trgovin preložen za šest mesecev.

 

Zelena prihodnost

Za nekatere velike korake v načrtu Alphena bo zaradi epidemije potrebnega več časa. Toda tudi v teh začetnih fazah so zainteresirane strani načrtovano preobrazbo Alphen aan den Rijna v zdravo mesto pozdravile z navdušenjem.

Alphen aan den Rijn je na tej težki poti prejel veliko podpore in navdiha partnerskih mest. Poleg tega so orodja URBACT mestu pomagala načrtovati sodelovanje z lokalnimi deležniki, izboljšati postopke in narediti korake naprej.

 

Alphen aan der Rijn sodeluje v URBACT omrežju Healthy Cities.

 

Izvirni članek: Alphen aan den Rijn: Becoming a Green-Blue City!