You are here

Apstiprināti 23 darbības plānošanas tīklu projekti!

Edited on

26 June 2019
Read time: 1 minute

URBACT programmas uzraudzības komiteja 2019.gada 25.jūnijā apstiprināja 23 jaunus sadarbības tīklu projektus - piedalās 26 valstis un 203 projekta partneri. 

 

Katrs no šiem tīkliem apvieno līdz 10 partneriem no dažādām Eiropas valstīm. No 157 atsevišķām pilsētām, kuras piedalās šajos 23 sadarbības tīklos, 57% piedalās URBACT programmas projektos pirmo reizi (līdz šim nav saņēmušas finansējumu URBACT III programmā). Šī ir pirmā reize, kad programmas pastāvēšanas laikā tiek sasniegta tik liela jaunpienācēju proporcija, pie tam 6 no 23 vadošajiem partneriem faktiski ir programmas jaunpienācēji.

Apstiprināto projektu tematiskais pārklājums ir labi sabalansēts. Turklāt visi tīkli ir saistīti ar programmas “Apvārsnis 2020” projektiem, citām Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmām un Eiropas Pilsētu programmas (Urban Agenda) partnerībām. Jaunie projekti sasaucas ar 11 no 14 Eiropas Pilsētu programmas tematiskajām partnerībām. Visvairāk ir pārstāvēts temats "aprites ekonomika”, kam seko “Kultūras mantojums”. Tāpat projekti sniegs ieguldījumu 11 no 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Un vēl viena pirmā reize URBACT programmā - no apstiprināto projektu vadošajiem ekspertiem, gandrīz puse ir sievietes. Intervijas pirms ekspertu apstiprināšanas notiks tuvākajā laikā.

Rīcības plānošanas tīklu darbības laikā visi partneri izstrādās integrētu rīcības plānu. Viņiem būs iespēja arī izmēģināt dažus mazus risinājumus savās pilsētās, attīstot prasmes, pulcējot kopā vietējās ieinteresētās puses un veidojot starptautiskas partnerības. Septembrī Parīzē, URBACT Sekretariāts organizēs kopējo projektu uzsākšanas sanāksmi, kurā piedalīsies vadošie partneri un vadošie eksperti.

No pieteikumiem ar Latvijas partneru līdzdalību apstiprināti šādi projekti: ACCESS – Rīga, Cities4CSR – Ķekava, DI4C – Ventspils Digitālais Centrs, IoTxChange – Jelgavas novads, iPlace – Saldus, URGE – Rīga.

Visi apstiprinātie darbības plānošanas tīkli ir norādīti ŠEIT.

Apsveicam apstiprināto projektu partnerus! Lielisks darbs!

Mēs arī vēlamies pateikties katram un visiem, kas ir pauduši interesi par URBACT programmu un ir atvēlējuši laiku, lai izstrādātu pieteikumu šim projektu konkursam.