You are here

Anmälan till URBACT City Festival 2018 har nu öppnat

11 June 2018

URBACT uppmanar dig att anmäla dig till URBACT City Festival 2018.

Den 13–14 september samlas stadsplanerare, politiker och experter i Lissabon (Portugal) för att arbeta tillsammans och diskutera resultaten från de 20 Action Planning Nätverken samt markera programmets 15-års födelsedag och städarnas utökade roll som drivande för förändringar i Europa.

Under detta tvådagars evenemang kommer vi att dela med oss av berättelser om stadsomvandlingar som grundar sig i URBACT-samarbetet samt lyfta fram goda exempel som visar på städers kapacitet att driva förändring och utveckling.

Städer utgör centrum för innovation och nyskapande för att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar kopplade till hållbarhet, integration och resiliens (motståndskraft), och som kan leda till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål (SDG). Framstegen kommer snabbare när städer arbetar tillsammans. Det är genom URBACT och nätverk som The Covenant of Mayors samt nätverk för EU-huvudstäder som städer visar att de stävar efter att bli bättre, är öppna för att lära av varandra och genom konkreta projekt är redo att påverka nationella och internationella beslut. The Covenant of Mayors är ett politiskt event som sedan 2008 har samlat borgmästare och lokala beslutsfattare kring klimatrelaterade frågor.

Deltagare på URBACT City Festival kommer få möjligheten att lära sig direkt från över 200 städer med utvecklade och beprövade resultat från den första gruppen av URBACT-nätverk. Under evenemanget kommer det hållas presentationer på platsen Páteo da Galé (huvudarenan för detta evenemang) samt studiebesök runt om i staden för att ge deltagarna en bättre förståelse för värdstaden Lissabon och för att utforska den senaste utvecklingen i staden. Genom workshops, vandringar, paneldiskussioner, en marknad samt spontant nätvärkande kommer festivaldeltagarna att få ta del av de viktigaste trenderna som kan utgöra inspiration till förändringar i den egna staden. Representanter från internationella nätverk kommer under evenemanget att dela med sig av sina egna erfarenheter och reflektioner om hur resultaten från URBACT-nätverken kan implementeras direkt i konkreta projekt. Tillsammans med lokala artister och eldsjälar kommer Lissabons energi föras över till festivalen.

Följ med oss genom tankeväckande debatter, utställningar, spännande upplevelser, samt chansen att på nytt utveckla din stad för framtiden.

Som tidigare festivaler kommer även denna i Lissabon att utgöra en naturlig och integrerad del av värdstaden Lissabon! Du kommer få inblick i unika och dynamiska åtgärder samt exempel på aktiviteter där medborgarna har varit medskapande.

Många talare, artister och lokale eldsjälar kommer att presentera olika aspekter av stadens förnyelse. Huvudplatsen för evenemanget kommer vittna om det historiska Lissabon och genom stadsvandringarna kommer deltagarna att få möjligheten att utforska olika delar av staden.

Tidiga anmälare kan säkra sin plats till eventet genom att registrera sig nu. Det är bättre att vara säker och glad! Kom ihåg att boka din resa och boende efter att du har mottagit en bekräftelse på ditt deltagande från URBACT programmet. Det är högt tryck på boende i Lissabon under festivaldagarna, så vi uppmuntrar till att boka tidigt.

Besök 2018cityfestival.urbact.eu för mer information om City festivalen i Lissabon 2018.